Nieuws en Actualiteiten

(zie ook: oudere berichten)

Wim Daniëls presenteert zijn nieuwste boek

Op woensdagmiddag 8 juli presenteert Wim Daniëls zijn nieuwste boek: De Zomer van 1945.Plaats: De Couwenbergh. Aanvang 14.30.                             kaartjes ( 2,50 euro incl.koffie/thee) dient men te reserveren:  info@couwenbergh.info  

Het Heemhuis gaat weer open

Het Heemhuis aan de Kouwenberg gaat a.s. zondag 5 juli weer open.Men kan er terecht van 14.00 tot 17.00 uur

www.youtube.com/watch?v=irdgAVBERhg

zie ook:   www.facebook.com/heemhuis.aarlerixtel.9/videos/738821700221146/

Taxatiedag van kunst, antiek en juwelen

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.                                  De Couwenbergh, Rommelmarkt , zaterdag van 13:00 – 16:00

Op 27 mei ontving Jeanette Renders van natuurcamping De Biezen , uit handen van Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas, de groen-blauwe handdruk. Zij krijgt deze handdruk vanwege haar enorme inzet op het terrein van landschaps- en oeverbeheer, natuur- en wateronderzoek en natuur- en watereducatie.

Hagelkruis wordt opgeknapt.

Het hagelkruis  en de direkte omgeving worden opgeknapt. Het beschadigd hekwerk is inmiddels hersteld en wordt herplaatst. Daarnaast komt er op elke hoek een boompjes, en wordt er een infobord en bank geplaatst.

Uniforme bloembakken.

In Laarbeek worden alle bestaande bloembakken aan lantaarnpalen vervangen door uniforme bakken.daarnaast stelt de gemeente een bedrijfswagen met watertank beschikbaar om de bakken regelmatig van water te voorzien. De coördinatie is in handen van het Centrummanagement

Teken- en kleurwedstrijd op Koningsdag in Aarle-Rixtel.

Het Oranje Comité Aarle-Rixtel organiseert i.v.m. Koningsdag een teken- en kleurwedstrijd voor de basisschoolleerlingen waarmee mooie prijzen te winnen zijn.
Wat moet je doen:
Maak een tekening of kleur de kleurplaat in die je op onze site http://www.oranjecomiteaarlerixtel.nl kunt downloaden.
Maak van je tekening/kleurplaat een foto of scan hem in.
Stuur die voor 30 april op naar wedstrijd@oranjecomiteaarlerixtel.nl.
Vergeet niet je naam adres en leeftijd op de tekening te zetten.
Een deskundige jury zal de tekeningen en kleurplaten beoordelen.
Op Bevrijdingsdag 5 mei worden de prijzen bekend gemaakt.
Steek op Koningsdag de vlag uit, niet alleen om de verjaardag van de koning te vieren, maar ook voor al die hulpverleners die zich voor ons inzetten, en laat ons er samen toch nog een fijne dag van maken.

Koninklijke onderscheidingen:

Marie-José van de Ven-Swinkels

Harrie en Regina van den Boogaard-Merks

Scholenfusie

Afgelopen week hebben de medezeggenschapsraden van de basisscholen De Heindert en Brukelum in Aarle-Rixtel instemming verleend aan de voorgenomen fusie van beide scholen op 1 augustus. Afgelopen week bereikte het bestuur van Eenbes Basisonderwijs een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden over de rechtspositionele gevolgen van de
fusie. Dit akkoord is inmiddels voorgelegd aan de vakbondsleden van beide scholen en naar verwachting hoort het bestuur eind van de week of het onderhandelaarsakkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.

 

Pumpke hersteld

De monumentale waterpomp op ‘t heuveltje is na een grondige restauratie weer teruggeplaatst.

De tuin van het Kouwenbergs kerkje wordt geheel gerenoveerd

Werkzaamheden kruispunt Kanaaldijk

In het eerste weekend van april worden de opstelstroken voor de stoplichten op de Kanaaldijk opnieuw geasfalteerd. De weg zal afgesloten zijn van zaterdag 4 april 7.00 uur tot maandagochtend 6 april 7.00 uur. Daardoor is er geen doorgang op de Kanaaldijk mogelijk. Vanuit Aarle-Rixtel kunt u wel via de Klokkengietersstraat de brug oversteken naar de Albert Pistoriusstraat.

