Informatie en actualiteiten

                     Laatste Nieuws:

Hemelvaart – a.s. donderdag- is er weer de grote jaarmarkt als voorloper van de Dorpsfeesten.

In het Kouwenbergs kerkje wordt deze dag weer een grote boekenmarkt gehouden

Graven zusters geruimd

De graven van de zusters die tot nu toe bij Mariëngaarde lagen begraven zijn geruimd.     De stoffelijke resten zijn gecremeerd.In Bij het moederhuis in Tilburg komt een herdenkingsmonumentje

Heindertweg

Aan de Heindertweg komen op de plaats van de huidige (voormalige) pastorie 12 levensloopbestendige patiowoningen, die geschikt en aantrekkelijk zijn voor alle leeftijdscategorieën. De woningen zullen op de markt worden gezet als huurwoning. zie ook:Heindertweg1-ON01

Dorpsfeesten (27 t/m 29/5) : meer dan 200 kinderen doen er aan mee !

Opening expo 50 jaar Zeilkampen in het Heemhuis door Joan Briels

 

Wandelroutes met QR codes,  zie menu

Meiviering

www.youtube.com/watch?v=8HyfUoRcMzA&t=28s

Aanstaande zondag 1 meivindt de opening plaats van de meimaand. Op deze zondag luisteren het Gemengd Koor De Klokkengieters, het Onze Lieve Vrouwegilde, het Sint Margarethagilde, en Harmonie De Goede Hoop de eucharistieviering op. 

Na afloop van deze viering  wordt het beeld van de Aarlese Lieve Vrouw in processie terug gebracht door de geestelijkheid, het koor, de beide gildes en harmonie naar de kapel. Iedereen is uitgenodigd om deze jarenlange traditie bij te wonen.

Koningsdag 2022 ( foto’s: Liesbeth van Boxtel)

Paasfeest met paasvuur.

Eerste paasdag werd er door folkloregroep Dikkemik weer het traditionele paasfeest met paasvuur gehouden. Het werd weer een mooi ritueel. Ondanks PSV-AJax was er toch nog behoorlijk belangstelling. 

Hieronder een filmopname van Marcel van de Kerkhof (AR)

INFO Appartementen De Aar:

De nieuwe eigenaar van De Aar, die de appartementen gaat bouwen is:

Hier is nadere info te verkrijgen

 

 

Paasfeest en Paasvuur op Croy

Op eerste Paasdag 17 april , wordt op Croy door folkloregroep Dikkemik weer het traditionele Paasfeest gehouden . Om 18.00 uur gaat in het Croyse bos  het zoeken van paaseieren van start. Die eieren zijn eerder al door de Paashaas verstopt. Meestal zie je de paashaas nog even rondrennen. De paashaas staat symbool voor de vruchtbaarheid en verstopt de paaseieren

Wie het gouden paasei vindt is  paaskoning of – koningin! Alle deelnemende kinderen krijgen uiteraard weer een chocolade paasei. Als afsluiting wordt het traditionele paasvuur ontstoken. Met dit paasfeest wordt het begin van de lente gevierd. Het ei is het symbool van de wedergeboorte , het nieuwe leven. Met het paasvuur wordt de wintertijd afgesloten en wordt de lente verwelkomd. Het vuur maakt onderdeel uit van de grote schoonmaak aan het einde van de wintertijd die met dit nieuwe licht wordt verdreven. Kortom, een prachtig lentefeest!

 

De reuzen zijn gedoopt en het reuzengilde gaat voluit!

Paasweekend ( 16,17 en 18 april) Expositie in het Kouwenbergs kerkje.

                     

Bij slecht weer: Klokkengieterij ( achterste hal)

Bouwovereenkomst Klokkengieterij getekend:

 

 

50 jaar Holtus Zeilkampen Laarbeek

Dit jaar wordt  het 50 ste zeilkamp op het Holtus-eiland georganiseerd. In 1972 was dit een initiatief van toenmalig pastoor Tilman. Binnenkort hoort u meer hierover

Hieronder korte impressie:

Groen licht aanpak Kerkplein/Dorpsstraat.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de zgn plusvariant voor de herinrichting van
het kerkplein Aarle-Rixtel. Het standbeeld van Pater Eustachius wordt verplaatst naar een andere (prominente) plek.

