Categoriearchief: Geen categorie

Deze pagina wordt binnenkort herzien
Besluitenlijst B&W Laarbeek

 

Bouwen in strijd met regels aan de Florentiusdreef Aarle-Rixtel (43089-2022) 

Toelichting:                                                                                                                                      Vanwege overlast door geplaatste warmtepompen een voornemen van  last onder dwangsom versturen aan de bewoners van een adres aan de Florenciusdreef in Aarle-Rixtel. Bewoners zijn eerder gewaarschuwd.

Aarlese bibliotheek wordt opgeheven en krijgt miniservicepunt als opvolger
Het voornemen is om in 2024 te starten met een pilot waarbij de bibliotheek in Aarle-Rixtel
omgevormd zal worden tot miniservicepunt.
Het miniservicepunt komt dan in de Huiskamer in de Dreef
Dit betekent dater vanaf dat moment geen permanente boekencollectie meer aanwezig is in Aarle-Rixtel.
Inwoners kunnen digitaal boeken reserveren en deze ophalen bij het miniservicepunt. Ook
kunnen inwoner s hier boeken terugbrengen en is er een leestafel met kranten en tijdschriften
aanwezig. Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO\ blijft in Aarle-Rixtel bestaan en er
worden op termijn
Huiskameractiviteiten georganiseerd waarbij de bibliotheek betrokken is.
De service van Boekendienst aan huis blijft ook bestaan.

Informatie en actualiteiten

www.youtube.com/watch?v=i6KSHbMAAOA

Heemavond over De Witte Poort

Dinsdag 2 mei wordt er in de Couwenbergh een thema-avond gehouden over vlmg beaardentehuis ‘De Witte Poort”.Na de vertoning van een documentaire komt Henk van Eindhoven vlmg directeur, aan het woord. Aanvang 20.00 uur

Het “Arleniusboek” is gearriveerd

De zich “Vrienden van Arlenius”  noemende  groep is teruggekeerd van haar reis naar Florence, alwaar ze “het boek van Arlenius” heeft opgehaald. In andere sociale media is daar al volop aandacht aan gegeven.

Hieronder nog een paar foto’s.

Arleniuslied:

www.youtube.com/watch?v=aD2KINqfPLM

27 april koningsdag:

Naast allerlei activiteiten op en rond de Kouwenberg zijn dit jaar ook Dakar trucks aanwezig .Ook wordt er volop muziek weeregeven met gezellig terassen etc. Koningsdag start zoals gewoonlijk om 10.30 uur op het kerkplein met een vrijmarkt voor en door de basisschoolkinderen.

Nieuw uniform Blauwe schut

 

Jos van de Ven (l) en Jos van den Heuvel tonen alvast met gepaste trots de nieuwe uniformen.

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen en de tekst 'DORPSFEESTEN 2023 DEELNAME ZESKAMP Zondagmiddag 21 mei 13:00 uur tot 16:00 uur Scan de code: DORPSFEESTEN AARLE-RIXTEL SINDS 1977 Doe jij mee? Kosten €5,- p.p. Teams van 8 tot 12 personen Inschrijven via de website www.dorpsfeestenaarlerixtel.nl'

Oranjecomité zoekt vrijwilligers:

Zie

www.facebook.com/theo.schepers.902/videos/760170365549322/

Paasvuur en paaseieren zoeken

Eerste Paasdag vindt er op Croy weer het traditionele paasfeest plaats met een groot Paasvuur. Voorafgaand kunnen de kinderen in het Croyse bos eieren gaan zoeken die de Paashaas heeft verstopt. Dit festijn begint om 18.00 uur

Paasfeest met paasvuur in Aarle-Rixtel

Lezing Oezbekistan

De heemkundekring organiseert dinsdag 4 april een lezing over Oezbekisten Deze wordt gehouden in De Couwenbergh en begint om 20.00 uur

Motorweekend

Op 1 en 2 april vindt er aan de Lieshoutseweg weer het traditionele motorweekend plaats. Hieronder een impressie van dat van vorig jaar

www.youtube.com/watch?v=rdZ3kIY2auU

Uitwisselingsconcert harmonie

Zaterdag 25 maart was er een uitwisselingsconcert van onze harmonie met Muziekvereniging Meierijstad . Het was een zeer geslaagde avond.Voorzitter Ted Hegeman kondigde al vast aan dat  er al voorbereidingen worden getroffen voor de viering van het 150 jarig bestaan in 2024. uiteraard vind in de komende zomer ook weer de traditionele seizoens-afsluiting plaats met een zonmeravondconcert. 