Filmpje Reeën nabij Waterzuiveringsinstallatie AR

www.facebook.com/profile.php?id=100010868850039

 

Goed nieuws! Hek en plek Hagelkruis krijgen facelift

Het hekwerk bij het hagelkruis  is gerepareerd en wordt teruggezet.Daarnaast komen er drie lagere knotbomen die het hagelkruis met hekwerk gaan markeren .Ook komt er een nieuw bordje met uitleg. Ook de zandpaden worden in oude glorie hersteld( met aan weerszijden een droge greppel, zoals vroeger. Zie ook:

www.facebook.com/profile.php?id=100010868850039

 

Foto-expositie Henk Beniers in Aarles heemhuis

Vanaf aanstaande zondag 8 maart is er in het Aarlese Heemhuis van Heemkundekring Barthold van Heessel een foto-expositie te zien van Henk Beniers.  Henk is al  jaren actief als natuurfotograaf  en heeft ondertussen een prachtige collectie foto’s  “geschoten”. Deze expositie geeft een goed beeld van zijn collectie. Deze bestaat, naast landschapsfoto’s,  vooral ook uit prachtige opnames van vlinder, andere insecten, vogels en zoogdieren. Behalve de prachtige kleurschakeringen vallen vooral de unieke composities op. Het heemhuis is zondagsmiddags geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 2,50 euro.

Kroonringen.

Op verschillende plaatsen (lantaarnpalen) zijn zgn kroonringen opgehangen, waaraan men de plastic/afvalzakken kan hangen..De kroonringen zijn geplaatst door Blink in samenwerking met de gemeente en op advies van onze inwoners. Kroonringen hebben veel voordelen; een nettere straat, geen zwerfvuil meer etc. Natuurlijk zijn er ook nadelen maar klachten over de kroonringen worden alleen in behandeling genomen als er een onveilige situatie ontstaat. Het aanvragen van (extra) kroonringen is (helaas) niet meer mogelijk.

Carnavals foto’s Theo Schepers:

www.ganzegat.nl/albums/48/2020.html

Carnaval is weer officieel geopend met het onthullen van het ganzentrio.Marloes van de Loo mocht- samen met haar oudste zoontje, het ganzegat openen. Daarvóór mocht het bestuur van de heemkundekring twee porinsenhangers in ontvangst nemen voor het heemhuis

Programma Ganzegatse Carnaval

Klik op   www.ganzegat.nl/pages/14/agenda.html

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor de bouw binnen het plan Mimosaplantsoen is definitief geworden. Er hebben zich geen bezwaarmakers aangediend.Dat betekent dat de bouw nu snel van start kan gaan.

Ditzelfde geldt voor de beoogde verbouwing van Dorpsstraat 72-74 op de hoek Mariastraat/ Dorpsstraat

Lezing IVN

Loco dijkgraaf Ernest de Groot houdt donderdagavond een lezing over water, waterschappen en waterbeheer in relatie tot natuur en landschap in NO Brabant. Deze lezing wordt gehouden in het verenigingslokaal van het IVN,  Beekseweg.en begint om 20.00 uur

Presentatie Bomenvervangingsplan

Klik op powerpointpresentatie:

Presentatie inloopavond 12-2-2020

Wijziging bestemmingplan De Aar

Om in v/h De Aar het creëren van 8 appartementen  mogelijk te maken dient het bestaande bestemmingsplan te worden aangepast.Hierop is één zienswijze bij e gemeente binnengekomen, n.a.waarvan de toelichting wordt aangepast. Binnenkort krijgt de raad het plan ter vaststelling aangeboden.

Oplaadpaal in Goosssensstraat

Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan het verzoek voor een oplaadpaal aan de Goossensstraat in Aarle-Rixtel

Boerderijsplitsing Ter Smisse

De gemeente verleent in principe toestemming voor het splitsen van Hoeve Ter Smisse in twee wooneenheden.

Warmte Waterzuivering in de  gemeente Laarbeek

Samen met waterschap Aa en Maas gaan Laarbeek en Helmond de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Het afvalwater dat in de zuiveringsinstallatie aan de Bakelseweg dagelijks wordt verwerkt, bevat een hoeveelheid thermische energie die voldoende is voor de verwarming van ongeveer 6.000 huishoudens. Zo’n warmtenet zou dan niet alleen huishoudens in Aarle-Rixtel kunnen bedienen, maar ook in de Helmondse wijk De Eeuwsels.

