Oudere berichten

(zie ook: oudere berichten)

Wim Daniëls presenteert zijn nieuwste boek

Op woensdagmiddag 8 juli presenteert Wim Daniëls zijn nieuwste boek: De Zomer van 1945.Plaats: De Couwenbergh. Aanvang 14.30.                             kaartjes ( 2,50 euro incl.koffie/thee) dient men te reserveren:  info@couwenbergh.info  

Het Heemhuis gaat weer open

Het Heemhuis aan de Kouwenberg gaat a.s. zondag 5 juli weer open.Men kan er terecht van 14.00 tot 17.00 uur

www.youtube.com/watch?v=irdgAVBERhg

zie ook:   www.facebook.com/heemhuis.aarlerixtel.9/videos/738821700221146/

Taxatiedag van kunst, antiek en juwelen

Geen fotobeschrijving beschikbaar.                                  De Couwenbergh, Rommelmarkt , zaterdag van 13:00 – 16:00

Op 27 mei ontving Jeanette Renders van natuurcamping De Biezen , uit handen van Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas, de groen-blauwe handdruk. Zij krijgt deze handdruk vanwege haar enorme inzet op het terrein van landschaps- en oeverbeheer, natuur- en wateronderzoek en natuur- en watereducatie.

Hagelkruis wordt opgeknapt.

Het hagelkruis  en de direkte omgeving worden opgeknapt. Het beschadigd hekwerk is inmiddels hersteld en wordt herplaatst. Daarnaast komt er op elke hoek een boompjes, en wordt er een infobord en bank geplaatst.

Uniforme bloembakken.

In Laarbeek worden alle bestaande bloembakken aan lantaarnpalen vervangen door uniforme bakken.daarnaast stelt de gemeente een bedrijfswagen met watertank beschikbaar om de bakken regelmatig van water te voorzien. De coördinatie is in handen van het Centrummanagement

Teken- en kleurwedstrijd op Koningsdag in Aarle-Rixtel.

Het Oranje Comité Aarle-Rixtel organiseert i.v.m. Koningsdag een teken- en kleurwedstrijd voor de basisschoolleerlingen waarmee mooie prijzen te winnen zijn.
Wat moet je doen:
Maak een tekening of kleur de kleurplaat in die je op onze site http://www.oranjecomiteaarlerixtel.nl kunt downloaden.
Maak van je tekening/kleurplaat een foto of scan hem in.
Stuur die voor 30 april op naar wedstrijd@oranjecomiteaarlerixtel.nl.
Vergeet niet je naam adres en leeftijd op de tekening te zetten.
Een deskundige jury zal de tekeningen en kleurplaten beoordelen.
Op Bevrijdingsdag 5 mei worden de prijzen bekend gemaakt.
Steek op Koningsdag de vlag uit, niet alleen om de verjaardag van de koning te vieren, maar ook voor al die hulpverleners die zich voor ons inzetten, en laat ons er samen toch nog een fijne dag van maken.

Koninklijke onderscheidingen:

Marie-José van de Ven-Swinkels

Harrie en Regina van den Boogaard-Merks

Scholenfusie

Afgelopen week hebben de medezeggenschapsraden van de basisscholen De Heindert en Brukelum in Aarle-Rixtel instemming verleend aan de voorgenomen fusie van beide scholen op 1 augustus. Afgelopen week bereikte het bestuur van Eenbes Basisonderwijs een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden over de rechtspositionele gevolgen van de
fusie. Dit akkoord is inmiddels voorgelegd aan de vakbondsleden van beide scholen en naar verwachting hoort het bestuur eind van de week of het onderhandelaarsakkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.

Pumpke hersteld

De monumentale waterpomp op ‘t heuveltje is na een grondige restauratie weer teruggeplaatst.

De tuin van het Kouwenbergs kerkje wordt geheel gerenoveerd

Werkzaamheden kruispunt Kanaaldijk

In het eerste weekend van april worden de opstelstroken voor de stoplichten op de Kanaaldijk opnieuw geasfalteerd. De weg zal afgesloten zijn van zaterdag 4 april 7.00 uur tot maandagochtend 6 april 7.00 uur. Daardoor is er geen doorgang op de Kanaaldijk mogelijk. Vanuit Aarle-Rixtel kunt u wel via de Klokkengietersstraat de brug oversteken naar de Albert Pistoriusstraat.

Filmpje Reeën nabij Waterzuiveringsinstallatie AR

www.facebook.com/profile.php?id=100010868850039

Goed nieuws! Hek en plek Hagelkruis krijgen facelift

Het hekwerk bij het hagelkruis  is gerepareerd en wordt teruggezet.Daarnaast komen er drie lagere knotbomen die het hagelkruis met hekwerk gaan markeren .Ook komt er een nieuw bordje met uitleg. Ook de zandpaden worden in oude glorie hersteld( met aan weerszijden een droge greppel, zoals vroeger. Zie ook:

www.facebook.com/profile.php?id=100010868850039

Foto-expositie Henk Beniers in Aarles heemhuis

Vanaf aanstaande zondag 8 maart is er in het Aarlese Heemhuis van Heemkundekring Barthold van Heessel een foto-expositie te zien van Henk Beniers.  Henk is al  jaren actief als natuurfotograaf  en heeft ondertussen een prachtige collectie foto’s  “geschoten”. Deze expositie geeft een goed beeld van zijn collectie. Deze bestaat, naast landschapsfoto’s,  vooral ook uit prachtige opnames van vlinder, andere insecten, vogels en zoogdieren. Behalve de prachtige kleurschakeringen vallen vooral de unieke composities op. Het heemhuis is zondagsmiddags geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 2,50 euro.

Kroonringen.

Op verschillende plaatsen (lantaarnpalen) zijn zgn kroonringen opgehangen, waaraan men de plastic/afvalzakken kan hangen..De kroonringen zijn geplaatst door Blink in samenwerking met de gemeente en op advies van onze inwoners. Kroonringen hebben veel voordelen; een nettere straat, geen zwerfvuil meer etc. Natuurlijk zijn er ook nadelen maar klachten over de kroonringen worden alleen in behandeling genomen als er een onveilige situatie ontstaat. Het aanvragen van (extra) kroonringen is (helaas) niet meer mogelijk.

Carnavals foto’s Theo Schepers:

www.ganzegat.nl/albums/48/2020.html

Carnaval is weer officieel geopend met het onthullen van het ganzentrio.Marloes van de Loo mocht- samen met haar oudste zoontje, het ganzegat openen. Daarvóór mocht het bestuur van de heemkundekring twee porinsenhangers in ontvangst nemen voor het heemhuis

Programma Ganzegatse Carnaval

Klik op   www.ganzegat.nl/pages/14/agenda.html

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor de bouw binnen het plan Mimosaplantsoen is definitief geworden. Er hebben zich geen bezwaarmakers aangediend.Dat betekent dat de bouw nu snel van start kan gaan.

Ditzelfde geldt voor de beoogde verbouwing van Dorpsstraat 72-74 op de hoek Mariastraat/ Dorpsstraat

Lezing IVN

Loco dijkgraaf Ernest de Groot houdt donderdagavond een lezing over water, waterschappen en waterbeheer in relatie tot natuur en landschap in NO Brabant. Deze lezing wordt gehouden in het verenigingslokaal van het IVN,  Beekseweg.en begint om 20.00 uur

Presentatie Bomenvervangingsplan

Klik op powerpointpresentatie:

Presentatie inloopavond 12-2-2020

Wijziging bestemmingplan De Aar

Om in v/h De Aar het creëren van 8 appartementen  mogelijk te maken dient het bestaande bestemmingsplan te worden aangepast.Hierop is één zienswijze bij e gemeente binnengekomen, n.a.waarvan de toelichting wordt aangepast. Binnenkort krijgt de raad het plan ter vaststelling aangeboden.

Oplaadpaal in Goosssensstraat

Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan het verzoek voor een oplaadpaal aan de Goossensstraat in Aarle-Rixtel

Boerderijsplitsing Ter Smisse

De gemeente verleent in principe toestemming voor het splitsen van Hoeve Ter Smisse in twee wooneenheden.

Warmte Waterzuivering in de  gemeente Laarbeek

Samen met waterschap Aa en Maas gaan Laarbeek en Helmond de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Het afvalwater dat in de zuiveringsinstallatie aan de Bakelseweg dagelijks wordt verwerkt, bevat een hoeveelheid thermische energie die voldoende is voor de verwarming van ongeveer 6.000 huishoudens. Zo’n warmtenet zou dan niet alleen huishoudens in Aarle-Rixtel kunnen bedienen, maar ook in de Helmondse wijk De Eeuwsels.

Woningbouw aan Heindertweg.

Zoals al eerder aangekondigd bestaan er plannen om aan de heindertweg woningen te gaan bouwen, te weten op de plaats waar nu nog de voormalige pastorie staat.          Er komen hier 12 patiowoningen met een huur tussen de 720  en 1000 euro per maand.

Arlenius Trio in Kouwenbergs kerkje

Het Arlenius Trio ontleent zijn naam aan de zestiende-eeuwse humanist, filosoof en dichter Arnoldus
Arlenius die in Aarle-Rixtel werd geboren en in Italië grote bekendheid geniet. Het trio bestaat uit
Jacques Houët (fluit), Marie-Thérèse van Krieken (piano) en Toon Kessels (contrabas). Het programma valt uiteen in twee delen.          Eerst worden enkele composities gespeeld van Bach, Händel en Mozart.
Het tweede deel is wat luchtiger en is bedoeld als opmaat naar Carnaval.
Trouwen “voor de wet” ook in het Kouwenbergs kerkje.Aanvang 14.30 uur. Entree 5 euro incl.koffie/Thee.

Meer impressies De Klokkengieterij

Plan Klokkengieterij

De plannen rondom de Klokkengieterij hebben vastere vormen aangenomen.Het meest opvallende is dat alle huidige (fabrieks)gebouwen blijven bestaan en in hergebruik worden genomen als woning. Daarnaast worden er separate woningen gebouwd, tweekappers en semi-bungalows.

De ontwerpen op de tekening zijn slechts indicatief. Die kunnen nog veranderen.Vooral de wijze waarop de twee bestaande farbriekshallen worden ingericht is heel opvallend.e worden a.h.w.  verbonden met een “corridor die midden door de hallen leidt.aan weerszijden ervan komen wooneenheden-. In de laatste hal komen twee bouwlagen met binnenzijdse balkons. Er komen 30 huurwoningen voor starters en senioren, 32 grondgebonden koopwoningen , en  nog eens 12 “boswoningen” in het groen. De monumentale klokkengieterij, met kantoorruimtes en smeltoven, krijgt een aparte bestemming. Welke wordt nog nader bezien, maar er is toegezegd dat het monumentale gebouw met interieur volledig in takt blijft. De ontsluiting van het plan is in de vorm van eenrichtingsverkeer. Links gaat men erin , rechts komt men eruit. Hieronder enkele impressies.

Meer inspraak Laarbeekse Raad

Laarbeek gaat haar inwoners vanaf september meer bij de politieke besluitvorming betrekken. De gemeente hoopt de wisselwerking met de samenleving te verbeteren door meer inspraak te bieden.   zie verder:

www.laarbeek.nl/nieuws/meer-inspraak-mogelijk-voor-inwoners-bij-politieke-besluitvorming

Wandeling Broekeling/Valkendijk

Zondagmorgen is er een IVN-wandeling door en rond Broekeling/Valkendijk.Een bijzonder landschap! Vertrek om 10.00 uur vanaf de Croijse Hoeve

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom, gras, plant, wolk, buiten en natuur

Nog kaarten voor 2e Ganzekwekavond:

Bij Snoeperij Jantje

Jongerenwerk wordt voortgezet

Sebastiaan Rohde zal als jongerenwerker in Laarbeek worden opgevolgd door één of twee medewerkers van de LEV-Groep.  In zijn vervanging is per direct voorzien.

Heemhuis weer open

Vanaf zondag 2 februari is het heemhuis weer geopend en wel van 14.00 tot 17.00 uur

Verschillende expo-ruimten zijn heringericht en ook de komst van het “Klompenschuurtje” van klompenmaakster Nicole van Aarle heeft het heemhuis stevig verrijkt.

Subsidie afkoppelen hemelwater

Ben jij eigenaar van een pand in Laarbeek en wil je bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan is het wellicht mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen.

Zie:  www.laarbeek.nl/afkoppelenhemelwater

Ze zijn er : de Tiny-houses.

Aan de Jan van Rixtelstraat zijn de eerste Tiny-houses geplaatst. Het is een welkome invulling van de woonwens van onze jongere generatie.

Nieuwe route carnavalsoptocht.

Onderzoek STAB N279

In opdracht van de Raad  van State heeft bureau STAB een onderzoek uitgevoerd naar de verkeerskundige – en geluidsaspecten van de N279 op basis van het PIP. Zo ook de omleiding Dierdonk. Uit voornoemd onderzoek is gebleken dat het verkeersoplossend vermogen van de omleiding en die van de aanpassing van het bestaande tracé even groot is. Ook m.b.t. de geluidseffecten zijn  er geen grote verschillen uit het onderzoek gekomen.De omleiding kan mogelijk wel gunstiger uitvallen voor de afwikkeling van het verkeer uit Helmond Noord, echter die conclusie is gebaseerd op onvolledige gegevens van de gemeente Helmond.