Klik hieronder voor een terugblik naar het uitwisselingsconcert

www.youtube.com/watch?v=21GBakn-OTU

Laatste optreden Klokkengieters

Zondag 19 maart was er het laatste optreden van gemengdkoor de Klokkengieters in onze parochiekerk

Uit de besluitenlijst B&W Laarbeek

Herstraten en bomen vervangen wijk Opstal

Voor wijk Opstal is een vervangingsplan opgesteld voor een deel van de aanwezige bomen. Het doel daarbij is om de wijk weer duurzaam in te richten met nieuwe bomen. Zo worden er naast nieuwe bomen ook ruime ondergrondse groeiplekken gemaakt en zal er voortaan ook geparkeerd worden op groene parkeerstroken.

Bezwaren kappen bomen gegrond verklaard.

  1. De bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van 9 bomen aan de Buizerdstraat te Aarle-Rixtel gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.
  2. Een nieuwe vergunning aan te vragen voor de kap van 3 eiken en 1 els
  3. Twee iepen terug te planten in de bomenrij nadat de omgevingsvergunning voor de kap van 3 eiken en 1 els is verleend.

Palmzondag in Aarlese kerk

Op zondag 2 april is het Palmzondag. In de kerk van Aarle-Rixtel is dan om 9.30 uur een gezinsmis. Deze viering is speciaal bedoeld voor kinderen en hun ouders. De kinderen mogen dan met Palmpasenstokken naar de kerk komen.

Zie hieronder het eindrapport kerkenvisie

kerkenvisie uitslag inventarisatie

Expositie 66 jaar Carnaval Ganzegat verlengd. 

De expo 66 jaar Carnaval Ganzegat in het Aarlese heemhuis is verlengd tot april. Dit i.v.m. de grote belangstelling. De expo is zondagsmiddags tussen 14.00 uur en 17.00 uur te bezoeken.

Uitgebreid beeldverslag van de Carnavalsoptocht (Kees Beekmans)

 

Beoordelingskader voor initiatieven met Tiny-houses in Laarbeek

Binnenkort stelt de gemeenteraad het beoordelingskader vast voor het vestigen van Tiny-houses

Tiny Houses zijn door particulieren en ontwikkelaars ontdekt als een serieuze optie voor het op korte termijn ontwikkelen van wooneenheden. En om daarmee tegemoet te komen aan de urgente vraag naar woningen vanuit de markt en de samenleving. Op dit moment is er in Laarbeek dan ook sprake van meerdere aanvragen. Het is zaak om bij de beoordeling van deze aanvragen een gelijk vertrekpunt te creëren, waarbij de gemeentelijke belangen worden meegenomen en meegewo-gen. Om deze reden is een beoordelingskader opgesteld waaraan huidige en toekomstige initiatieven worden getoetst.

Gemengd koor De klokkengieters houdt op te bestaan

De Klokkengieters stoppen ermee, Zo is besloten tijdens een algemene ledenvergadering.19 maart wordt er afscheidsconcert gegeven en dan valtt het doek definitief. Hiermee komt er  een  einde aan een bijzonder immaterieel erfgoedicoon 

Optreden Bkant in het Kouwenbergs kerkje

A.s. zondag geeft de groep Bkant een optreden in het Kouwenbergs kerkje.de groep brengt mooi humoristische én meer serieuze eigen liedjes met eigen teksten, alles met een zachte G

aanvang 15.00 uur entree 5 euro. reserveren is mogelijk via kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl  

B&W besluit Tijdelijk gebruik Brukelum (50941-2022)

Besluit:

  1. De Brukelumschool Broekelingstraat 2 te Aarle Rixtel tijdelijk (2 a 4 jaar) beschikbaar te stellen voor opvang van circa 30 ontheemde Oekraïense vluchtelingen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde bouwkundige aanpassingen ;
  3. De hiermee gepaard gaande geraamde kosten bedragen € 150.000 

B&W-Besluit Omgevingsvisie kernen

Het verstrekken van de opdracht aan de afdeling Leefomgeving tot het opstellen van een omgevingsvisie kernen.