Woningbouw aan Heindertweg.

Zoals al eerder aangekondigd bestaan er plannen om aan de heindertweg woningen te gaan bouwen, te weten op de plaats waar nu nog de voormalige pastorie staat.          Er komen hier 12 patiowoningen met een huur tussen de 720  en 1000 euro per maand.

Arlenius Trio in Kouwenbergs kerkje

 
Het Arlenius Trio ontleent zijn naam aan de zestiende-eeuwse humanist, filosoof en dichter Arnoldus
Arlenius die in Aarle-Rixtel werd geboren en in Italië grote bekendheid geniet. Het trio bestaat uit
Jacques Houët (fluit), Marie-Thérèse van Krieken (piano) en Toon Kessels (contrabas). Het programma valt uiteen in twee delen.          Eerst worden enkele composities gespeeld van Bach, Händel en Mozart.
Het tweede deel is wat luchtiger en is bedoeld als opmaat naar Carnaval.
Trouwen “voor de wet” ook in het Kouwenbergs kerkje.Aanvang 14.30 uur. Entree 5 euro incl.koffie/Thee.

Meer impressies De Klokkengieterij

 

Plan Klokkengieterij

De plannen rondom de Klokkengieterij hebben vastere vormen aangenomen.Het meest opvallende is dat alle huidige (fabrieks)gebouwen blijven bestaan en in hergebruik worden genomen als woning. Daarnaast worden er separate woningen gebouwd, tweekappers en semi-bungalows.

De ontwerpen op de tekening zijn slechts indicatief. Die kunnen nog veranderen.Vooral de wijze waarop de twee bestaande farbriekshallen worden ingericht is heel opvallend.e worden a.h.w.  verbonden met een “corridor die midden door de hallen leidt.aan weerszijden ervan komen wooneenheden-. In de laatste hal komen twee bouwlagen met binnenzijdse balkons. Er komen 30 huurwoningen voor starters en senioren, 32 grondgebonden koopwoningen , en  nog eens 12 “boswoningen” in het groen. De monumentale klokkengieterij, met kantoorruimtes en smeltoven, krijgt een aparte bestemming. Welke wordt nog nader bezien, maar er is toegezegd dat het monumentale gebouw met interieur volledig in takt blijft. De ontsluiting van het plan is in de vorm van eenrichtingsverkeer. Links gaat men erin , rechts komt men eruit. Hieronder enkele impressies.

Meer inspraak Laarbeekse Raad

Laarbeek gaat haar inwoners vanaf september meer bij de politieke besluitvorming betrekken. De gemeente hoopt de wisselwerking met de samenleving te verbeteren door meer inspraak te bieden.   zie verder:

www.laarbeek.nl/nieuws/meer-inspraak-mogelijk-voor-inwoners-bij-politieke-besluitvorming

 

Wandeling Broekeling/Valkendijk

Zondagmorgen is er een IVN-wandeling door en rond Broekeling/Valkendijk.Een bijzonder landschap! Vertrek om 10.00 uur vanaf de Croijse Hoeve

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom, gras, plant, wolk, buiten en natuur

Nog kaarten voor 2e Ganzekwekavond:

Bij Snoeperij Jantje

Jongerenwerk wordt voortgezet

Sebastiaan Rohde zal als jongerenwerker in Laarbeek worden opgevolgd door één of twee medewerkers van de LEV-Groep.  In zijn vervanging is per direct voorzien.

Heemhuis weer open

Vanaf zondag 2 februari is het heemhuis weer geopend en wel van 14.00 tot 17.00 uur

Verschillende expo-ruimten zijn heringericht en ook de komst van het “Klompenschuurtje” van klompenmaakster Nicole van Aarle heeft het heemhuis stevig verrijkt.

Subsidie afkoppelen hemelwater

Ben jij eigenaar van een pand in Laarbeek en wil je bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan is het wellicht mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen.

Zie:  www.laarbeek.nl/afkoppelenhemelwater

Ze zijn er : de Tiny-houses.

Aan de Jan van Rixtelstraat zijn de eerste Tiny-houses geplaatst. Het is een welkome invulling van de woonwens van onze jongere generatie.

 

Nieuwe route carnavalsoptocht.