Nut en noodzaak van de beoogde omleiding is derhalve twijfelachtig.

Kruising N279/N212

Uit een -op verzoek van de Raad van State- uitgevoerd onderzoek van STAB is gebleken dat het oorspronkelijke ontwerp van de kruising N279/N212 in de weg Beek- Gemert voorlopig overeind blijft. Het Dorpsplatform had hier gepleit voor het handhaven van de turborotonde in combinatie met een ongelijkvloerse kruising. Echter de N212  heeft een doorstroomfunctie voor het openbaar vervoer en andere doelgroepen. Een turborotonde zou die doorstroming kunnen degraderen. Het wachten is nog op aanvullende gegeven m.b.t. eerder gemaakte verkeerstellingen, maar die in het verweer van de provincie niet zijn verwerkt.

1775-5945181d173b3b9da814673b1d2d3519

Expositie Perron 15

Adjan Broeders en Jan van de Pol, twee Helmondse kunstenaars, exposeren  tot 15 maart in galerie Perron 15 aan de Havenweg

Tiny houses

De eerste vijf Tiny Houses  worden volgende week geplaatst. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal een grote hijskraan de huizen op hun plek takelen.

Snelfietsroute

Tussen Aarle-Rixtel en Eindhoven is een snelfietsroute geplan.Het onderzoek hiernaar wordt dit jaar afgrond.Als het goed is wordt deze vóór 2025 aangelegd.Hij is gepland aan de Aarlese kant va het Wilhelminaknaal, waarbij het huidige fietspad wordt aangepast/verbreed.

Onderzoek herbestemming winkelpanden

Recentelijk zijn er bij de gemeente verschillende principeverzoeken ingediend voor (leegstaande) panden in het centrum van Aarle-Rixtel. Vanwege het huidige beleid, waaronder het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel is het niet zonder meer mogelijk om medewerking te verlenen aan deze verzoeken. Daarom is een startnotitie opgesteld om de diverse denkrichtingen uit een te zetten en een voorstel te doen hoe hier mee verder te gaan.

Visie Het Gulden Land

Hieronder een link naar de Visie Het Gulden land.Het plan bevat een aantal opties die momenteel ter discussie staan: visie Het Gulden Land

De Stal bestaat 50 jaar !!!

Nieuwe wooneenheden Dorpsstraat

In het voormalige winkelpand van de fam. Van Baal mogen drie woon- eenheden worden gevestigd.Het winkelgedeelte moet als zodanig behouden blijven.Het verzoek om achter dit pand twee appartementen te bouwen is afgewezen.

Omgevingsvergunning kappen Acacia Janssensstraat Aarle-Rixtel

De Acacia in een bocht aan de janssensstraat moet volgens de gemeente worden gekapt vanwege”gezondheidsredenen “van de boom.

Pop-up Restaurant Kop van Aarle

Er bestaan plannen om de komende zomer een pop-up-restaurant te openen op de kop van Aarle.Over twee, drie jaar wil men er definiteif restaurant vestigen. Volgens een tekening zou hier het hele gebied op de schop moeten, waarbij ook andere voorzieningen worden aangelegd. Momenteel is hety nog een agrarisch resp natuurgebied.

Plan Klokkengieterij

De plannen rond het project Klokkengieterij worden binnenkort openbaar. Zoals bekend is hier woningbouw gepland.Ook krijgt het monmentale deel een nieuwe invulling.

Lezing: Boeren in Peel en kempen

Dinsdag 7/1 houdt de heemkundekring een lezing in de Coiuwenbergh.Dit keer is het thema Boeren in de peel en de kempen.e lzing wordt gegeven door Frans Aarts. Zie: www.heemkameraarlerixtel.nl/?page_id=168

Nieuwsjaarsconcert De Goede Hoop

Zondagmiddag (5/1) houdt de harmonie haar traditionele nieuwjaarsconcert in de Dreef. Medewerking wordt verleen door Daphne Ramakers, sopraan en Pascal Pittie, tenor. Het concert begint om 14.30 uur.Entree 8,- ( ook aan de kassa verkrijgbaar).

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, op podium

Ter Smisse verkocht.

Hoeve Ter Smisse, voorheen eigenaar van wijlen gebrs Van Dooren heeft een nieuwe eigenaar.

Meester Verhappen overleden

Meester (Toon) Verhappen is overleden.”Mister” Verhappen was verbonden aan de toenmalige jongensschool ,de  Sint Josefschool, waar hij de langste tijd de derde klas onder zijn hoede had. Hij was een betrokken en zeer gemotiveerde onderwijzer.

Een foto van eind jaren 50. van links staat “mister” Verhappen.

Herdertjestocht

Vrijdagavond 27/12 vindt er weer de traditionele herdertjesticht plaats.De tocht loopt vanaf het OLV-plein via Strijp naar de fam Biemans op Croy. De kinderen dragen lampjes met zich mee en onderwijl wordt er op de midwinterhoorn geblazen.Vertrek: 18.30 vanaf het OLV-plein.De tocht gaat altijd door, weer of geen weer.

Muziek rond de kerststal

Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 2019, is er in onze kerk weer ‘Muziek rond de kerststal’ tussen 14.30 uur en 16.00 uur Deelnemers  zijn: De Cantorij van de kerk o.l.v. Yolanda Vos met gregoriaanse en meerstemmige zang, Margot Pagels, sopraan, Monica Lukassen-Strijbosch, sopraan, Alain Bressers, orgel, Yolanda Vos, sopraan, Sanneke Vogels, saxofoon, en Rob Rassaerts, orgel.

Midwinter/kerstviering in Kouwenbergs kerkje; Zie:

www.ed.nl/de-peel/boze-geesten-zullen-aarle-rixtel-mijden~a898d0d2/

Concert Muzikale/Boel Nölle band

Graviolizaal 22 dec.

Midwinterfeest in Den Himmel

zondag 22/12

zie:

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/37043/midwinterfeest-met-levende-kerststal-in-aarle-rixtel-foto-s-

Aarle in kerstsfeer

Brabantse kerstviering in Kouwenbergs kerkje zaterdag 21 dec. 20.00 uur

Net als andere jaren organiseert folkloregroep Dikkemik ook dit jaar weer een traditionele kerstviering in het Kouwenbergs kerkje.Hieraan voorafgaand wordt er op de kiosk op de midwinterhoorn geblazen. De “viering”bestaat o.a. uit het samen zingen van traditionele kerstliedjes   en het brengen van een Brabants kerstverhaal,Daarnaast treedt violiste Jacqueline Wezenberg op en is er nog een speciaal optreden van een kleinzang groepje bestaande uit een paar leden van kamerkooR. Na afloop is er glühwein en kerstbrood. Cantique.Deze avond beging om 20.00 uur

Kerst-wensboom

De kerstboom op de Kouwenberg krijgt dit jaar een bijzonder tintje.Op initiatief van André van Berne  wordt het een wensboom, net zoals die in Den Bosch staat. Wil jij iemand bedanken of wil je graag een ode brengen aan een belangrijk persoon in jouw leven? Wil je misschien wel sorry zeggen tegen iemand, of juist iemand de liefde verklaren? Kom dan naar  de Kouwenberg neem een foto van de betreffende persoon mee.De boom wordt a.s. woensdag 11 dec. om 16.00 uur officieel tot wensboom gedoopt.

Audiotocht scouting

De scouting heeft een audiotocht samengesteld die leidt langs talloze markante Aarle plekjes. Hieronder QR-code

 

Muziekfestijn

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september wordt er in De Dreef een groot muziekfestijn gehouden. Hierover binnenkort meer.

Expo 75 jaar bevrijding

In het heemhuis is vanaf zondag 8 september een expositie te zien over 40 jaar bevrijding.Het heemhuis is geopend tussen 14.00 en 17.00 uur

Afscheid Sinterklaas

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten nemen  op 6 december om 18.30 uur afscheid in Aarle-Rixtel.

Het programma start om 18.30 uur. Dit zal gebeuren vanaf de kiosk op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel. Hier zullen Sinterklaas en zijn Pieten worden ontvangen door de burgemeester en natuurlijk alle kinderen. Gezamenlijk vertrekken ze dan met een lampionnenoptocht naar de passantenhaven. Hier ligt de pakjesboot waarmee Sinterklaas en zijn pieten terug zullen varen naar Spanje.

Dorpsfeesten weer in tent

De dorpsfeesten krijgen hun tent weer terug!, na enkele jaren de sporthal te hebben gebruikt.Ook wordt het “cultureel gebeuren”laagdrempeliger en zal de zeskamp spectaculairder worden uitgevoerd.

Brainstormen in de Dreef

Foto: Theo Schepers

Deel Landweer beschadigd

Net op de grens van Aarle-Rixtel en Bakel is deze week een landweer beschadigd vanwege werkzaamheden van het Waterschap.Deze landweer is al meer dan 600 jaar oud en vormde een blokkade tussen de broekgronden van Rixtel , Gemert en Bakel.Hiermee werd voorkomen dat het vee op elkaars grondgebied ging grazen. Ernest de Groot , dagelijks bestuurder van het Waterschap, was er – samen met een aantal medewerkers als de kippen  bij om zelf poolshoogte te komen nemen.Er is toegezegd dat alles weer in orde wordt gemaakt en dat er zelfs nog meer verbeteringen worden aangebracht.

Audiotocht scouting

De scouting heeft een audiotocht samengesteld die leidt langs talloze markante Aarle plekjes. Hieronder QR-code

Groen licht voor Mimosaplantsoen en De Aar

De Raad van State heeft het plan Mimosaplantsoen definitief goedgekeurd,zodat de bouw snel kan starten.

De gemeente gaat akkoord met het  verbouwen van De Aar tot 8 appartementen

Harmonie concours Veldhoven:

Een mooie eerste prijs met promotie!

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, mensen op toneel, concert en binnen

Intocht Sinterklaas

Zie

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/36562/hartelijk-welkom-voor-sinterklaas-in-aarle-rixtel-foto-s-video-

Besluiten B&W:

Hieronder kunt u kennisnemen van de besluiten diehet college van  B&W vanaf 29 oktober heeft genomen.

Openbare-besluitenlijst-12-november-2019

Openbare-besluitenlijst-collegevergadering-van-29-oktober-2019

Openbare-besluitenlijst-collegevergadering-van-5-november-2019

Intocht Sinterklaas, zondag 17november 2019  tussen 12:00 en 14:00. Havenweg

zie ook:

Huize Ter Smisse staat te koop

Huize Ter Smisse ( van wijlen de gebroeders van Dooren) aan de kerstraat staat te koop op Funda.Het is een van oudste bewoningslocaties van ons dorp.De familie van Eijndhouts was een van de belangrijkste eigenaren.

www.funda.nl/koop/aarle-rixtel/huis-41561223-kerkstraat-40/?fbclid=IwAR1JWfr5LONhWldkoucQt0SuS7O6Cxfu2UFkXr4QAI7rkhQJ-gmUoACC9WQ

ElF-Elf

zie: www.ganzegat.nl/album/281/elfelf.html

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Info bekendmaking prins Ganzegat

www.facebook.com/StichtingOrganisatieCarnavalGanzegat/posts/3173034096046731

Geen vuurwerkvrije zones

Na consultatie van de dorpsraden in Laarbeek wordt geconcludeerd dat er geen noodzaak is tot het aanwijzen van vuurwerkvrije zones

Varkensbedrijf stopt

Het varkensbedrijf op Hoog Strijp 6 stopt De eigenaar  wil zijn agrarisch bedrijf beëindigen. De varkensstallen worden gesloopt en de woning dient een woonbestemming te krijgen. Eén loods blijft gehandhaafd vanwege nog aanwezige kleinschalige agrarische (opslag)activiteiten. Verder wil hij middels het kopen van een bouwtitel, een ruimte voor ruimtewoning op zijn perceel realiseren.Een en ander past in het buitengebied-beleid van zowel gemeente als provincie.