Toelichting:
De Omgevingswet schrijft voor dat de gemeente uiterlijk 31 december 2024 een omgevingsvisie opstelt voor het gehele grondgebied. Op 9 december 2021 is de Omgevingsvisie Buitengebied door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betekent dat er nog ongeveer twee jaar beschikbaar is om ook voor de kernen een omgevingsvisie vast te stellen. Met dit besluit geeft het college opdracht aan de ambtelijke organisatie om een omgevingsvisie voor de kernen op te stellen en deze opdracht projectmatig uit te voeren.

B&W-besluit :Plan van Aanpak N279 (50840-2022)

Besluit:
1.    In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het vervolgproces N279, teneinde: 
a.    Als uitgangspunt te nemen de Brede Belangen Benadering met een participatieproces op verschillende schaalniveaus (bovenregionaal, tracéniveau en lokaal niveau) 
b.    Een verkeersstudie te starten op basis van de nieuwste verkeersmodellen, inclusief Leefbaarheidsanalyse voor het gehele plangebied rond het traject N279 Veghel-Asten 
c.    Te starten met de uitwerking van korte termijn-maatregelen op basis van ‘no regret’: een pakket van op korte termijn te realiseren maatregelen die ongeacht de uitkomst van het vervolgproces N279 – naar verwachting – meerwaarde hebben (no regret) en directe verlichting bieden 
d.    De intentie uit te spreken om uiterlijk eind 2023 tot bestuurlijke besluitvorming over oplossingsrichtingen te komen 

(In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan N 279 vernietigd. De provincie en de regionale partners willen zo snel mogelijk een her-start maken met de planontwikkeling voor de N 279. De overheden in het gebied Veghel – Asten willen een oplossing die aan zoveel mogelijk belangen tegemoetkomt, en hebben afspraken gemaakt over hoe ze hier naar toe willen werken.)

Expositie 66 jaar ganzegatse Carnaval

In het heemhuis wordt  vanaf zondag 15/1 een expositie gehouden over 66 jaar Ganzegatse. Naast  Ganzegatse attributen carnaval zijn er ook veel foto’sen filmpjes te zien

Deze expo loopt tot aan de Carnaval.Elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur

Brabantse Kerstviering

Woensdag 21/12 wordt er door folkloregroep Dikkemik weer de traditionele Brabantse kerstviering gehouden in het Kouwenbergs kerkje.Aanvang 20.00 u. De viering wordt gestart met midwinterhoornblazen vanaf  de kioskNa afloop is er Glüwein en Kerstbrood

De tijdelijke verhuur vmlg basisschool Brukelum gaat niet door

De tijdelijke verhuur van de verschillende ruimtes gaat niet door.Zeer waarschijnlijk worden deze ruimtes benut voor onderdak aan vluchtelingen

Kerstconcerten zondag 18/12

A.s. zondag kan men genieten van een tweetal kerstconcerten

In kasteel Croy in Aarle-Rixtel wordt zondag 18 december een kerstconcert in Spaanse sferen gegeven. Zangeres Mónica Coronado afkomstig uit Barcelona, en gipsyflamenco-gitarist Manito zullen mediterrane liederen ten gehore brengen waarvan veel nummers de kerstsfeer benadrukken. Deze middag brengen zij een speciaal programma, genaamd ‘Concierto Navideño’. Aanvang om 13.00 uur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via info@manito.biz.

“s avonds om 18.00 begint in de kerk het kerstconcert vand e Klokkengieters met o.a. traditionele kerstliederen.

Prinsenreceptie

In de Dreef vindt zaterdagavond 17/12 vanaf 20.30 u. de prinsenreceptie plaats van Prins Lodewijk d’n Twidde van Ganzegat.