 

Plannen voor snelfietspad komen dichter bij.

De plannen voor de aanleg van een snelfietspad komen dichterbij.In Aarle-Rixtel komt een deel van dit traject langs het Wilhelminakanaal te liggen richting Son.Het is nog even afwachten waar het traject Gemert-Helmond komt te liggen. Hiervoor zijn 3 opties in beeld.

 

Aarlese ondernemersvereniging gaat leegstand te lijf.

De Ondernemersvereniging gaat proberen om de leegstaande winkelpanden in de Dorpsstraat weer  te vullen. De bedoeling is dat er zgn (tijdelijke) pop-up winkels worden  gevestigd

 

INFO Klokkengieterij

Hierbij een  link naar de commissievergadering RD waarin o.a. het Kerkplein en het plan Klokkengieterij werden gepresenteerd:

LINK KOPIËREN

https://laarbeek.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/bdf01041-35d5-4abf-930e-8c9ee4042044

Impressies van de bouw Zie ook onder aan deze pagina.

Nieuwe regeling aanbieden oud papier 

Inwoners krijgen de keuze om voor het aanbieden van oud papier via Blink een container aan te schaffen (€ 30,00 een 120 of voor€ 37,00 een 240 liter container)  en deze aan te bieden op de vaste ledigingsdag. Inwoners die dit niet willen, bijvoorbeeld omdat ze geen ruimte of financiële middelen hebben, mogen het papier los gebundeld blijven aanbieden. De inzameling blijft twee-wekelijks.

Appartementen De Aar

In De Aar komen 8 appartementen van een betaalbare klasse,Er is inmiddels met de werkzaamheden( inwendig sloopwerk)  begonnen.

Kan een afbeelding zijn van plattegrond

De voorgevel blijft in originele staat behouden en wordt- waar nodig opgeknapt. Ook de beelden blijven

 

Links de H Alouysius. Als symbool voor de kuisheid wordt hij ook in het bijzonder tegen seksuele verzoekingen aangeroepen. Dus is hij ook de patroonheilige van de MeeToo-beweging…..De andere heilige rechts is de heilige Vincentius, patroon van o.a. scholieren en icoon van de congregatie van de Zusters van Liefde, die hier les gaven. ( bron facebook Henk van Beek)

Mimosaplantsoen “geopend”

 

      Ontwerp kerkplein komt in commissie Ruimtelijk Domein

In de komende vergadering van de commissie Ruimtelijk Domein van 16 februari komt de herinrichting van het Kerkplein aan de orde. Het beoogde effect is dat de Dorpsstraat in het plein integreert. Ook is een beoogd effect dat de herinrichting bijdraagt aan een snelheidsvermindering van het doorgaande verkeer. Er worden verhoogde plateaus bij de kruisingen Heindertweg en Kerkstraat aangebracht. Er wordt aan aan de rand van het plein een voetpad visueel gemaakt, Er komt een zebrapad nabij de Heindertweg en nabij Café van Dijk wordt het terras verbreed. Ook wordt een verplaatsing van het beeld van Pater Eustachius  beoogd, In een groenvlak onder de bestaande Valse Christusdoorn( de boom met lange peulen).Eén beuk zou moeten verdwijnen. De kosten bedragen €565.000,- exclusief BTW

Plan Klokkengieterij

Tijdens de voornoemde commissievergadering wordt ook een presentatie gegeven over de  ontwikkeling woningbouwplan Klokkengieterij .Hierover later meer.

Betaalbare woningen in authentieke setting Klokkengieterij [FOTO'S]

 

Klokkengieterij – Burolubbers

qraarlerixtelinfo2