Optreden Simits in het Kouwenbergs kerkje

Zondag 17  november is er een optreden van Simits, aanvang: 14.30 uur. Het Kouwenbergs kerkje heeft ze weer kunnen strikken! Met hun heerlijke muziek en mooie verhalen weten we zeker dat het weer een fantastische middag wordt. De muziek van Simits is typisch Jiddisch. Dat betekent vrolijk en wild, maar tegelijkertijd ook droevig en melancholisch. Simits begint met Max Silverenberg. Bij de kleine Max thuis werd op een kofferpick-upje de muziek van de vermaarde joodse zanger Leo Fuld gedraaid. Veel later verzamelt Max een aantal muzikanten om zich heen die liefde voor muziek paren aan vriendschap, spontaniteit en gezelligheid. Max Silverenberg speelt zelf de sopraansaxofoon en hij zingt de meest gevoelige liedjes. Naast hem staat Kees de Wit, met zang, (bas)klarinet, fluit en altsaxofoon. René Vermaes speelt bandoneon, gitaar en piano ende stuwende kracht en ritmische basis wordt gevormd door Ruud Sempel op bas. René en Ruud arrangeren vaak de eeuwenoude joodse traditionals, zodat die liedjes naar de 21ste eeuw worden gekatapulteerd. Simits speelde onder andere in Paradiso Amsterdam, op de Gentse Feesten, het Lombokfestival in Utrecht, het Joods Festival in de Effenaar en in Muziekcentrum Frits Philips en zeven jaar op een rij in de straten en op de pleinen van Avignon. En …. al enkele keren in het Kouwenbergs kerkje.Volgens eigen zeggen is Simits een apart bandje, maar het is het gewoon een fantastisch bandje! De entree bedraagt 5 euro incl. consumptie. Kaartjes kunnen ook worden gereserveerd en wel via                    06 25265361

Gansonthulling

Aanstaande maandag 11 november wordt ’s avonds om 11 over 11  door Dikkemik -volgens een al jarenlange traditie- op de kiosk -op de Kouwenberg-  de Ganzegatse Gans onthuld. Tegelijkertijd staat de gans ook symbool voor Sint Maarten. Ganzen figureerden  in het leven van de heilige.  De legende wil dat Martinus zichzelf onwaardig voor het ambt van bisschop achtte en zich daarom voor de bevolking schuil hield in een hok met die dieren, waar hij onmiddellijk werd verraden door hun gesnater. In de iconografie van Sint Maarten doemen die ganzen ook herhaaldelijk op. Folkloregroep Dikkemik maakt er een kort maar gezellig feestje van. Na de onthulling wordt met alle aanwezigen de klompendans  opgevoerd en het slachtlied gezongen ten teken dat ook de slachttijd is ingegaan. Nadien wordt er “nun borrel “geschonken om het roggebrood met zult weg te kunnen spoelen! De Aarlese Gansonthulling is officieel erkend als immaterieel erfgoed

Hagelkruis wordt beter beschermd

Het eeuwenoude hagelkruis op de Hoge akkers wordt beter beschermd.Het gietijzeren hek is al diverse keer aangereden en beschadigd.Recentelijk ook nog. Inmiddels is het hek verwijderd en wordt het gerepareerd. Daarna wordt het weer teruggezet. Er zijn tijdelijk afzettingshekken geplaatst. Er zijn plannen in de maak om het hek en hagelkruis beter te beschermen.

Pomp wordt gerestaureerd.

Het collgee van B&W heeft besloten om de pomp op ’t Heuveltje te gaan restaureren. De pomp is al enkele jaren aan slijtage onderhevig.

Halloween in aantocht

Halloweentocht – 31 oktober

Binnenkort trekt een unieke Halloweentocht door Aarle-Rixtel. Op donderdag 31 oktober toveren we Aarle-Rixtel om tot een griezelig dorp en lopen we van ’t Heuveltje door het centrum van Aarle-Rixtel tot aan Huize Stienendael, ook wel het ‘Spookhuis’ genoemd. De Halloweentocht begint om 17.30 uur

www.aarleonderneemt.nl/activiteiten

Afgelopen zaterdag was er op en rond Strijp al een voorproefje…

Subsidie voor kermis

Stichting Oranje Comité Aarle-Rixtel zet zich samen met de scouting, de ondernemersvereniging, gildes en horeca in om de kermis in Aarle-Rixtel aantrekkelijker te maken en hoopt zo de kermis nieuw leven in te blazen. Om dit te bewerkstelligen organiseren zij samen diverse activiteiten voor jong en oud. De gemeente stelt hiervoor € 500,- ter beschikking

Jota-Joti bij de scouting

Scouting Aarle-Rixtel doet komend weekend ook weer mee met  JOTA-JOTI dat staat voor Jamboree On The Air en JamboreeOn The Internet. Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via de amateurradio en het internet.De Explorers (jongens en meiden van 15 tot en met 18 jaar) zijn het hele weekend actief op de blokhut in Aarle-Rixtel. Voor de overige leden is er op zaterdag 19 oktober een programma georganiseerd, waarbij de deelnemers door middel van spellen, opdrachten, activiteiten en raadsels zo veel mogelijk codes moeten zien te verzamelen. Door middel van deze onderdelen kunnen de deelnemers kennis maken met de JOTA en JOTI.Naast de eigen leden van Scouting Aarle-Rixtel zijn ook kinderen van buiten de Scouting uitgenodigd om mee te doen met dit programma. Het gehele programma is op het Scoutingterrein en er kan op elk moment worden ingestroomd. Starten kan vanaf 11.00 uur en het programma is om 14.00 uur ten einde.

Concert Prelude

Zondag gaf salonorkest Prelude een concert in het Kouwenbergs kerkje. Het was een prachtig optreden

foto: Frans van Kooten

In memoriam Theo van Gerwen

Theo van Gerwen is overleden.Theo leed aan een ernstige ziekte. Hij is een van de bekendste entertainers uit onze regio. Jarenlang was hij grootvorst bij de Ganzegatse Carnaval, stond talloze keren in de ton, was presentator, zanger, drummer, liedjesschrijver en acteur. Ook maakte Theo deel uit van Boel Nölle en Heleboel. Daarnaast was hij talloze malen gastspreker bij allerlei aangelegenheden, waarbij met name zijn improvisatietalent tot uiting kwam. Kortom, een prachtig mens.

foto: Theo als spreekstalmeester bij de bevrijdingsrevue in 1994

Presentatie boek het Dorp door Wim Daniëls

A.s. maandag 14 oktober verzorgt Wim Daniëls – op uitnodiging van de heemkundekring- in de Couwenbergh in Aarle-Rixtel een presentatie van zijn nieuwste boek “het Dorp”. In het boek beschrijft Wim het Dorp van vroeger en alle veranderingen die r hebben plaatsgevonden, zoals de herindelingen, het verdwijnen van dorpsfiguren en de gemeenschapszin. Uiteraard komt Aarle flink aan bod De presentatie begint om 20.00 uur.

Salonorkest Prelude in Kouwenbergs kerkje.

Zondag 13 oktober geeft Salonorkest Prelude een concert in het Kouwenbergs Kerkje Salonorkest Prelude vertolkt muziek zoals die klonk in salons en cafés in de negentiende en begin twintigste eeuw. Met viool, klarinet, piano en contrabas speelt het kwartet een gevarieerd repertoire van licht klassiek, salonmuziek, zigeunermuziek, klezmer, tango’s, chansons, jazz, pop en cabaretliedjes. Veel salonorkesten spelen muziek uit de periode van 1850 tot 1950. Maar de essentie van salonmuziek is dat je muziek speelt die nu populair is. Want vroeger vertolkten muzikanten in cafés de bekendste aria’s uit opera’s en operettes. Daarom speelt Salonorkest Prelude veel eigen bewerkingen van melodieën die iedereen kent. Luisteren naar Salonorkest Prelude is een feest van herkenning! De bezetting  bestaat uit Jacqueline Wezenberg, viool, Ad van Erp, klarinet, Jac. Gadellaa, piano en Toon Kessels, contrabas Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt 5euro incl. koffie/thee.

Veel belangstelling voor spooktocht.

Er zijn nog enkele kaarten en te verkrijgen bij Snoeperij Jantje

Een lange rij bij de voorverkoop!

Begeleid wonen van de grond

Het plan om naast de Boerenbond in de Dorpsstraat een klein complex te bouw voor begeleidkamerwonen komt van de grond.De gemeente heeft onlangs groen licht gegeven.dat betekent niet dat de bouw onmiddellijk van start gaat.Eerst moeten de vergunningaanvragen nog  in procedure worden gebracht.

Oktoberfest: 4 en 5 oktober

Scouting 85 jaar.

De scouting ( verkennerij) viert in Aarle-Rixtel haar 85 jarig bestaan.In en om de blokhut zijn diverse activiteiten.Hieronder foto’s uit het wat verdere verleden. ( klik op de foto voor een vergroting)

Schenkfestival

zie:

www.ed.nl/de-peel/schenk-moet-voor-meer-leven-in-de-brouwerij-zorgen-bij-kermis-aarle-rixtel~aeae4433/

Kermis in aantocht

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Vanaf zaterdag tot en met dinsdag is het weer Aarle kermis.Op zaterdag wordt de kermis feestelijk geopend in samenwerking met de gildes en de harmonie. Zaterdag en zondag is ‘Speciaalbierfestival Schenk’ ook weer van de partij. Op zondag is een schietwedstrijd voor de jeugd van 8 tot 12 jaar in samenwerking met de gildes van Aarle-Rixtel. Maandag is er de dolle kermismaandag vol met verrassingen. Op d ekermis is de “Jimmitent”weer van de partij.

Aarle-Rixtel viert volop 75 jaar bevrijding

Uniek materiaal expo Aarles heem

In het Aarlese heemhuis is de komende zondagen een interessante expositie te zien . Deze expo wordt gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding.  Er is uniek materiaal te zien, zoals een motor van een neergestorte V1 (vliegende bom) en een parachute van een Engelse soldaat, die in het kader van operatie “Market garden” boven  Son werd gedropt. Er zijn zelfs houten plankjes te zien die afkomstig zijn van een zogenaamde glider en die door toenmalig juwelier Willem van de Kerkhof werden gebruikt voor het beleggen van de vloer in diens huiskamer. Naast dit alles is er nog veel meer te zien, waaronder ook het nodige digitale materiaal. Deze expo is elke zondag te zien van 14.00 tot 1700 uur

Bevrijdingsrevue in de Dreef

Het revuekoor van de Aarlese Revue brengt op zondagmiddag 22 september een unieke voorstelling op de planken. Het revuekoor is destijds in 1994  opgericht na het enorme succes van de grote bevrijdingsrevue die toen in de sportzaak van De Dreef werd gehouden. Deze revue is weliswaar kleinschaliger van aard maar niet minder boeiend en vermakelijk. De grote animator achter dit optreden – Annemie Van den Heuvel – is recent overleden. Maar het was haar uitdrukkelijke wens om deze revue  door te laten. Kaartjes ad 2,50 euro zijn nog verkrijgbaar bij Snoeperij Jantje. De revue begint om 14.30 uur.

Muziekfestijn

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september wordt er in De Dreef een groot muziekfestijn gehouden. Hierover binnenkort meer.

Expo 75 jaar bevrijding

In het heemhuis is vanaf zondag 8 september een expositie te zien over 40 jaar bevrijding.Het heemhuis is geopend tussen 14.00 en 17.00 uur

Lowman bij OJA

Zaterdag 16 juni vindt bij het Open Jongerencentrum (OJA) vanaf 15.00 uur de zesde editie van het reggae- en ska-festival Lowman plaats.

Badkuipenrace

Komende zondag 17 juni kan iedereen meedoen aan de badkuipenrace in Aarle-Rixtel. Bij de passantenhaven in de Zuid-Willemsvaart vindt dan de tweede editie van dit evenement plaats.

Vanaf 13.00 uur gaan de eerste deelnemers met hun badkuipen aan de slag.

Voor meer info: http://dorpsfeesten.info/informatie/informatie

Croy wat je mooi

Foto

Kaartje N279

Onderstaand kaartje geeft schetsmatig aan hoe de omleding van N279 ri de bakelsebeemd is ontworpen. Met name de bewoners aan de Wolfsputten en Scheepstal zullen hier behoorlijk wat last van gaan ondervinden.

Kikkerconcert weer druk en gezellig

Seizoenafsluiting Seniorenvereniging Aarle-Rixtel

(Filmpje van Omroep Kontakt)

Zondag kikkerconcert bij het IVN

Het programma:
12.15-13.00u. eigen muziek
13.00-13.30u. officiële opening van voedselbos en vlindertuin
13.30-15.15u. muziek van Vandiekomsa
15.15-17.30u. muziek van Transito

Mimosaplantsoen

De Commissie Ruimtelijk Domein van de gemeente heeft ingestemd met het bestemmingsplan Mimosaplantsoen achter de Kannelustweg. Tegen dit plan zijn 14 zienswijzen ngediend, echter deze worden ongegrond verklaard.De historisch waardevolle schoorsteen die behoorde tot de tropische kas van toenmalig burgemeester Albers Pistorius wordt verplaatst en krijgt een nieuwe plek in het plan. de naam van dit plan is afgeleid van Villa Mimosa, zoals het huidige chalet Couvert tussen 1909 en 1923 was genaamd.

zie onder:

Subsidie Harmonie voor concert

Harmonie de Goede Hoop gaat dit jaar in samenwerking met
Philharmonie zuidnederland een concert geven. Het concert zal plaatsvinden op
17 juni a.s. in de Dreef in Aarle-Rixtel.
Het college van B&W draagt deze activiteit, dat past in de doelstellingen van het subsidieprogramma, een warm hart toe en stelt daarom een bedrag van €1.000,- als subsidie beschikbaar.

Overval Kruidvat Aarle-Rixtel in Opsporing verzocht

Dorpsfeesten in De Dreef van start

Zie foto’s : www.dorpsfeesten.info/fotoalbum

foto van Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel.Foto: facebook St Dorpsfeesten Start Jeugdprogramma

Programma Dorpsfeesten

Vrijdag 11 mei
13.30 uur: Start Dorpsfeesten voor de Jeugd
19.00 uur: Optredens van de Jeugd
21.00 uur: Quiz Night Aarle
23.00 uur tot 02.00 uur: Afterparty met DJ Davey

Zaterdag 12 mei
13.30 uur: Zeskamp voor de jeugd
19.45 uur: Start cultureel gebeuren volwassenen, aansluitend spetterende afsluiting met DJ tot 02.00 uur

Zondag 13 mei
13.00 uur: Start Zeskamp volwassen
19.45 uur: Aanvang avondprogramma met optredens beste 8+1 ploegen en prijsuitreikingen
22.00 uur tot 01.00 uur: Swingende afsluiting Dorpsfeesten met DJ

Jaarmarkt

Donderdag 10 mei zal de jaarmarkt ook weer als start dienen van het dorpsfeesten weekend en plaatsvinden op Hemelvaartsdag in het centrum van Aarle-Rixtel. Dit jaar niet zo maar een jaargang maar de 40e editie, natuurlijk worden er voor dit evenement extra activiteiten ingezet om dit op gepaste wijze te vieren. Kom dus zeker even langs en laat je verrassen door de gezellige sfeer, leuke kraampjes en mooie activiteiten.