Besluitenlijst 6/12/22 B&W Laarbeek

openbare-besluitenlijst-6-december-2022

Zondag 11 december:

Gospelconcert Mannen met Baarden in het Kouwenbergs kerkje. Aanvang 15.00 u entree € 5,- incl. koffie/thee, Iedereen mag meezingen!

Uittocht Sinterklaas

a.s. dinsdag 6 december om 18.30 uur maken de Sint en Pieten hun opwachting op de Kiosk op de Kouwenberg waarna het in optocht met paard en wagen én discokar naar de Aarlese jachthaven gaat, alwaar van de Goed heilig man en zijn Pieten afscheid wordt genomen. Iedereen mag meelopen en het zou extra feestelijk zijn als iedereen een mooie lampion of vrolijke lampjes meeneemt.

Snerttocht

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Laarbeek organiseert Scouting Aarle-Rixtel een ouderwets gezellige snerttocht. Deze snerttocht vindt plaats op zaterdag 26 november 2022 en is toegankelijk voor alle inwoners van Laarbeek. Er kan gekozen worden tussen twee tochten: een korte tocht van ongeveer 5 kilometer en een langere tocht van ongeveer 10 kilometer. Er kan worden gestart tussen 13:00 en 15:00 uur. Deelname aan de tocht is gratis en na afloop krijgt elke deelnemer een kop erwtensoep.

Zie hieronder een impressie van het prachtige Concert van Cantique Orfeo en Euridici en strijkorkest Duodecima van  zondag 13 november

Nieuwe straatnamen.

De straatnaam voor het plan de Klokkengieterij wordt: “De klokkengieterij

Het kleine woningcluster  nabij de Bakelseweg krijgt de naam ‘Heikants Hofke

Prins Lodewijk d’n twidde!

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, staan, buitenshuis en de tekst 'BANZEGA GANZ AN EG'

Gansonthulling 11/11 11 0over 11

Intocht Sint

Zondag 13 nov. worden de Sint en zijn Pieten weer verwelkomd. Tussen 12.45 en 13.15 uur is de aankomst in de passantenhaven waarna  de feestelijke ontvangst in De Dreef wordt voortgezet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gansonthulling

Vrijdagavond 11/11 vindt er op de kiosk om 11 over 11 weer de traditionele gansonthulling plaats, georganiseerd door folkloregroep Dikkemik.

Prinsenonthulling

Zaterdagavond vindt er bij de Couwenbergh de prinsenonthulling plaats en wel vanaf 20.00 uur.Hieraan voorafgaand start er om 19.15  vanaf het Heuveltje een lampionnentocht  jeugd 

Driehoek

Leerlingen van tien basisscholen uit Zuidoost-Brabant hebben de afgelopen vier weken een grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Blink 2022. In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 16.669 oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd belandt de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven maar wordt hergebruikt en gerecycled. 

Basisschool OBS De Driehoek uit Aarle Rixtel behaalde de hoogste score tijdens de race en is daarmee de winnaar

Afbeelding

Zaterdag 29 oktober Halloween!!!

Op zaterdag 29 oktober start 18.00 uur een spannendet Halloweentocht  Aarle-Rixtel. Hieraan doen talloze “huisadressen”deel .Om 21.00 uur stoppen ze met spoken en snoepen.

 

afgelopen zaterdag hiel ATTC eenblack-light tafeltennis feestje

Obade met de midwinterhoorn

Donderdag 20/10 bracht een kleine delegatie van folkloregroep Dikkemik een aubade aan Brabants Heem dat 75 jaar bestaat. E.e.a. vond plaats in de Statenzaal van het Noord-Brabants museum. tijdens deze bijeenkomst bood Dikkemik een “dikkemikske” aan commissaris vand e Koning Ida Adema. na afloop werd het boek Brabantse Tradities uitgereikt waar ook het midwinterblazen van Dikkemik  in op is genomen

 

   

Lezing Heemkundekring

Op dinsdag 1 november houdt de heemkundekring weer haar maandelijkse lezingavond. Deze keer is het de beurt aan Ineke Stroucken die een prachtige presentatie zal gaan houden over tradities

