Stichting Instituut Ristella

Stichting Instituut Rixstella op de bres voor natuur ,landschap en erfgoed

Stichting Rixstella heeft haar zienswijze ingestuurd naar de provincie m.b.t. de notitie reikwijdte en detailniveau. Inmiddels heeft de Stichting een ontvangstbevestiging gekregen van de provincie.

zie:zienswijze-concept-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-2

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sinds kort is de stichting Rixstella actief. De stichting is gevestigd in Aarle-Rixtel en is vooral in Laarbeek actief, maar haar werkgebied is onbegrensd. De stichting zet zich in voor het behoud en verbetering van natuur, landschap ( cultureel) erfgoed en de leefbaarheid. Naast verstrekken van adviezen en deelname aan inspraakprocedures houdt de stichting zich ook bezig met educatieve activiteiten. Ook is de stichting aangesloten bij de Brabantse Milieufederatie en fungeert ze als aanspreekpunt voor o.a. de Bond heemschut , Bomenstichting en andere vergelijkbare organisaties. Op dit moment volgt de stichting actief de ontwikkelingen rond de N279 en levert zij haar bijdrage aan de discussie rond de verschillende geopteerde verkeersmaatregelen. Ook ontfermt de stichting zich over (historische) kunst. De stichting heeft een eigen gastrubriek op deze site  www.aarlerixtel.info