Ben van Noordwijk lid orde Oranje Nassau

Ben van Noordwijk heeft tijdens de Meiviering een koninklijke onderscheiding ontvangen.Ben kreeg deze onderscheiding voor zijn vele werk voor het OLV-gilde en voo het IVN.

Afbeeldingsresultaat voor ben van Noordwijk

Foto: .Fr. van Zeeland, Twitter

Grote boekenmarkt in Kouwenbergs kerkje

A.s, zondag 6 mei en op Hemelvaartsdag wordt er in het Kouwenbergs kerkje een grote tweedehands boekenmarkt gehouden. Op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laarbeek overstijgt zichzelf!

Het is dan toch gelukt: een raadsbrede coalitie !!!
Ik had het al eerder gesuggereerd in mijn blog, maar dan moet het nog wel gebeuren! Het allerbelangrijkste is dat we hiermee een grote stap hebben gezet naar normale gezonde verhoudingen. En dat gaat boven alles! Wat er allemaal is gebeurd kun je niet meer terugdraaien.Maar we moeten vooral vooruit kijken. Maar vandaag staan we stil bij een ongekende gebeurtenis!
Laarbeek is zichzelf overstegen! Daar pakken we n’n borrel op!

Henk van Beek

Meiviering

De meimaand wordt op zondag 6 mei om 9.30 uur op traditionele manier met een plechtige eucharistieviering gestart. Het Onze Lieve Vrouwegilde, het Sint Margarethagilde, Harmonie De Goede Hoop en Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel luisteren deze plechtigheid op.

Na afloop trekken ze in processie met het Aarlese Lieve Vrouwke in hun midden naar de kapel. Staande voor de kapel bidden, zingen en spelen ze voor ‘ons aller moeder’ en brengen ze haar weer terug op haar vertrouwde plekje.

over de bokkenrijders

De Aarlese heemkundekring houdt op dinsdag 1 mei, in ‘De Couwenbergh’, een lezing over de bokkenrijders, die wordt gegeven door Ton van Reen. Ton van Reen is schrijver en journalist. Hij schrijft over geschiedenis, maar ook romans en kinder- en jeugdboeken. Over de bokkenrijders schreef hij de klassieker ‘De bende van de Bokkenrijders’ die werd verfilmd en meermaals werd bekroond. De lezing begint om 20.00 uur en is voor leden gratis toegankelijk. Niet-leden betalen een kleine bijdrage van €2,50

Koningsdag

Koningsdag was niet alleen een kinderfeest, het was ook een feest oude jongeren…. zoals hij OJA. In het half duister werd er flink gefeest, gedanst en gezongen.

Lintjes

Ria Bekkers en Henk Beniers hebben beiden een lintje gekregen en kunnen zich dus lid van de Orde van Oranje Nassau noemen. Ria is al 56 jaar actief (geweest) binnen allerlei verenigingen en organisaties. Henk Beniers is vooral actief bij de Heemkundekring en in het bijzonder voor het Heemhuis

Foto’s: MooiLaarbeekkrant.

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/28644/lintjesregen-in-laarbeek-overzicht-foto-s-

Programma Koningsdag

Met Koningsdag zijn er weer de hele dag vele activiteiten in de kern van Aarle-Rixtel. Alles lekker dicht bij elkaar, met een luchtkussen, klimtoren, terrasjes, muziek, spelletjes en allerlei andere leuke activiteiten.

9.30 uur ontvangst genodigden
In De Dreef worden dit jaar de Laarbeekse gedecoreerden ontvangen met muziek en dans, ook brengt om 11:30 uur Harmonie en beide gildes een vendelgroet en aubade aan de genodigden. Deze ontvangst is elk jaar in een andere kern en dit jaar is Aarle-Rixtel aan de beurt.

10.00 uur start ochtendprogramma
De overige activiteiten vinden plaats in de dorpskern Tussen café Deja Vu en het Heemhuis. Van 10.00 tot rond 12.00 uur is het daar vrijmarkt voor en door basisschoolkinderen. Iedereen kan hier speelgoed, boeken, cd’s en allerlei spulletjes verkopen of andere leuke activiteiten verzinnen. Daarnaast kunnen diverse spelletjes gespeeld worden. Ook kunt u zich weer verkleden en hiervan een leuke foto laten maken. Bezoekers kunnen ook meehelpen met het schilderen. De Scouting bouwt een stellage waar wedstrijden spijkerbroek hangen worden gehouden.

Aansluitend is er om 12.30 uur een versierde fietsenoptocht, onder begeleiding van harmonie ‘De Goede Hoop’. Voor iedere deelnemer ligt een verrassing klaar. De mooiste, gekste en leukste fietsen verdienen bovendien een mooie prijs.

Middagprogramma Koningsdag vanaf 13.15 uur
Na terugkeer van harmonie en kinderen wordt om 13.15 uur door de harmonie het Wilhelmus gespeeld. Hierbij worden de gedecoreerden van het afgelopen jaar uitgenodigd. Dit is dan ook het startsein voor het middagprogramma waaraan vele Aarlese verenigingen hun medewerking verlenen. Voetbalvereniging ASV’33 neemt het doelschieten voor haar rekening en tennisvereniging de Hut zorgt voor de inwendige mens door heerlijke hamburgers te bakken. Het Heemhuis van Heemkundekring Barthold van Heessel is open en binnen kunnen kinderen een paar digitale spelletjes spellen.

Cendra heeft een DJ-contest georganiseerd. De beste drie DJ’s uit de voorronden krijgen elk een half uur ‘draaitijd’. Zij strijden deze middag tegenover het kerkplein om de hoofdprijs: vrijkaartjes voor WiSH Outdoor.

Verder staan er diverse kramen waar allerlei spellen kunnen worden gespeeld. Er kunnen ritjes gemaakt worden met de huifkar of met een pony. Een elf meter hoge klimtoren is er voor de kinderen waarvoor geen uitdaging te hoog is, en natuurlijk staat er ook weer een springkussen. Uiteraard ontbreken de terrasjes niet.

Touwtrekwedstrijd
Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel organiseert touwtrekwedstijden. Ploegen kunnen zich hiervoor aanmelden bij Jorg Krijnen via info@dorpsfeesten.info.

Uitbreiding Vereijken

Tomatenkwekerij Vereijken gaat haar kassencomplex aan de Pater Eustachiuslaan uitbreiden.Gelijktijdig wordt de zone langs de Aa ecologisch ingericht. zie onderstaand kaartje

Boeken voor Kouwenbergs kerkje

De Stichting Het Kouwenbergs kerkje houdt binnenkort weer een grote boekenmarkt. Deze markt trekt elk jaar vele boekenliefhebbers vanwege het grote aanbod in vele genres.

De boeken worden tegen een schappelijk prijsje verkocht en de opbrengst hiervan is voor het onderhoud van het kerkje. Mensen die boeken beschikbaar willen stellen kunnen deze afleveren bij het kerkje aan de Kouwenberg 29 en wel op zaterdag 21 april tussen 10.00 en 12.30 uur, maandag 23 april tussen 18.30 en 20.30 uur, zaterdag 28 april tussen 10.00 en 12.30 uur en maandag 30 april tussen 18.30 en 20.30 uur. Voor meer informatie: tel. 06-25265361.

Kasteel Croy uit de lucht

Speeltuinen

De stichting Speelplezier Aarle-Rixtel heeft concrete plannen met de aanleg van een speeltuin aan de Lijsterstraat .Ook elders komen meer van dit soort speelgelegenheden.

Zie voor meer info over speelplezieraarlerixtel : klik hieronder op home

Home

Handboogvereniging krijgt invalidentoilet

Handboogvereniging De Eendracht krijgt van de gemeente een eenmalige subsidiebijdrage van € 1.848,-, voor de bouw van een invalide-toilet.

Koffieconcert Korale

Actie tegen hard rijden

Het Dorpsplatform gaat een actie voeren om het hard rijden binnen de kom -en dan met name Lieshoutseweg en Dorpsstraat- tegen te gaan. Hiervoor worden er langs deze route posters opgehangen met de tekst “Minder hard vanuit je hart”. Bewoners van de desbetreffende straten vragen zich nu af of dit wel zin heeft. Want de meeste weggebruikers kunnen dit niet lezen omdat ze te hard rijden.Beter zou het zijn dat de gemeente haar toezegging nakomt dat er in 2017 al passende maatregelen zouden worden genomen .De enige remedie die helpt zijn verkeersremmende maatregelen.

Lenny Kuhr in het Kouwenbergs kerkje

Op vrijdag 13 april komt Lenny Kuhr naar Aarle-Rixtel voor een bijzonder concert in het Kouwenbergs kerkje. Als men de naam LENNY KUHR hoort dan denkt men waarschijnlijk meteen aan het lied De Troubadour. Inderdaad, daarmee won zij in 1969 het Eurovisie Songfestival en dat was het begin van een lange succesvolle carrière. Een ras-artieste, meer dan vijftig jaar in het vak, schrijfster en vertolkster van zoveel mooie liedjes. Wat haar kenmerkt is haar warme persoonlijkheid, haar puurheid en bezieling. Begeleid door twee fantastische muzikanten brengt zij op 13 april een spannende en ontroerende voorstelling. Een avond met Lenny is een avond die je n iet snel vergeet. Het concert begint om 20.30 uur. De entree bedraagt 20 euro. Kaartjes kunnen ook worden gereserveerd en wel via 06 25265361 of 0492 381851

Paasfeest op Croy

Op Tweede Paasdag 2 april , wordt op Croy door folkloregroep Dikkemik weer het traditionele Paasfeest gehouden . Om 18.00 uur gaat het zoeken van de door de Paashaas verstopte eieren van start in het Croyse bos. Wie het gouden ei vindt is paaskoning of – koningin!Alle deelnemende kinderen krijgen uiteraard weer een chocolade paasei. Hierna vindt de prijsuitreiking plaats van de kleurwedstrijd, waaraan alle kinderen van de onderbouw van de basisschollen hebben kunnen deelnemen. Iedereen heeft prijs! Als afsluiting wordt het paasvuur ontstoken. Met dit paasfeest wordt het begin van de lente gevierd. Het ei is het symbool van de wedergeboorte , het nieuwe leven, net zoals de opstanding van Jesus. De paashaas staat symbool voor de vruchtbaarheid en verstopt de paaseieren. Met het paasvuur wordt de wintertijd afgesloten. Het vuur maakt onderdeel uit van de grote schoonmaak aan het einde van de wintertijd die met dit nieuwe licht wordt verdreven.Kortom, een prachtig feest.

Lezing heemkundekring

Op dinsdag 3 april om 20.00 uur zal in Conferentiecentrum De Couwenberg een lezing gegeven worden door dhr. Herman Clerinx met als titel: Herleven om weer te overlijden. Herlevingswonderen als massaverschijnsel

Eeuwenlang oordeelden theologen dat een doodgeboren kind geen recht had op een christelijke begrafenis. Zo’n baby kon niet worden gedoopt, waardoor hij niet op het gewijde kerkhof thuishoorde. Evenmin ging zijn ziel naar de hemel maar vertoefde die voor altijd in een ruimte tussen hemel en hel.

Voor de ouders van de doodgeboren baby, die toch al verdriet hadden, betekende dit extra leed en zelfs een schande. Hun kind werd niet alleen het hemelse genot ontzegd maar moest ook buiten de gewijde aarde van het kerkhof worden begraven, tussen de ketters en moordenaars.

Gelukkig bracht een herlevingswonder soms uitkomst. Dan trokken ouders met hun baby naar een speciale bedevaartplaats. Als ze geluk hadden, werd hun kind er heel even weer levend zodat het in zeven haasten kon worden gedoopt en alsnog een fatsoenlijke begrafenis kreeg.

Eeuwenlang bestond dit gebruik in verschillende landen van West-Europa, ook in België en Nederland. Op een enkele plaats leefde het voort tot het begin van de 20ste eeuw. Duizenden herlevingswonderen staan in de registers vermeld, en ongetwijfeld hebben er nog meer plaatsgevonden. Herlevingswonderen kwamen dermate vaak voor dat we over een – inmiddels vergeten – massafenomeen kunnen spreken. Het was een van de manieren waarop het volksgeloof uitwegen vond voor vragen die de officiële kerkelijke leer niet kon beantwoorden.