De gansonthulling op 11/11 om 11 over 11 is erkend nationaal immaterieel erfgoed

Jota -weekend

Scouting Aarle-Rixtel doet komend weekend ( 15-10) weer mee aan het Jota-evenement. De Explorers (leden van 15 tot en met 18 jaar) zijn het hele weekend actief op de blokhut in Aarle-Rixtel.  Voor de overige jeugdleden wordt er op zaterdag 15 oktober een programma georganiseerd. Bij dit programma hebben de deelnemers als doel om door middel van spellen, opdrachten, activiteiten en raadsels zo veel mogelijk codes te verzamelen. Door middel van deze onderdelen kunnen de deelnemers kennis maken met de JOTA en JOTI.

Plan Heindertweg

Hieronder de tekening (plattegrond) van de geschakelde bungalows die aan de Heidnertweg komen.( v/h pastorie)

 

Jeugd-oktoberfest: zie onder

www.youtube.com/watch?v=ENj0sTr2GiY

Warmte uit afvalwater

Op dinsdag 12 oktober wordt er in de Couwenbergh een voorlichtingsavond gehouden over de mogelijkheid tot het realiseren van een warmtenet uit restwarmte van de waterzuiveringsinstallatie. aanvang 19.30 uur.

Najaarsconcert

Zondag 9 oktober 2022 , Aanvang 15.00 uur Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel Gemengd koor De Klokkengieters uit Aarle-Rixtel samen met het Budels Gemengd Koor

Gemengd koor De Klokkengieters.

Oktoberfest

Dit weekend wordt er op het heuveltje in een grote tent  weer het oktoberfest gehouden.Gelukkig kan het weer…!

Oktoberfest Aarle-Rixtel – Oktoberfest Aarle-Rixtel

Aarles Revuekoor geeft voorstelling

Het Aarles Revuekoor brengt vrijdag 30 september a.s. in de Dreef een avondvullend programma,dat in het teken staat van van herkenbare oude en nieuwe liedjes begint om 20.00 uur/ Kaartjes ad 5 euro zijn verkrijgbaar bij Snoeperij jantje, de Boerenbondswinkel en in De Dreef.

Optreden Aarlese Revue in Aarle-Rixtel - Al het nieuws uit Laarbeek

 

Gildeweekend

27 en 28/8 wordt weer het traditionele gildeweekend gehouden op de gildeterreinen van respectievelijk de Rode en Blauwe Schut. zaterdag  wordt op het terrein aan de Havenweg geschoten om de Dorpskoningtrofee. E Het terrein is open vanaf 14.00 uur waarna de belangstellenden zich op kunnen geven voor de wedstrijd. Uiteraard dienen de deelnemers in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Op zondag is het de beurt aan de Blauwe Schut om op het Jan van Doorenpaviljoen  Hier wordt geschoten om de Zilveren Bavariabeker die een mooie aanwinst is in elk huis.  Het terrein is eveneens open vanaf 14.00 uur en kan er worden ingeschreven voor de schietwedstrijd. Ook hier geldt dat de deelnemers een geldig legitimatiebewijs moeten hebben. Op zondag zal de Blauwe Schut de dag openen met een viering in de kerk om 09.30 uur waarbij Gildepastor Ton Schepens voor zal gaan.

Motordag

foto;Mooilaarbeekkrant

A.s. zondag 28 augustus is er weer de jaarlijkse Motordag georganiseerd door HDC Liberator aan het Kouwenbergplein in Aarle Rixtel. Op en rond de Kouwenbergs is er een gezellige samenkomst van Harley Davidsons en andere motoren. Een hapje en een drankje zijn ter plaatse te verkrijgen. Gratis entree en gratis parkeren.

Aanvang 11.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Pater Eustachiusviering

a.s. zondag: 09.30 Lieshout Sint Servatiuskerk Pater Eustachiusviering

Videofilmpje “Ontmoeten en verbinden” bij Kasteel Croy

www.youtube.com/watch?v=c4tFS2hv8mQ

 

Aarle-Rixtel op TV bij Omroep Brabant

Hieronder dezelfde uitzending, eerder bij Omroep Max.