Onderzoek STAB N279

In opdracht van de Raad  van State heeft bureau STAB een onderzoek uitgevoerd naar de verkeerskundige – en geluidsaspecten van de N279 op basis van het PIP. Zo ook de omleiding Dierdonk. Uit voornoemd onderzoek is gebleken dat het verkeersoplossend vermogen van de omleiding en die van de aanpassing van het bestaande tracé even groot is. Ook m.b.t. de geluidseffecten zijn  er geen grote verschillen uit het onderzoek gekomen.De omleiding kan mogelijk wel gunstiger uitvallen voor de afwikkeling van het verkeer uit Helmond Noord, echter die conclusie is gebaseerd op onvolledige gegevens van de gemeente Helmond.

Nut en noodzaak van de beoogde omleiding is derhalve twijfelachtig.

 

Kruising N279/N212

Uit een -op verzoek van de Raad van State- uitgevoerd onderzoek van STAB is gebleken dat het oorspronkelijke ontwerp van de kruising N279/N212 in de weg Beek- Gemert voorlopig overeind blijft. Het Dorpsplatform had hier gepleit voor het handhaven van de turborotonde in combinatie met een ongelijkvloerse kruising. Echter de N212  heeft een doorstroomfunctie voor het openbaar vervoer en andere doelgroepen. Een turborotonde zou die doorstroming kunnen degraderen. Het wachten is nog op aanvullende gegeven m.b.t. eerder gemaakte verkeerstellingen, maar die in het verweer van de provincie niet zijn verwerkt.

1775-5945181d173b3b9da814673b1d2d3519

Expositie Perron 15

Adjan Broeders en Jan van de Pol, twee Helmondse kunstenaars, exposeren  tot 15 maart in galerie Perron 15 aan de Havenweg

Tiny houses

De eerste vijf Tiny Houses  worden volgende week geplaatst. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal een grote hijskraan de huizen op hun plek takelen.

Snelfietsroute

Tussen Aarle-Rixtel en Eindhoven is een snelfietsroute geplan.Het onderzoek hiernaar wordt dit jaar afgrond.Als het goed is wordt deze vóór 2025 aangelegd.Hij is gepland aan de Aarlese kant va het Wilhelminaknaal, waarbij het huidige fietspad wordt aangepast/verbreed.

Onderzoek herbestemming winkelpanden

Recentelijk zijn er bij de gemeente verschillende principeverzoeken ingediend voor (leegstaande) panden in het centrum van Aarle-Rixtel. Vanwege het huidige beleid, waaronder het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel is het niet zonder meer mogelijk om medewerking te verlenen aan deze verzoeken. Daarom is een startnotitie opgesteld om de diverse denkrichtingen uit een te zetten en een voorstel te doen hoe hier mee verder te gaan.

Visie Het Gulden Land

Hieronder een link naar de Visie Het Gulden land.Het plan bevat een aantal opties die momenteel ter discussie staan: visie Het Gulden Land

De Stal bestaat 50 jaar !!!

Nieuwe wooneenheden Dorpsstraat

In het voormalige winkelpand van de fam. Van Baal mogen drie woon- eenheden worden gevestigd.Het winkelgedeelte moet als zodanig behouden blijven.Het verzoek om achter dit pand twee appartementen te bouwen is afgewezen.

Omgevingsvergunning kappen Acacia Janssensstraat Aarle-Rixtel

De Acacia in een bocht aan de janssensstraat moet volgens de gemeente worden gekapt vanwege”gezondheidsredenen “van de boom.

Pop-up Restaurant Kop van Aarle

Er bestaan plannen om de komende zomer een pop-up-restaurant te openen op de kop van Aarle.Over twee, drie jaar wil men er definiteif restaurant vestigen. Volgens een tekening zou hier het hele gebied op de schop moeten, waarbij ook andere voorzieningen worden aangelegd. Momenteel is hety nog een agrarisch resp natuurgebied.

Plan Klokkengieterij

De plannen rond het project Klokkengieterij worden binnenkort openbaar. Zoals bekend is hier woningbouw gepland.Ook krijgt het monmentale deel een nieuwe invulling.