Niet-leden betalen een kleine bijdrage van € 2,50

De Pastorie winnaar

Marjolein Wissema uit Aarle-Rixtel en Rogier van Sambeek uit Lieshout zijn zaterdag tot Starter en Ondernemer van het Jaar Peel Noord uitgeroepen. Wissema is eigenaar van De Pastorie en van Sambeek van Kanters Special Products in Lieshout

Afbeeldingsresultaat voor pastorie, aarle

Lenteactie scouting

De leden van Scouting Aarle-Rixtel brengen op zaterdag 24 maart de lente weer bij iedereen aan huis door de verkoop van potgrond en viooltjes. De opbrengst is voor activiteiten op de zomerkampen. De lenteactie sluit aan bij de actie ´Kleur voor de Deur´.

Informateur

Jan Kerkhof wordt de externe informateur m.b.t. de coalitiebesprekingen.Hij is door de politieke partijen unaniem gekozen tot externe informateur voor de coalitievorming van de gemeente Laarbeek. Hij is een ervaren bestuurder. Kerkhof heeft in het verleden ook al meerdere coalities begeleid als (in)formateur.

Voorlopige samenstelling raad

De volgende raadsleden zijn gekozen. Wanneer een partij een wethouder levert, kan van dezelfde partij een niet rechtstreeks gekozen raadslid alsnog toetreden.

PNL:
1. Bowen Straatman (1329)
2. Hans Vereijken (593)
3. Wim van Dijk (382)
4. Arian de Groot (320)
5. Ria van der Zanden (238)
6. Ton van de Wijdeven (190)
7. Jan Hendriks (136)
8. Ron van den Berkmortel (117)
9. Ronnie Tijssen (102)

De Werkgroep:
1. Joan Briels (957)
2. Nicole Verhoeven (302)
3. Veerle van Schaijk (176)
4. Rick van Bree (54)

ABL:
1. Monika Slaets-Sonneveldt (666)
2. Jordy Brouwers (310)
3. Frans van Zeeland (161)

CDA:
1. Tonny Meulensteen (578)
2. Tanja van de Ven-Vogels (120)

PvdA Laarbeek
1. Greet Buter (380)

Coalitie behoudt meerderheid

De huidige coalitie in de raad behoudt haar meerderheid. Binnen de colalitie is een kleine verschuiving.het CDA krijgt 2 zetels ten koste van de werkgroep die van 5 naar 4 zetels gaat

Motorweekend Harley Davidsonsclub

De Harley Davidsonclub Liberator in Aarle-Rixtel bestaat dit jaar veertig jaar. Aanstaande zondag 24 maart is er weer het jaarlijkse Motorweekend. De landelijke club van Harley-rijders doet die dag het evenemententerrein aan de Lieshoutseweg aan.

Klokkengieterij-werkplaatsen gaan verdwijnen voor woningbouw

De eerste plannen zijn gemaakt: op het terrein van de voormalige klokkengieterij komen woning. Wat voor soort huizen het worden is nog niet bekend. De kleine bedrijfjes , die er nu nog inzitten moeten er binnenkort uit. Het voorste gebouw-rijksmonument- blijft behouden.

Afbeeldingsresultaat voor klokkengieterij aarle-rixtel, woning

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsvisie Waterboulevard Laarbeek-Helmond.

Het college van B&W stemt in met de samenwerkingsovereenkomst ‘Waterboulevard Laarbeek-Helmond’. De gemeente gaat samen met het Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond een integrale visie voor het
gebied van de Kop van Aarle-Rixtel tot aan het centrum van Helmond opstellen. Dit is de eerste stap in de ontwikkeling van de Waterboulevard
Laarbeek-Helmond voor natuur, wateren extensieve recreatie.

Intentieovereenkomst tussen Petit& Fritsen Bv en de gemeente.

Het gaat hierbij om een potentieel bouwplan bij het terrein van de voormalige klokkengieterij.

De belangrijkste doelstelling van de intentie-overeenkomst is het binden
van partijen (gemeente en Petit & Fritsen B.V.) aan elkaar. De kracht
van de totaalontwikkeling is dat een veel hogere ruimtelijke kwaliteit kan
worden bereikt indien beide grondeigenaren samenwerken en niet met de
ruggen tegen elkaar een plan ontwikkelen. Aan de hand van een ontwikkelingsvisie zullen partijen ieder voor zich en gezamenlijk beoordelen of de visie ruimtelijk, maatschappelijk, programmatisch en financieeleconomisch haalbaar en uitvoerbaar is. Deze beoordeling vindt uiterlijk 1 juli 2018 plaats. In overleg kunnen partijen tot een eventuele verlenging besluiten.

Un rundje bloasmuziek

Morgen,zondag 11 maart kunt u terecht bij Zaal van Dijk voor een “rundje bloasmuziek” van de
Zwarte fanfare & Die Stallfreunde

Aanvang :13:00 uur Gratis entree.

Seniorenvereniging naar de scouting

De seniorenvereniging gaat op termijn naar de scouting, bij de Dreef. Dat betekent dat eerdere opties, zoals de drogisterij in de Dorpsstraat niet langer in beeld zijn.Zoals bekend moet de seniorenvereniging de voormalige pastorie op termijn verlaten vanwege bouwplannen ter plaatse. Voor de minder mobiele leden zou Zonnety een optie kunnen zijn, maar dat is nog niet bekend.

Electrische scooter

Er is een nieuwe elektrische scooter op de markt gekomen : de Electric Dutchman, van Specs E-Mobility uit Aarle-Rixtel ! Naar verwachting gaat deze scooter- vooral voor de dienstverlenende sector- snel de markt veroveren.

Artex draait prima

De Artex draait als nooit tevoren.Het bedrijf maakt deel uit van moederbedrijf Hunter Douglas. De totale winst van de holding bedroeg vorig jaar 219 miljoen dollar (176 miljoen euro), iets meer dan de 206 miljoen een jaar eerder

Heel Aarle zingt!

Schaatspret

Zaterdag werd er nog op verschillende plaatsen genoten van het winterweer zoals op Strijp en op Croy.

Eerste gildezuster bij de Blauwe schut.

De Blauwe Schut krijgt zijn eerste gildezuster. Morgen, donderdag 1 maart, wordt over de toelating van Sylvia Driessen gestemd, waarna zij naar verwachting als lid wordt geïnstalleerd. Al eerder besloot de blauwe Schut dat vrouwen en meisjes ook lid mogen worden. En dat na bijna 700 jaar met alleen maar mannen als lid !

Concert Claudia & Manito in Kouwenbergs kerkje

A,s, Vrijdag 2 maart treedt om 20.00 uur het duo Claudia & Manito voor het voetlicht van het Kouwenbergs kerkje.. Hun programma heeft de titel ‘Arpamor’, vrij vertaald: liefde voor de harp. Manito is al vaker in het kerkje geweest en heeft telkens veel indruk gemaakt met zijn virtuoze spel en dat van zijn gast(en).Dit keer brengt hij Claudia mee. Claudia Y Manito hebben een repertoire van muziek en liederen van het Latijns-Amerikaanse continent. Claudia speelt melancholische zamba’s en ritmische tango’s op de Paraguayaanse harp en zingt Spaanstalige liederen waarbij zij zichzelf begeleidt op gitaar. Met haar zwoele stemgeluid treft ze het juiste gevoel dat deze muziek nodig heeft.

Met gevoelige fraseringen en tot de verbeelding sprekende improvisaties staat gipsygitarist Manito haar muzikaal terzijde. Manito speelt naar eigen zeggen zoals de wind waait en de sterren staan. Kaartjes 10,- euro. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via 0492 382943

Whatsapp-groep

Het Terlingenplein krijgt een whatsapp-groep. Gebleken is dat de buurt behoefte heeft aan zo’n alarmsysteem via de smart phone. In het voorjaar een informatiebijeenkomst gehouden. Het is de bedoeling dat dit project wordt uitgebreid naar andere straten en wijken in Aarle-Rixtel. In veel andere gemeenten zijn dit soort Whatsapp’s ook al actief.

Werk in uitvoering

Aan de Kasteelweg wordt de laatste hand gelegd aan een ecologische inrichting van de oevers van de Schevelingse loop. Naast glooiende overs is er ook plaats ingeruimd voor poelen.Dit deel projet maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Goorloopzone.

Ad de Kroon interim-gemeentesecretaris gemeente Laarbeek

BEEK EN DONK – Ad de Kroon start per direct als interim-gemeentesecretaris van de gemeente Laarbeek. Ad de Kroon is gemeentesecretaris geweest in Tubbergen, Veldhoven en Helmond en provinciesecretaris in Limburg. Hij volgt hiermee mevrouw Mertens op, die tot gemeentesecretaris van Weert is benoemd.

Verkoop schoolwoningen naar makelaar

De voormalige schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat staan al geruime tijd leeg. Voor een mogelijke herbestemming zijn diverse opties onderzocht. Een poging begin dit jaar om de woningenvia openbare inschrijving te verkopen leverde diverse reacties op, maar geen enkele bieding voldeed aan de verkoopvoorwaarden. Bedoeling is dat de woningen nu via een makelaar te koop worden aangeboden.

Voor meer info zie raadsinfobrief: raadifobrief schoolwoningen

Strijp: De Aarlese groene long

Het plan Strijp ( “Aarlese groene long !)” is een schot de roos geworden: een hoge beeldkwaliteit van de bebouwing en veel nieuwe – en bijzondere- natuur! Rondom Strijpsoord is een pracjhig soortenrijk paradijs ontstaan dat door talloze vlinders inmiddels ontdekt, waaronder de distelvlinder.Ook de ( bijzndere) grote pimpernel heeft er inmiddels vaste voet gekregen.De foto van de distelvlinder is begin juni gemaakt , tijdens de bloei van het Heelblaadje.Inmiddels heeft er zich een tweede genaratie van deze vlindersoort aangediend.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gezellig motortreffen

De motordag van “de Liberator” is gezellig en gemoedelijk verlopen.De belangstellign was dit jaar wat groter als vorig jaar.Hte is een markant evenement.

Vuurwantsen

Aan het begin van de Heindertweg zitten op een van de lindebomen een groot aantal nimfen van de Vuurwant te zonnen. De jonge wantsjes doorlopen een vijftal stadia alvorens als volwassen insect door het leven te kunnen gaan.Op de andere foto zie je een volwassen vuurwants met een paar nimfen in verschillende stadia.

Senioren op de fiets

Leden van de seniorenvereniging houden elke disndagmiddag en fietstocht, zoals deze keer over de Strabrechtse heide.

Jeugdbrandweer

Op zondag 18 augustus a.s zal de sport en spel dag van de jeugdbrandweer brabant-zuidoost plaatsvinden, dit jaar zullen deze plaatsvinden in Aarle-rixtel. Hierbij zullen alle jeugdbrandweer- korpsen van de regio aanwezig zijn. Wil je komen kijken dat kan, je bent welkom vanaf 12.00 bij de brandweerkazerne .

Gildeweekend

Het gilde Sint Margaretha start op zaterdag, dan wordt het Koningschieten gehouden. In het verleden vond dit om de drie jaar plaats, maar de leden hebben ervoor gekozen om het naar twee jaar terug te brengen. Burgemeester Frank van der Meijden zal als eerste schieten als teken van toestemming van de wereldlijke overheid. Als tweede schiet de pastoor als eerbewijs aan de kerkelijke overheid. Daarna volgen de kandidaten. Aanvang 14.30 uur

Zondag is de dag van het Onze Lieve Vrouwe Gilde op het Jan Van Dooren paviljoen, met als inzet de zilveren Bavariabeker. aanvang 14.30 uur

Circus in Aarle-Rixtel

Aan de Dreef staat zaterdag en zondag circus Barani.Het circus was ook betrokken bij de activiteiten van  de afgelopen jeugddriedaagse.

Zaterdag begint de voorstelling om 15.00 uur en Zondag om 12.00 u

I.v.m. de vakantieperiode staat deze rubriek nu op een laag pitje…

Afsluitingsconcert Harmonie                                                     Dinsdag 2 juli 2019 19:00 tot 23:00.                                             Locatie: Kerkplein/Dorpsstraat ( Bij van Dijk)

Wethouder treedt af

Ria van der Zanden heeft haar wethouderschap opgezegd.Dit nadat haar fractie PNL de tegen de kadernota haf gestemd. waarschijnlijk gaat het huidige college nu zonder Ria verder en verdwijnt PNL weer in de oppositiebankjes

Fotoreportage Loo man Liesbeth van Boxtel

www.facebook.com/liesbeth.vanboxtel.9

Schoolwoningen opnieuw bekeken

Wethouder Buter stelde tijdens de laatst gehouden raadsvergadering, dat de verkoopactie van de schoolwoningen is gestopt .Het heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.de gemeente gaat nu alternatieve mogelijkheden onderzoeken.

Bootjes als decor

De gemeente Helmond wil de passantenbootjes  van Aarle naar Helmond halen om als decor te dienen.Tijdens de afgelopen raadsvergadering maakte H van Beek gebruik van het spreekrecht, om te vermelden dat Helmond gebruik kan maken van de zgn  schepencaroussel, waarbij historische binnenschepen in het seizoen voor 3 maanden  een ligplaats krijgen in het centrum.

Afbeeldingsresultaat voor schepencarrousel

Afbeeldingsresultaat voor schepencarrousel

Bevrijdingsfeesten

In september wordt in ons dorp veel aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding. Zo komt er een speciale expositie in het heemhuis, een extra uitgave van het Hagelkruis voor heel Aarle en daarnaast nog eens een drietal muzikale evenementen in De Dreef en wel op zondagmiddag 22, vrijdagavond 27 en zaterdagavond 28 september.