 

Zomerconcert harmonie

A.s. dinsdag 19 juli sluit Harmonie De Goede Hoop  het seizoen muzikaal af met het – inmiddels- traditionele zomerconcert. Het concert, dat om 19.30 uur begint, wordt gehouden op de Dorpsstraat tegenover de kerk.  Het gedeelte tussen de Heindertweg en de Kouwenberg wordt hiervoor tijdelijk afgesloten

Hieronder een eerder concert: uit 2015

Wateroverlast Broekelingstraat

De PvdAfractie stelde in de gemeenteraad een vraag naar aanleiding van wateroverlast in een woning aan de Broekelingstraat in AarleRixtel. In het schriftelijke antwoord geeft B&W aan dat de acute klacht op korte termijn wordt onderzocht en dat er op langere termijn een regenwaterriool zal worden aangelegd in de Broekelingstraat.

Op zondag 10 juli werd speeltuin D’n Ekker aan het Terlingenplein officieel geopend. Wethouder Monika Slaets en jeugdburgemeester Kiki Kemps waren speciaal voor de opening naar de speeltuin gekomen. Dankzij de inzet van Stichting Speelplezier Aarle-Rixtel en vele vrijwilligers is dit alweer de derde speeltuin die gerealiseerd is.

Bijeenkomst Kerkenvisie

Onlangs werd er ind e mariakapel een bijeenkomst gehouden m.b.t. een op te stellen kerkenvisie. Duidelijk werd dat wij (waaronder ook niet-kerkgangers) in Aarle nog steeds sterk zijn gebracht aan onze kerk.

Henk de Hair is onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn grote verdiensten voor o.a. het Brabantse Gildewezen

                     Laatste Nieuws:

Ameezing Aarle!

Foto’s Theo Schepers

Aarles Reuzengilde  op dreef in Bergen op Zoom

Afgelopen zondag nam het Aarles reuzengilde deel aan de grote Bergse Reuzenoptoch te Bergen op Zoom. Het werd een groots en gezellig festijn, waarbij de “Aarlesen” de show stalen!

Kan een afbeelding zijn van 8 mensen, staande mensen, buitenshuis, kasteel en de tekst 'A REUZENGILDE RIXTEL AARLE GANZEGAT'

De 4 huidige woningwetwoningen aan de Bosscheweg worden vervangen door 12 huurappartementen. Eerder was er het plan om er 6 woningen terug te plaatsen. Dat worden er nu dus 12 ( sociale huurwoningen)

Prachtige kermis , zeer geslaagd!

Stanza in het Kouwenbergs kerkje

A.s. zondag geeft Stanza een optreden in het Kouwenbergs kerkje en wel vanaf 14.00u o.a. met een ode aan Willem Wilmink

Springkussen gestolen

Bij Jantine is afgelopen weekend een springkussen gestolen. Op camerabeelden is te zien dat personen met een gele Fiat-Panda het kussen in het auto laden. Het kenteken is bekend. De politie is hiervan op de hoogte .

Aarle aan zee:

Roparun levert weer een feestje

 

Ed Vincent, Jan van Ganzenwinkel en Paul Kweens 50 jaar lid St Margarethagilde. Zaterdag 4 juni worden zij tijdens de teerdag in het zonnetje gezet.

QR-code Pater Eustachius.

Voor bij het standbeeld van Pater Eustachius heeft Henk van Beek een qr-code gemaakt die nu op een tegel kan worden geraadpleegd. Hiermee kan info worden opgehaald over het leven en werken van de (Zalige) pater.

Expo Jan Krijnen in ZonnetIj:

Portretten door Jan Krijnen in Zonnetij

In de Buurtkamer van Zonnetij in Aarle-Rixtel wordt zaterdagmiddag 4 juni een expositie geopend met werk van Jan Krijnen uit Aarle-RixtelDe opening van de expositie is om 15.00 uur, de expositie is het hele pinksterweekend, 4, 5 en 6 juni te bezoeken tussen 14.00 tot 18.00 uur.