Lezing: Boeren in Peel en kempen

Dinsdag 7/1 houdt de heemkundekring een lezing in de Coiuwenbergh.Dit keer is het thema Boeren in de peel en de kempen.e lzing wordt gegeven door Frans Aarts. Zie: www.heemkameraarlerixtel.nl/?page_id=168

Nieuwsjaarsconcert De Goede Hoop

Zondagmiddag (5/1) houdt de harmonie haar traditionele nieuwjaarsconcert in de Dreef. Medewerking wordt verleen door Daphne Ramakers, sopraan en Pascal Pittie, tenor. Het concert begint om 14.30 uur.Entree 8,- ( ook aan de kassa verkrijgbaar).

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, op podium

Ter Smisse verkocht.

Hoeve Ter Smisse, voorheen eigenaar van wijlen gebrs Van Dooren heeft een nieuwe eigenaar.

Meester Verhappen overleden

Meester (Toon) Verhappen is overleden.”Mister” Verhappen was verbonden aan de toenmalige jongensschool ,de  Sint Josefschool, waar hij de langste tijd de derde klas onder zijn hoede had. Hij was een betrokken en zeer gemotiveerde onderwijzer.

Een foto van eind jaren 50. van links staat “mister” Verhappen.

Herdertjestocht

Vrijdagavond 27/12 vindt er weer de traditionele herdertjesticht plaats.De tocht loopt vanaf het OLV-plein via Strijp naar de fam Biemans op Croy. De kinderen dragen lampjes met zich mee en onderwijl wordt er op de midwinterhoorn geblazen.Vertrek: 18.30 vanaf het OLV-plein.De tocht gaat altijd door, weer of geen weer.

Muziek rond de kerststal

Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 2019, is er in onze kerk weer ‘Muziek rond de kerststal’ tussen 14.30 uur en 16.00 uur Deelnemers  zijn: De Cantorij van de kerk o.l.v. Yolanda Vos met gregoriaanse en meerstemmige zang, Margot Pagels, sopraan, Monica Lukassen-Strijbosch, sopraan, Alain Bressers, orgel, Yolanda Vos, sopraan, Sanneke Vogels, saxofoon, en Rob Rassaerts, orgel.

Midwinter/kerstviering in Kouwenbergs kerkje; Zie:

www.ed.nl/de-peel/boze-geesten-zullen-aarle-rixtel-mijden~a898d0d2/

 

Concert Muzikale/Boel Nölle band

Graviolizaal 22 dec.

Midwinterfeest in Den Himmel

zondag 22/12

zie:

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/37043/midwinterfeest-met-levende-kerststal-in-aarle-rixtel-foto-s-

 

Aarle in kerstsfeer

Brabantse kerstviering in Kouwenbergs kerkje zaterdag 21 dec. 20.00 uur

Net als andere jaren organiseert folkloregroep Dikkemik ook dit jaar weer een traditionele kerstviering in het Kouwenbergs kerkje.Hieraan voorafgaand wordt er op de kiosk op de midwinterhoorn geblazen. De “viering”bestaat o.a. uit het samen zingen van traditionele kerstliedjes   en het brengen van een Brabants kerstverhaal,Daarnaast treedt violiste Jacqueline Wezenberg op en is er nog een speciaal optreden van een kleinzang groepje bestaande uit een paar leden van kamerkooR. Na afloop is er glühwein en kerstbrood. Cantique.Deze avond beging om 20.00 uur

 

Kerst-wensboom

De kerstboom op de Kouwenberg krijgt dit jaar een bijzonder tintje.Op initiatief van André van Berne  wordt het een wensboom, net zoals die in Den Bosch staat. Wil jij iemand bedanken of wil je graag een ode brengen aan een belangrijk persoon in jouw leven? Wil je misschien wel sorry zeggen tegen iemand, of juist iemand de liefde verklaren? Kom dan naar  de Kouwenberg neem een foto van de betreffende persoon mee.De boom wordt a.s. woensdag 11 dec. om 16.00 uur officieel tot wensboom gedoopt.

Audiotocht scouting

De scouting heeft een audiotocht samengesteld die leidt langs talloze markante Aarle plekjes. Hieronder QR-code

 

 

 

 

 

Muziekfestijn

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september wordt er in De Dreef een groot muziekfestijn gehouden. Hierover binnenkort meer.

Expo 75 jaar bevrijding

In het heemhuis is vanaf zondag 8 september een expositie te zien over 40 jaar bevrijding.Het heemhuis is geopend tussen 14.00 en 17.00 uur