Bieb dicht

De bieb in de Dreef gaat zeer waarschijnlijk sluiten. Dat gaat in 2021 gebeuren, tenminste als de gemeentelijke plannen doorgaan. Datzelfde geldt voor de bieb in Lieshout.Die van beek en Donk blijft- zoals te verwachten valt- open.

Kleinschalig wonen en dagbesteding

Aan de Dorpsstraat 82-84  ( naast de Boerenbondswinkel wordt een kleinschalig-wonenproject gerealiseerd alsook dagbesteding voor mensen met een beperking/De gemeente is hiermee akkoord gegaan.Wel dient het parkeerplan nog te orden aangepast.Culturele avond Dorpsfeesten

Er was weer veel creativiteit en virtuositeit op de culturele avond van de Dorpsfeesten.Hieronder een impressie van enkele optredens.

Gezellige druk Kikkerconcert

Het was weer gezellig druk bij het kikkerconcert van het IVN.Ondanks de warmte hadden toch velen de koers gezet naar De Bimd.Er was veel te zien en te beleven.

Foto’s jaarmarkt

Klik op:

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/34529/opnieuw-duizenden-bezoekers-jaarmarkt-aarle-rixtel-foto-s-

Programma van de dorpsfeesten

Klik op:

www.dorpsfeesten.info/programma/programma

Pastor Verbraeken weg

Pastor Verbraeken gaat naar Waalwijk.Hij wordt daar naast pastor vand  eparochie ook deken. Zijn opvolger wordt kapellaan De Jong, nu nog gestationeerd in Uden.

Grote Boekenmarkt Kouwenbergs kerkje

Zondag 26 mei en donderdag 30 mei (hemelvaartsdag) is er in het Kouwenbergs kerkje een grote boekenmarkt  van 11.00 tot 17.00 uur.er is een groot aanbod in allerlei genres

SCHENK SPECIAALBIERFESTIVAL

In de ‘Week Van Het Nederlandse Bier’ presenteren Hooglander Bier en Stout eten & drinken de tweede editie van SCHENK Festival! Na het regenachtige succes van het eerste SCHENK Festival zijn we terug in de lente. SCHENK speciaalbier & foodpairing festival strijkt neer op het Heuvelplein in het hart van Aarle-Rixtel op zondag 19 mei. Proost mee onder de kastanjebomen met goed gezelschap en flaneer langs de lokale brouwerijen en foodstands. Geniet van de relaxte deuntjes, zonnestralen en Aarlese gezelligheid met een goed glas bier in de hand.
SCHENK Festival draait naast het schenken van lokale speciaalbieren om vlees met schenken! Denk aan rokende BBQ’s, tientallen biertaps, lange tafels en proostende glazen.

Vlooienmarkt Rooi Schut

Gilde Sint Margaretha houd op zondag 19 mei 2019 een vlooienmarkt en rommelmarkt.
Deze markt word gehouden aan de Lieshoutseweg
De markt word gehouden binnen in een loods van ongeveer 2000m2.
Er worden 2e handse spullen aangeboden voor scherpe prijzen.
De markt begint op zondag 19 mei om 10.00 uur tot 14.00 uur.
De entree bedraagt 2,00 euro per persoon.
Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang onder begeleiding.
het parkeren is gratis.

Fairyland geopend.

Midden in de Dorpsstraat heeft Fairyland (van Marianne en Ronald)  haar deuren – na een wat langere aanlooptijd- inmiddels geopend. De officiële opening vindt op 1 juni plaats. daarop vooruitlopend kan men al terecht voor allerlei artikelen die de fantasie prikkelen.Ook kan men er terecht voor schilder- krijt- en tekenartikelen.

Zie : www.fantasyshop-fairyland.nl

Goodiebags voor passanten.

De Aarlese ondernemersverenigingheeft een goodiebak samengesteld voor de passanten in onze passantenhaven.Zij probeert hiermee de passanten in Aarle/Laarbeek te houden er plannen zijn om de bootjes naar Helmond te laten varen. Zo’n goodiebag is een soort promotiestuk met allerlei info over hetgeen Aarle/Laarbeek zoals te bieden heeft.

Oprichten Meiboom

Vrijdagavond 10 mei wordt vanaf 19.00 uur op De Kouwenberg de meiboom weer opgericht door folkloregroep Dikkemik. Kinderen zullen de lintendans uitvoeren. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door volksmuziekgroep Binderin.

Van je familie moet je het hebben

Dinsdag 7/5 houdt Henk van Beek een voordracht over het onderzoek naar de geschiedenis van je familie. Aan de hand van het onderzoek naar zijn eigen voorouders geeft Henk op een speelse manier inzicht hoe en via welke wegen een dergelijke familiegeschiedenis tot stand kan komen. Op zoek naar antwoorden op vragen als: wie waren het, waar woonden ze, wat deden ze , hoe leefden ze, enz. Tijdens zo’n onderzoek komen frappante zaken voor de dag !!!

Aanvang 20.00 uur in de Couwenbergh

Mimosaplantsoen nadert  verwezenlijking

De gemeente heeft conform de uitspraak van de raad van State het Plan Mimosaplantsoen aangepast. Dat betekent dat er binnen  niet al te lange tijd begonnen kan wordne met de uitvoering van het plan.

 | Fotonummer: 09525e

Mariaomgang

De meimand wordt geopend op traditionele manier met een plechtige eucharistieviering op zondag 5 mei om 9.30 uur in de kerk. Het Onze Lieve Vrouwegilde, het Sint Margarethagilde, Harmonie De Goede Hoop en Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel luisteren deze plechtigheid op.

Na afloop trekken ze in processie met het Aarlese Lieve Vrouwke in hun midden naar de kapel. Staande voor de kapel bidden, zingen en spelen ze voor ‘ons aller moeder’ en brengen haar daarna weer terug op haar vertrouwde plekje.

Patiowoningen aan de Heindertweg

Aan de Heindertweg komen 12 patiowoningen.Ze komen op de plek op en naast de pastorie.De Grond wordt in erfpacht uitgegeven.

Expositie Skeletten

In het heemhuis is vanaf zondag 5 mei tot zondag 1 september een pracjtichtige expositie te zien van skeletten uit de verzameling van Theo de Jong Het heemhuis is open van 14.00 tot 17.00 uur

Bevrijdingsvuur

Op zondag 5 mei zal het bevrijdingsvuur door de Runnersteam Laarbeek naar Aarle-Rixtel gebracht worden.
Om twaalf uur ’s nachts, in de overgang van 4 naar 5 mei, de overgang van herdenken naar vieren, wordt op het 5 Meiplein in Wageningen het Bevrijdingsvuur ontstoken. Ongeveer 5000 lopers uit meer dan 200 gemeentes staan dan op deze historische plek. In estafettevorm brengen zij het vuur naar hun eigen gemeente. Runnersteam Laarbeek brengt dit bevrijdingsvuur naar Laarbeek. De route die in Aarle-Rixtel gevolgd wordt is Lieshoutseweg, Dorpsstraat, Heuvelplein, Wilhelminalaan en via de Beekseweg wordt ons dorp verlaten, de stoet zal worden begeleidt door een paar originele legervoertuigen uit de tweede wereldoorlog.
Rond 11:20 uur worden de lopers verwacht bij Conferentiecentrum de Couwenbergh waar een korte plechtigheid plaats vindt terwijl het bevrijdingsvuur ontstoken wordt Aarlese Veteranen vormen hierbij een erewacht. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Boekenmarkt Kouwenbergs kerkje

Inleveren boeken

Voor de boekenmarkt, die eind mei door het Kouwenbergs kerkje wordt gehouden, kunt u weer boeken inleveren en wel op  Zaterdag 4 mei en zaterdag 11 mei tussen 9 en 12 uur en op maandagavond 6 mei en maandagavond 13 mei tussen 18.30 en  20.30 uur.Men wil geen encyclopedieën.

Gezellige koningsdag

Ondanks de lage temperaturen en gebrek aan zon kan ook dit jaar de Koningsdag als geslaagd worden beschouwd. Het organiserend comité met haar vrijwilligers had er weer alles aangedaan om jong en oud te vermaken.

Paasfeest op Croy

Eerste Paasdag wordt er op Croy weer het traditionele Paasfeest gehouden, georganiseerd door folkloregroep Dikkemik. Vanaf 18.00 uur kunnen de kinderen in het Croyse bos paaseieren zoeken die door de Paashaas zijn verstopt. Na afloop krijgen alle kinderen een traktatie. Na de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd (alle kinderen hebben prijs) volgt het Paasvuur.

Motorweekend Liberator

Harley Davidson Club Liberator houdt ook dit jaar, op zaterdag 13 en zondag 14 april haar motorbeurs. Dit evenement wordt gehouden in de loods van P.Verschure aan de Lieshoutseweg en wel voor de 41ste keer. Er zijn opnieuw talloze verschillende motoren te bezichtigen, van oldtimers tot nieuwe motoren.De beurs begint zaterdag om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.In de tent gaan ze door tot 1.00 uur. Op zondag wordt de beurs gehouden van 10.00 tot 17.00 uur. Het gehele weekend is de entree gratis en alle motoren zijn welkom.

Afbeeldingsresultaat voor liberator aarle rixtel

Mannen met Baarden on stage in het Kouwenbergs kerkje

Zondag14 april is er in het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel een optreden van het duo “Mannen met baarden”.

Bart van Asten en Martijn Kuijten zijn de Mannen met Baarden, twee generaties muzikanten die elkaar hebben gevonden in hun liefde voor Amerikaanse roots muziek.
Een aantal jaar geleden ontstond bij hen het idee om in een lokale bar een avond te organiseren waarop muzikanten elkaar zouden kunnen ontmoeten om samen te spelen. Rond de tafel, voor publiek. Een paar mappen met mooie, toegankelijke liedjes lagen hiervoor klaar. Vanaf de eerste avond is de zo ontstane Rootsclub een groot succes geworden. Mannen met Baarden en de rootsclub zijn de regio in getrokken en hebben op meerdere plekken rond de tafel samen gespeeld.
De Mannen met Baarden besloten om opnamen te maken en deze uit te brengen.
Rootsclub Volume 1 bevat een selectie van liedjes uit het repertoire van de
Mannen met Baarden, van dichtbij opgenomen, samen met vaste gasten van de Rootsclub.
Later zijn de Mannen met vieren ook “on stage” gegaan. Het optreden begint om 14.30u. De entree bedraagt 5,- euro

Project Waterboulevard heet voortaan Het Gulden land

Het project Waterboulevard wat is gericht op het gebied tussen Helmond een Aarle-Rixtel heet voortaan Het Gulden land.Een van de voornemens bestaat uiy het door laten varen van de plezierboten van Aarle naar Helmond.Tegen dit plan bestaat grote weerstand.

Presentatie over Ghana in kapel

woensdag 10 april houdt de werkgroep MOV in de Mariakapel aan de Bosscheweg een presentatie over haar projecten in Ghana.Aanvang 19.30

Nieuwe fietsenzaak

In de Dorpsstraat komt een nieuwe fietsenzaak, zowel verkoop als reparatie. Deze zaak wordt gevestigd in de voormalige winkel/smederij van W.Thomassen, daar waar laatst nog de ijszaak was gevestigd.

Groen Links verliest in Laarbeek

Terwijl in alle overige gemeenten Groen Links fors heeft gewonnen zou de partij in Laarbeek  t.o.v. 2015 2,2 % hebben verloren.Dit is twijfelachtig.

Water Natuurlijk grootste fractie bij Waterschappen

Uitslag Laarbeek

Nr. 1 Ernest de Groot : 916 stemmen

Nr .24 Henk van Beek 724 stemmen

Hieronder de zetelverdeling bij Aa en Maas

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Geen aanlegplaats voor sloepen bij Passantenhaven

Het college stemt niet in met het gewijzigde principeverzoek voor het
aanmeren van de sloepen op het grondgebied van de passantenhaven.        Wel aan de zuidkant, zoals eerder besloten

Dagbesteding bij kaasmakerij

Bij de huidige kaasmakerij aan de Lieshoutseweg ( De Hemel) komt een dagbestedingsproject. De gemeente heeft ingestemd met een principeverzoek.

Bestemmingsplan Mimosaplantsoen aanmgepast.

De gemeente heeft het bestemmingsplan Mimosaplantsoen aangepast aan de wens van de Raad van State.Nu ligt vast dat er niet meer huizen komen dan 13 en ook het  behoud van de schoorsteen is gewaarborgd.

Carnavalsfoto’s?

klik hier: www.ganzegat.nl/albums/39/2019.html

Ganzegats nieuws:

Vrijdag: voorgloeien in de Tent v.a. 20.00 uur

Traditioneel vindt op carnavalszaterdag het gekostumeerd bal plaats. Deze oergezellige avond vindt plaats in de tent op het Heuvelplein. Inschrijven kan in de tent. Dat kan als eenling, duo, kleine groep of grote groep. Doe mee, er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Zondag: optocht v.a. 12.30 u ‘s avonds prijsuitreiking in de tent.

Dweilen met de kraan open!

Voor de 31e keer organiseert Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat in samenwerking met de Goez Hool Band Een grote diversiteit aan kapellen, diverse locaties (zowel buiten, in de kroeg en een grote feesttent vol publiek), gezelligheid en super-enthousiast publiek.