Zondag 5 juni Kikkerconcert IVN:

Zondag 5 juni “Roparun” met ontbijt muziek enz nabij de Couwenbergh:

zie:

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/activiteiten-evenementen/48885/doorkomst-roparun-aarle-rixtel

Concert Evrin Kouwenbergs kerkje. Vrijdag 3 juni 20.00 uur

Winnaar cultureel Dorpsfeesten: LEO

Prachtig – ontroerend- filmpje:

zie ook:    https://dorpsfeestenaarlerixtel.nl/

Graven zusters geruimd

De graven van de zusters die tot nu toe bij Mariëngaarde lagen begraven zijn geruimd.     De stoffelijke resten zijn gecremeerd.In Bij het moederhuis in Tilburg komt een herdenkingsmonumentje

Dauwtrappen

Hemelvaartsdag was het dauwtrappen met folkloregroep Dikkemik.

foto: Marcel van de Kerkhof BD

Heindertweg

Aan de Heindertweg komen op de plaats van de huidige (voormalige) pastorie 12 levensloopbestendige patiowoningen, die geschikt en aantrekkelijk zijn voor alle leeftijdscategorieën. De woningen zullen op de markt worden gezet als huurwoning. zie ook:Heindertweg1-ON01

Dorpsfeesten (27 t/m 29/5) : meer dan 200 kinderen doen er aan mee !

Opening expo 50 jaar Zeilkampen in het Heemhuis door Joan Briels

 

Wandelroutes met QR codes,  zie menu

Meiviering

www.youtube.com/watch?v=8HyfUoRcMzA&t=28s

Aanstaande zondag 1 meivindt de opening plaats van de meimaand. Op deze zondag luisteren het Gemengd Koor De Klokkengieters, het Onze Lieve Vrouwegilde, het Sint Margarethagilde, en Harmonie De Goede Hoop de eucharistieviering op. 

Na afloop van deze viering  wordt het beeld van de Aarlese Lieve Vrouw in processie terug gebracht door de geestelijkheid, het koor, de beide gildes en harmonie naar de kapel. Iedereen is uitgenodigd om deze jarenlange traditie bij te wonen.

Koningsdag 2022 ( foto’s: Liesbeth van Boxtel)

Paasfeest met paasvuur.

Eerste paasdag werd er door folkloregroep Dikkemik weer het traditionele paasfeest met paasvuur gehouden. Het werd weer een mooi ritueel. Ondanks PSV-AJax was er toch nog behoorlijk belangstelling. 

Hieronder een filmopname van Marcel van de Kerkhof (AR)

INFO Appartementen De Aar:

De nieuwe eigenaar van De Aar, die de appartementen gaat bouwen is:

Hier is nadere info te verkrijgen

 

 

Paasfeest en Paasvuur op Croy

Op eerste Paasdag 17 april , wordt op Croy door folkloregroep Dikkemik weer het traditionele Paasfeest gehouden . Om 18.00 uur gaat in het Croyse bos  het zoeken van paaseieren van start. Die eieren zijn eerder al door de Paashaas verstopt. Meestal zie je de paashaas nog even rondrennen. De paashaas staat symbool voor de vruchtbaarheid en verstopt de paaseieren

Wie het gouden paasei vindt is  paaskoning of – koningin! Alle deelnemende kinderen krijgen uiteraard weer een chocolade paasei. Als afsluiting wordt het traditionele paasvuur ontstoken. Met dit paasfeest wordt het begin van de lente gevierd. Het ei is het symbool van de wedergeboorte , het nieuwe leven. Met het paasvuur wordt de wintertijd afgesloten en wordt de lente verwelkomd. Het vuur maakt onderdeel uit van de grote schoonmaak aan het einde van de wintertijd die met dit nieuwe licht wordt verdreven. Kortom, een prachtig lentefeest!

 

De reuzen zijn gedoopt en het reuzengilde gaat voluit!

Paasweekend ( 16,17 en 18 april) Expositie in het Kouwenbergs kerkje.

