Auteursarchief: Henk van Beek

Informatie en actualiteiten

Deze site is in bewerking.Nog even geduld

Vergroening Schoolpleinen

Het vergroenen van schoolpleinen is één van de actiepunten uit de Laarbeekse duurzaamheidsagenda. Om de Laarbeekse scholen te stimuleren hun schoolpleinen binnen 5 jaar te vergroenen stelt de gemeente gedurende die periode een financiële bijdrage van maximaal € 20.000,- per school/schoolplein beschikbaar. Het plan voor vergroening van een schoolplein wordt door de school zelf gemaakt. Om de plannen van de diverse scholen op een gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen moeten die aan een aantal vastgestelde voorwaarden voldoen. Die zijn opgenomen in een nieuwe subsidieregeling.

Welstandsadvies Maltezer Hoeve

Aan de Helmondseweg 41 in Aarle-Rixtel (De Malthezer Hoeve) heeft het collegezich eerder bereid verklaard om medewerking te verlenen aan de transformatie van een voormalig agrarisch complex tot een woongemeenschap voor senioren. De Adviescommissie Welstand en Monumentenzorg en de gemeente zijn het niet eens geworden over de beoordeling. Het college brengt het tijdsverloop een halt toe door een eerder welstandsadvies als eindadvies aan te merken.

Plan Heindertweg gewijzigd

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat de marktomstandigheden dermate zijngewijzigd, dat een ontwikkeling met twaalf middeldure huurwoningen niet meerhaalbaar is. Hij verzoekt derhalve om een aanpassing op het overeengekomenprogramma, door in plaats van huurwoningen twaalf betaalbare koopwoningente realiseren. De gemeete stemt hiermee in.

Tegemoetkoming De Dreef

De gemeente verstrekt een eenmalige tegemoetkoming van €8.080,- als coronasteun voor MFC De Dreef.,  voor de in januari en februari 2022 geleden schade door de getroffen coronamaatregelen.

Vaststelling bestemmingsplan

Gemeente Laarbeek ontwikkelt samen met Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond het gebied ’t Gulden Land. ’t Gulden Land moet een plek worden waarnatuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan. Voor de natuurontwikkeling is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.Het ontwerp bestemmingsplan heeft met ingang van 26 mei 2023 tot en met 7 juli 2023 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.De raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

Huiskamerproject

De gemeente is – samen met de LEV-groep – op zoek naar een of meer geschikte locaties voor het starten van een huiskamerproject. In en dergelijke “huiskamer” kan men elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten. In de andere drie dorpen functioneert al een “huiskamer”.

Koningschieten

Bij zowel het Sint Margarethagilde als bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde staat het weekend van 19 en 20 augustus volledig in het teken van het Koningschieten. Hieronder een filmpj van het koningschieten 1977.

Gemeente op zoek naar “huiskamer”.

De gemeente wil ook in Aarle-Rixtel een zgn huiskamer vestigen. Vooralsnog is men op zoek naar een passende locatie. De Dreef zou een van de opties zijn. Echter, een andere locatie wordt niet uitgesloten. De huiskamer is een laagdrempelige voorziening  waar het elkaar op een informele manier ontmoeten centraal staat.

Snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal

De gemeente Laarbeek  heeft vorig jaar met een aantal andere gemeenten en  de provincie Noord-Brabant een Intentieovereenkomst voor de ‘snelfietsroute Wilhelminakanaal F58 ondertekend’. De F58 is een duurzame  fietsroute waarlangs het comfortabel en veilig fietsen is, gemaakt voor iedere fietser en als alternatief voor het autogebruik. De snelfietsroute begint  in Aarle bij de Beekse brug. Het huidige fietspad langs het kanaal wordt aangepast. Bij de Bavariabrug komt een onderdoorgang en ook bij de Deense Hoek in Lieshout komt een veilige verbinding.

Dorpsplatform houdt enquête over rondweg

Het Dorpsplatform heeft een enquête uitgezet over een mogelijke “rondweg”, als alternatief voor de Dorpsstraat In de enquête kan worden gekozen voor een verlenging van de Molenstraat tot aan de kanaaldijk en een weg ten zuiden van het Wilhelminakanaal. De eerdere aangekondigde aanpak van het Kerkplein eind dit jaar zou hierdoor worden doorgeschoven ofschoon van gemeentewege neiitemin  wordt vermeld dat eind dit jaar wordt gestart.

Gemeente koopt woning voor statushouders

De gemeente heeft een woning gekocht voor het onderbrengen van een statushoudersgezin. Het betreft een woning aan het Rode Schutplein.

Reconstructie Kerkplein

Volgens de gemeente wordt het kerkplein dit najaar gerenoveerd.Hieronder de ontwerptekening.

Inmiddels is recentelijke het bericht ontvangen dat de start op zijn vroegst medio 2024 gaat plaatsvinden

Pand v/h Alanya (Dorpsstraat) verkocht.

Zonnewijzer

De familie Verhees heeft de zonnewijzer aan de zijgevel van Huize Zonnety (Kerkstraat) weer helemaal in ere hersteld

Kan een afbeelding zijn van monument en de tekst 'VIII IX X XLXII TELTALS DEEZ WJZER SLECHTS DE TUJD DAT ZONNE VERBLUOT LICHT UW HUIS'

 

Onlangs werd in de Klankbordgroep Gulden Land een powerpoint-presentatie getoond over de plannen in het toekomstige “gulden land.                                      Hier klikken  Pp gulden land

Wandeling route 2  is aangepast en loopt niet meer dwars door het hier gelegen natuurgebied