Dit alles speelt zich af op maandag 4 maart 2019 (carnavalsmaandag) van 13.00 uur tot 01.00 uur. 

Dinsdagmiddag: Bourgondival

in de feesttent met o.a. de Brabanse jonges met Lucy van Gerwen en Henk van Beek

Oplossing controversiële omgevingsvergunning.

De gemeente heeft samen met de stichting Klankbord, de stichting Het Brabants landschap en de desbetreffende grondeigenaar een akkoord weten te bereiken rond de compensatie van het kappen en niet herplanten van een bosje op de Hoge Akkers. De stichting Klankbord  wilde tegen de omgevingsvergunning bij de Raad van State in beroep gaan, aangezien hier geen sprake was van een kwalitatieve proportionele compensatie. Het bosje heeft naast ecologische waarden ook de functie van Steppingstone. Het compensatieplan bestaat uit het in eigendom overdragen aan de St Het Brabants landschap – alsook het ecologisch inrichten hiervan – van een vijftal percelen. Zie kaartje.

Duurzame verpachting.

De stichting Klankbord heeft het gemeentebestuur gevraagd om bij de verpachting van de gemeentelijke (landbouw)gronden de duurzaamheidsfactor toe te passen.                    De gemeente dient in de ogen van de stichting zelf -als rolmodel- het goede voorbeeld te geven.

Schoolwoningen nog  niet verkocht

De schoolwoningen aan De Zes Gehuchten zijn nog niet verkocht. De be;langstellende voldeden niet aan de voorwaarden.De gemeente gaat nu bezien op welke wij er wél invulling kan worden gegeven aan deze woningen.

Gemeente opteert voor 72 woningen

De gemeente wil binnen fazienbare tijd 72 woningen/appartementen laten (ver)bouwen Het gaat om hierbij om de schoolwoningen aan De Zes Gehuchten ( 4 woningen), 12 tiny houses op het oude terrein van de scouting 48 woningen bij de Klokkengieterij en 8 appartementen in het voormalige gemeenschapshuis de Aar aan de Bosscheweg, 

Geen uitstel plan Mimosa

De uitspraak van de raad van state m.b.t. het plan Mimosa heeft i.t.t. eerdere persberichten geen invloed op de verdere procedure.Wel dient nog de omgevingsvergunningenprocedure te worden gevolgd.

Strafbeschikking duikerstrap

De gemeente heeft een strafbeschikking ontvangen voor het plaatsen van een duikerstrap zonder te beschikken over de daarvoor vereiste vergunningen.De duikerstrap werd aangebracht voor het duikteam Laarbeek dat schoonmaakwerkzaamheden verrichtte.

De duikerstrap bij de Aarlese brug is een officiële duikstek geworden, met een vermelding in de Landelijke Duikersgids,  Hiermee kunnen duikers eenvoudig in en uit het water, met hun zware duikuitrusting. Tevens biedt de duikerstrap als aanwinst ook een stuk veiligheid, mocht er iemand bij de haven in het water vallen en gered moeten worden. Het is anders nauwelijks mogelijk om als drenkeling of redder uit het kanaal te komen.

Uniek concert

Afgelopen zaterdagmiddag vond er in de winkel van Bob’s vinyl in de Dorpsstraat een uniek “instore”-optreden plaats van Black Bottle Riot.

( zie ook www.facebook.com/events/532013407300813/ )

Uitspraak RvS -Mimosaplantsoen verdaagd

De Raad van State heeft een uitspraak m.b.t. het beroep tegen bestemmingsplan Mimosaplantsoen met 20 weken verdaagd De RvS  vindt dat zwart op wit moet komen te staan dat er alleen gebouwd mag worden op voorwaarde dat de schoorsteen blijft. Naast het duidelijker opschrijven van het maximaal te bouwen aantal patio’s moet de gemeente in het bestemmingsplan ook het aantal parkeerplaatsen aangeven dat aangelegd gaat worden. Nadat het bestemmingsplan gerepareerd is doet de Raad van State een einduitspraak.  

Presentatie: Aarle-Rixtel in geuren en kleuren

Vorig jaar rond deze tijd gaf Henk van Beek van de Aarlese heemkundekring een presentatie over Aarle-Rixtel, met als titel “Aarle-Rixtel van  bekeken”. Op dinsdag 5  februari geeft Henk in de Couwenbergh in Aarle-Rixtel weer een gevarieerde presentatie over allerlei Aarlese onderwerpen met “Aarle-Rixtel in geuren en kleuren”. Aan de hand van (oude) foto’s ,archiefstukken etc. passeren o.a. talloze  Aarlese verenigingen de revue zoals bijvoorbeeld ASV”33 de Eendracht, Cialfo, de jonge boerenstand, de verkennerij enz.. Maar ook  bijvoorbeeld de brandweer en de verschillende scholen. Uiteraard komt ook het culturele leven volop aan bod, zoals bijvoorbeeld de harmonie, de Klokkengieters en de carnaval. Ook nu weer worden er oudere beelden vertoond van dorpsgezichten, waarbij vooral het monumentale erfgoed voor het voetlicht wordt gebracht. Hierbij bijvoorbeeld ook de historie van de Aarlese kerken , kloosters, kapellen, kastelen, slotjes, kanalen enz.. Uiteraard ontbreken ook deze keer niet talloze markante Aarlese mensen. Kortom, het wordt een boeiende “Aarlese”avond . Aanvang 20.00 uur.

Eerste Ganzekwêkavond: zeer geslaagd!

Zie ook:

www.facebook.com/photo.php?fbid=562140200963200&set=pcb.1011171729066670&type=3&theater&ifg=1

Fotoexpo geopend.

Zondag werd in het heemhuis de fotoexpo geopend van marcel&Marcel van de Kerkhof.Deze expo is nog tot 1 mei te bezoken en wel zio dags van 14.00 tot 17.00

Burgemeester Frank van der Meijden (met camera) opent de foto-expositie van Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) en Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) | Fotonummer: c799a8

(Foto: MooiLaarbeekKrant)

Schoorsteen Mimosaplantsoen wordt verplaatst

Zie: www.ed.nl/de-peel/onbekende-100-jaar-oude-schoorsteen-in-aarle-rixtel-krijgt-gezicht~a944f804/

Info beroep:

De Stichting Middengebied heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de omleiding Dierdonk, zoals die in jet provinciaal Inpassnigsplan N279 Veghel-Asten ( PIP) is opgenomen.

De stichting geeft aan dat uit de MER blijkt dat optimalisatie van de bestaande weg (alternatief 1) de verkeersproblemen evengoed oplost als het alternatief met een omleiding bij Dierdonk (alternatief 3) maar minder negatieve milieueffecten veroorzaakt.

M.b.t. de leefbaarheid kan worden gesteld dat volgens de MER bij opwaarderen van het bestaande tracé het aantal ernstig gehinderden ten opzichte van de huidige situatie toeneemt met slechts 5%    (25 personen) en wel van 471 naar 496 personen, terwijl bij de aanleg van de omleiding het aantal ernstig gehinderden slechts met 3 % (16 personen) afneemt. Het gaat hier volgens  de Stichting om slechts marginale verschillen Het nemen van geluidsbeschermde maatregelen, net als bij Veghel, is volgens de stichting hier heel goed mogelijk en meer dan afdoende.Een groot deel van de omleiding loopt over de Wolfsputten in Aarle-RixtelTen aanzien van natuur en landschap blijkt dat een omleiding oostelijk om Dierdonk een ontoelaatbare aantasting en doorsnijding van waardevolle landschappelijke elementen en structuren betekent. Het optimaliseren van het bestaande tracé zal dit gebied,i nclusief het natuurreservaat de “Bakelsche Beemden” alsmede bet beekdal van de Bakelsche Aa, onaangetast laten.

Een mogelijke uitbreiding naar een 2×2-baansweg( mocht dat ooit nodig zijn)  is volgens de Stichting ook heel goed mogelijk via het bestaande tracé, ook bij Dierdonk. Hiermee is bij de aanleg van de toen nog geheten S-24  ruimschoots rekening gehouden.

Beroep tegen omleiding Dierdonk N279

De Stichting Middengebied (secretariaat H v.Beek) gaat bij de raad van State in beroep tegen de in het PIP- N279 Veghel-Asten opgenomen omleiding om Dierdonk (de Stichting Klankbord ondersteunt dit beroep). Meer info volgt later.

Presentatie Marcel van de Kerkhof

Vrijdag 25 jan. geeft natuurfotograaf Marcel van de kerkhof een presentatie over zijn werk en wel in het Kouwenbergs kerkje. Tijdens deze presentatie laat Marcel  een selectie uit zijn fotocollecties zien, waarbij hij onder meer ingaat op de achtergrond ervan.Aanvang 20.00 uur

Excaperoom .

Hotel Hagelhof

Aan de Torenakkerweg komt binnenkort een zgn escaperoom, Hotel Hagelhof                        Voor meer info  zie:  www.hagelhof.nl

VVV-infopunt bij Snoeperij Jantje

Het VVV0-infopunt is verhuisd van Mariëngaarde naar Snoeperij Jantje. Het Info-punt bij Mariëngaarde voldeed al vanaf het begin aan niet.Het lag te excentrisch en de locatie was evenmin geschikt. de bedoeling dat er naast Snoeperij Jantje ook een soort dependance komt en wel in het Heemhuis aan de Kouwenberg. Dat geldt met name voor de zondagmiddag, wanneer de Snoeperij gesloten is.

Ontwikkeling plan Klokkengieterij

Een viertal partijen zijn aan de slag gegaan om plannen te ontwerpen op de beoogde nieuwe bouwlocatie op het terrein van de voormalige klokkengieterij. Wat er met de monumentale klokkengieterij qua bestemming gaat gebeuren (Beschermd Rijksmonument) is op dit moment nog niet bekend.

Patiowoningen

Mogelijk komt er aan de Heindertweg een aantal patiowoningen. Het gaat hierbij om de plek waar nu nog de voormalige pastorie staat ( tot voor kort onderkomen van de KBO) en het naastgelegen perceel.

Lezing: Het verband tussen voeding en gezondheidsklachten

Op dinsdag 15 januari 20.00 uur is er een lezing over het verband tussen voeding en gezondheidsklachten. Francien Mesman legt uit dat veel begrepen en onbegrepen lichamelijke klachten hun oorzaak hebben in de voeding. Indien u iets eet wat niet goed verwerkt kan worden slaat het lichaam dit als afvalstof ergens op. Dit heeft allerlei klachten tot gevolg. Zo kan het zijn dat niet alleen uw onbegrepen moeheid, hoofdpijn, darmklachten, eczeem, maar ook uw artrose, tenniselleboog, koude voeten etc. veroorzaakt wordt doordat er iets in uw voeding zit wat uw lichaam niet goed kan verwerken. Francien Mesman verzorgt de lezing vanuit haar expertise als Matrix-kleurentherapeute. Dit is een natuurgeneeskundige therapie, waarbij voorop staat dat het lichaam zichzelf weer herstelt. Indien u de voedingsmiddelen waar u niet tegen kunt uit uw voeding haalt, gaat het lichaam zich herstellen en nemen uw klachten af. Francien legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Aanmelden:

De lezing is gratis, maar u dient zich wel uiterlijk 11 januari aan te melden i.v.m. koffie en thee.

Dit kan door een mailtje te sturen naar  info@francienmesman.nl

Meer informatie kunt u vinden op de site: www.francienmesman.nl

Nieuwjaarsconcert Harmonie

Zondag geeft harmonie De Goede Hoop haar traditionele nieuwjaarsconcertin De Dreef, aanvang 14.30 uur.                                                                                                  De harmonie zal  o.l.v. dirigent Martijn Pepels een afwisselend programma presenteren.Het concert zal worden geopend met het werk Appalachian Overture van James Barnes. Behalve enkele andere stukken die de harmonie zal uitvoeren, kunt u genieten van zangeres Laureen Peskens. Een gedeelte van het concert zal bestaan uit Spaans/Zuidamerikaanse muziek met o.a. het stukOs Passadros do Brazil van Kees Vlak. Ook in dit gedeelte zal Laureen Peskens binnen dit thema enkele liederen vertolken nl. The girl from Ipanema en Mas que Nada met begeleiding van de harmonie. De slagwerkgroep zal o.l.v. Anthony Vogels een optreden verzorgen.

Wim Daniëls ereburger

Wim Daniels mag zich voortaan ereburger van Laarbeek noemen.Deze eretitel werd hem tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis toevertrouwd. Wim kreeg deze  eretitel vanwege zijn ambassadeurschap” voor Laarbeek en Aarle-Rixtel in het bijzonder

Schoolwoningen te koop

De vier schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat gaan de verkoop in. Geïnteresseerden kunnen zaterdag 12 januari de woningen bezichtigen en vervolgens een bod uitbrengen.

Deze zeer fraaie woningen deden eerst dienst als gebouwen voor de openbare basisschool de Driehoek. Nu dit niet meer nodig is kunnen ze gebruikt gaan worden als woning. De woningen zullen per openbare inschrijving worden verkocht.