                     

Bij slecht weer: Klokkengieterij ( achterste hal)

Bouwovereenkomst Klokkengieterij getekend:

 

 

50 jaar Holtus Zeilkampen Laarbeek

Dit jaar wordt  het 50 ste zeilkamp op het Holtus-eiland georganiseerd. In 1972 was dit een initiatief van toenmalig pastoor Tilman. Binnenkort hoort u meer hierover

Hieronder korte impressie:

Groen licht aanpak Kerkplein/Dorpsstraat.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de zgn plusvariant voor de herinrichting van
het kerkplein Aarle-Rixtel. Het standbeeld van Pater Eustachius wordt verplaatst naar een andere (prominente) plek.

 

Plannen voor snelfietspad komen dichter bij.

De plannen voor de aanleg van een snelfietspad komen dichterbij.In Aarle-Rixtel komt een deel van dit traject langs het Wilhelminakanaal te liggen richting Son.Het is nog even afwachten waar het traject Gemert-Helmond komt te liggen. Hiervoor zijn 3 opties in beeld.

 

Aarlese ondernemersvereniging gaat leegstand te lijf.

De Ondernemersvereniging gaat proberen om de leegstaande winkelpanden in de Dorpsstraat weer  te vullen. De bedoeling is dat er zgn (tijdelijke) pop-up winkels worden  gevestigd

 

INFO Klokkengieterij

Hierbij een  link naar de commissievergadering RD waarin o.a. het Kerkplein en het plan Klokkengieterij werden gepresenteerd:

LINK KOPIËREN

https://laarbeek.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/bdf01041-35d5-4abf-930e-8c9ee4042044

Impressies van de bouw Zie ook onder aan deze pagina.

Nieuwe regeling aanbieden oud papier 

Inwoners krijgen de keuze om voor het aanbieden van oud papier via Blink een container aan te schaffen (€ 30,00 een 120 of voor€ 37,00 een 240 liter container)  en deze aan te bieden op de vaste ledigingsdag. Inwoners die dit niet willen, bijvoorbeeld omdat ze geen ruimte of financiële middelen hebben, mogen het papier los gebundeld blijven aanbieden. De inzameling blijft twee-wekelijks.

Appartementen De Aar

In De Aar komen 8 appartementen van een betaalbare klasse,Er is inmiddels met de werkzaamheden( inwendig sloopwerk)  begonnen.

Kan een afbeelding zijn van plattegrond

De voorgevel blijft in originele staat behouden en wordt- waar nodig opgeknapt. Ook de beelden blijven

 

Links de H Alouysius. Als symbool voor de kuisheid wordt hij ook in het bijzonder tegen seksuele verzoekingen aangeroepen. Dus is hij ook de patroonheilige van de MeeToo-beweging…..De andere heilige rechts is de heilige Vincentius, patroon van o.a. scholieren en icoon van de congregatie van de Zusters van Liefde, die hier les gaven. ( bron facebook Henk van Beek)

Mimosaplantsoen “geopend”

 

      Ontwerp kerkplein komt in commissie Ruimtelijk Domein

In de komende vergadering van de commissie Ruimtelijk Domein van 16 februari komt de herinrichting van het Kerkplein aan de orde. Het beoogde effect is dat de Dorpsstraat in het plein integreert. Ook is een beoogd effect dat de herinrichting bijdraagt aan een snelheidsvermindering van het doorgaande verkeer. Er worden verhoogde plateaus bij de kruisingen Heindertweg en Kerkstraat aangebracht. Er wordt aan aan de rand van het plein een voetpad visueel gemaakt, Er komt een zebrapad nabij de Heindertweg en nabij Café van Dijk wordt het terras verbreed. Ook wordt een verplaatsing van het beeld van Pater Eustachius  beoogd, In een groenvlak onder de bestaande Valse Christusdoorn( de boom met lange peulen).Eén beuk zou moeten verdwijnen. De kosten bedragen €565.000,- exclusief BTW

Plan Klokkengieterij

Tijdens de voornoemde commissievergadering wordt ook een presentatie gegeven over de  ontwikkeling woningbouwplan Klokkengieterij .Hierover later meer.

Betaalbare woningen in authentieke setting Klokkengieterij [FOTO'S]

 

Klokkengieterij – Burolubbers

qraarlerixtelinfo2