Het gaat om vier, aaneengeschakelde, woningen. Deze woningen worden in eerste instantie ongesplitst aangeboden, dat wil zeggen: in de huidige staat zonder scheidingswanden. Het al dan niet splitsen maakt onderdeel uit van de gunningscriteria. In de gunningscriteria wordt naast de koopprijs ook extra waarde toegekend aan de volgende factoren: de herkomst van de beoogde bewoners (inwoners Laarbeek of economische binding); of er sprake is van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor de aankoop en afwerking of verkaveling van de woningen; vernieuwde woonvormen die tevens een bijdrage leveren bij duurzaamheid en levensloopbestendigheid; de splitsing van de woningen door potentiële verkopers.

Unieke kerstgroep:

In de kerk kan momenteel een unieke kerstgroep orden bewonderd.Hij is gemaakt van klompen.de maakster is uiteraard Nicole van Aerle.

Zaterdagavond 29/12c:

Concert door het Neva Ensemble uit Rusland aanvang 20.00 uur                   Plaats:O.L. Vrouw Presentatiekerk

Herdertjestocht

Folkloregroep Dikkemik houdt donderdagavond 27 december weer haar traditionele herdertjestocht naar de schapen op Croy.Men vertrekt om 18.30 uur vanaf het O.L.Vrouweplein , begeleid door de midwinterhoorns.

Afbeeldingsresultaat voor herdertjestocht, aarle

Kerstconcert De Klokkengieters

Zondagavond gaf  gemengd koor De Klokkengieters -volgens traditie- een kerstconcert in de parochiekerk. Ook nu weer bleek dat het koor- ondanks de krimp- weinig aan glans heeft verloren. De prachtige sopraanpartijen van Margo Pagels, indukwekkend begeleid door Rob Rassaerts op orgel, maakten ook weer veel indruk.

Afbeeldingsresultaat voor klokkengieters, aarle

Muzikale kerst

Zaterdagavond hield Muzikale- samen met het Lieshouts koor Primavera_ een kerstconcert in    de de Dreef.Het was niet alleen een muzikale maar ook een heel plezierige manifestatie. Dat was zeker oom te danken aan beide dirigenten die met waarneembaar groot plezier hun enthousiasme naar hun mensen over wisten te brengen.

BRABANTSE KERSTVIERING in HET KOUWENBERGS KERKJE met folkloregroep DIKKE MIK: vrijdag 21 december 

Om 20.00 uur starten we met midwinterhoorn blazen op de kiosk, daarna gaan we naar ons warme en sfeervolle kerkje voor het samen zingen van oude vertrouwde kerstliederen, het luisteren naar Brabantse kerstverhalen en mooie instrumentale intermezzo’s. 
Na afloop is er glühwein en kerstbrood. 
De toegang is gratis.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan en buiten

Film Pater Eustachius

Zondagmiddag 15.00 uur in Zaal Bij van Dijk, met presentatie

Afbeeldingsresultaat voor pater eustachius

Foto: Patrick Timmermans

In beroep bij de Raad van State: omleiding Dierdonk

Stichting Klankbord en de Stichting Middengebied gaan samen in beroep tegen de omleiding van de N279 door de bakelse beemden bij Dierdonk.Men wil hiermee voorkomen dat diot belangsrijk stuk natuur onnodig wordt aangetast. Men heeft hiervoor uitstekende argumenten

Ribs at Home

In het pand aan de Dorpsstraat waar voorheen shoarmazaak Alanya zat, heeft Elise Boogerd een nieuwe eetgelegenheid geopend:  ‘Ribs at Home’: Spareribs, hamburgers en saté.

Ribs at Home is vijf dagen in de week open (dinsdag en woensdag dicht). Er is alleen de mogelijkheid voor afhalen en bezorgen, daar eten zit er niet in. ,,We bezorgen in principe in heel Laarbeek, maar we willen maximaal vijftien minuten rijden”, aldus Elise

Kerstviering seniorenvereniging/KBO

A.s  dinsdag 18 december houdt de seniorenverenigin/.KBO een kerstviering voor haar leden in de Dreef.Er is o.a. een optreden van Gerie van Gerwen ( piano) en Henk van Beek ( zang),

Kerstconcert Cantique, Korale en Eufonia

Aanstaande vrijdag 14/12 kerstmarkt van 18.00 tot 21.00 uur bij Snoeperij jantje op het terras.

PS akkoord met omleiding Dierdonk

Provinciale Staten hebben in meerderheid   ingestemd met PIP van de N279,dus ook voor de omleiding door de Bakelse beemden.

Hiermee is het pleit nog niet beslecht, want een aantal organisaties, (waaronder de Stichting Klankbord en de Stichting Middengebied)  heeft al aangekondigd in beroep te gaan bij de Raad van State

IVN-wandeling

Zondagmorgen is er een IVN-wandeling in de Stiphoutse bossen.Vertrek 10.00 uur vanaf Wiebigenhof (verlengde Karel Jonkerlaan)

Afscheid Sinterklaas

Donderdag 6 december is de grote dag.
Sinterklaas is jarig, kom mee zijn verjaardag vieren!
Kom Sinterklaas en zijn pieten mee uitzwaaien voor hij weer vertrekt naar het zonnige Spanje!Al Jaren wordt Sinterklaas met veel plezier gevierd echter voor sommige kinderen is het moeilijk te begrijpen waarom Sinterklaas geen afscheid neemt en hoe hij weggaat.Speciaal voor deze groep kinderen en natuurlijk alle andere kinderen organiseert Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel een avonduittocht.Het programma start om 18.30!Dit zal gebeuren vanaf de kiosk aan de Dorpstraat in Aarle-Rixtel hier zal Sinterklaas en zijn pieten worden ontvangen door alle kinderen.Gezamenlijk vertrekken we dan met een lampionnen optocht naar de passantenhaven

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en nacht

Voorlopig nog geen Nieuwbouw aan de Heindertweg

De plannen voor de bouw van appartementen aan de Heindertweg ( voormalige pastorie blijven voorlopig in de ijskast liggen. De gemeente wil voorlopig nog niet meewerken aan  dit plan.In het huidige Komplan mag hier één woning worden gebouwd met slechts één bouwlaag.Bovendien laat het huidige contingentbeleid e.e.a. nog niet toe.

Getuigen gezocht

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 november is een jongen uit Aarle-Rixtel mishandeld zonder enige aanleiding. Dit meldt zijn moeder Jacquelien Tielemans – de Jong op Facebook. 

Tussen 2.30 en 3.30 uur fietste de jongeman na een feestje in Aarle-Rixtel alleen naar huis. Ter hoogte van de Croyse Hoeve is hij, waarschijnlijk door een zilvergrijze Golf of Volkswagen, van de weg gereden. In die auto zaten drie jongens. Zij hebben hem in elkaar geslagen en vroegen om geld, wat ie niet bij zich had. 

Het slachtoffer hield een hersenschudding, kneuzingen en hechtingen hieraan over. Hij kan zich niets meer herinneren van het voorval en weet ook niet hoe lang hij daar gelegen heeft. De moeder meldt dat er gelukkig iemand met een auto gestopt is, die hem heeft thuisgebracht.

Tips
De familie is naarstig op zoek naar tips. Heb jij iemand gezien of iets gehoord over die nacht? Neem contact op met de politie via 0900-8844. 

 | Fotonummer: b7a8af

Bouwplan afgewezen.

Principeverzoek voor het oprichten van drie levensloopbestendige
woningen op de hoek Kerkstraat 15/Terlingenplein  ( v/h kleernakerij Herman Verhoeven) is door de gemeente afgewezen.

Intocht Sinterklaas weer mooie happening

Foto’sMooi Laarbeekkrant Klik op:

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/32017/aarle-rixtel-heet-sinterklaas-welkom-foto-s-

Looptijd pacht Tiny-houses verleend

De gemeente gaat akkoord met een verlenging van de pachttermijn van de Tiny-houses (van de grond). Aanvankelijk wilde de gemeente een pachttermijn hanteren van maximaal 10 jaar.  De banken eisten echter een minimale pachttermijn van 15 jaar voor het verstrekken van een hypotheek. Ook komt er een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. De komst van de Tiny-houses is hiermee gegarandeerd.

Open dag Artex

A.s. Zaterdag 17 november van 10.00 tot 14.00 uur houdt de Artex Open dag i.h.k.v.de  Laarbeekse  Open bedrijvendag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Appartementen het Klavier

De huurders van de 22 woningen in het plan Het Klavier in Aarle-Rixtel krijgen zo goed als zeker begin volgende week de sleutels van hun woningen.

Verzoek om verkeersdrempels in de Dorpsstraat.

Een bewoner van de Dorpsstraat heeft in de gemeente gevraagd om in de Dorpsstraat verkeersdrempels aan te leggen.Zie hier ( klikken):                     brief gemeente verkeersdrempel Dorpsstraat

Prins carnaval 2018-2019

Prins William I

Afbeeldingsresultaat voor ganzegat, prins william

Overval

Vrijdagavond heeft net voor sluitingstijd een gewapende overval plaatsgevonden op cafetaria ‘t Smikkelhuukske  

Wie iets gezien heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie en zelf geen actie te ondernemen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om twee jonge negroïde mannen. Ze zijn donker gekleed en hadden een capuchon op. Tips? Bel  0800-0011. 

Vertraging oplevering Het Klavier

De oplevering van het appartementencomplex aan het Klavier loopt vertraging op.Dit vanwege het faillissement van aannemer Adriaans.Hoe het verder gaat is nog niet bekend.

Gansonthulling

Zondagavond 11 over 11

Wie wordt prins carnaval 2018-2019?

1. Maurice van Falier 
2. Jorg Krijnen 
3. Hein van de Laar 
4. Frans van den Heuvel 
5. Willian Vlemmings 
6. Stijn van Dinter 
7. Dennis van Bakel 
8. David Verstappen 
9. Stephan Verleisdonk 
10. Johan van Bakel 
11. Thijs Engels
 

WerVleeszaak in v/h Alanya

In de voormalige zaak Alanya in de Dorpsstraat komt een vleeszaak.Men kan er met name spareribs afhalen of laten bezorgen.Ook enkele andere vleesgerechten worden aangeboden.

Hans Ubachs burgemeester van Best

Hans Ubachs is benoemd tot burgemeester van Best. Hans was al meer dan 10 maanden waarnemer in deze gemeente. Als gevolg van deze benoeming zal Hans zich met zijn gezin binnenkort in de gemeente Best gaan vestigen.

We wensen Hans en zijn gezin van harte proficiat met deze benoeming!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, bril en buiten

Gemeente ruilt grond

De gemeente gaat een stuk grond ruilen met een derde partij. het betreft de percelen die liggen ten noorden van de zandweg die loopt vanaf de Opstal naar de Laarbrug. Daar waar de gemeente ooit een “geboortebos” zou hebben gepland.

Gemeente koopt grond terug van provincie

De gemeente gaat stukken grond terug kopen van de provincieHet zijn enekle percelen grond in De Beemd. Twee ervan liggen vlakbij het terrein van het IVN. De provincie kocht deze stukken met het oog op de aanleg van “de Ruit”.

Inpassingsplan N279

GS hebben het ontwerp inpassingsplan vastgesteld van de N279. De omleiding om Dierdonk heeft men gehandhaafd.De provincie heeft zelf aangegeven dat deze omleiding qua oplossend vermogen niet beter is dan het aanhouden vand e bestaande weg bij Dierdonk. Men wil echter met deze omleiding de wijk Dierdonk meer ontlasten van hinder.Bij Veghel blijft de weg echter wel het huidige tracé volgen en wordt daar 4-baans. Dit terwijl de Bloemenwijk en de woonwijk De Leest hier pal tegen aanliggen.De stichting Klankbord en de Stichting Middengebied hebben al aangekondigd Hieronder een luchtfoto van het beoogde tracé bij Dierdonk.

Voor een filmpje zie: www.brabant.nl/mediatheek/video/40d943eb8f9b4c4cb3abe685ea23ace7

“Aarle-Rixtel natuurlijk”. .

Donderdagavond 25/10 hou ik in het Kouwenbergs kerkje een presentatie over de gevarieerde natuur en de verschillende landschappen van Aarle-Rixtel..Aanvang 20.00 uur.Entree 2,50 euro t.b.v. onderhoud kerkje.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, boom, lucht, gras, buiten en natuur

Subsidie voor Rijksmonument

B&W heeft besloten subsidie toe te kennen voor onderhoud aan de boerderij Kouwenberg 27.Het betreft hier een rijksmonument dat nu te koop staat.

zie: www.funda.nl/koop/aarle-rixtel/huis-85205071-kouwenberg-27-27a/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geen bouw aan Janssensstraat

Voor de vierde keer is een aanvraag om een bouwvergunning aan de Janssensstraat afgewezen.de laatste aanvraag had betrekking op een blok van  twee levensloopbestendige woningen. B&W heeft nu een laatste en definitief besluit genomen.

De Gouden gift voor “Jantje”en  “Jaantje”.

Snoeperij Jantje en Wasserij en Strijkerij Jaantje  hebben de Gouden Gift van de Stichting ORO gekregen.De prijs is een blijk van waardering aan een organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor mensen met een beperking. Bij “Jantje”en “Jaantje” staan medewerkers letterlijk en figuurlijk op een bijzondere manier centraal.

Natuurcompensatie glastuinbouw

Na 12 jaar wordt er binnenkort een natuurcompensatieproject uitgevoerd aan de Asdonkseweg. Deze compensatie vindt plaats i.v.m. de aanleg van de tuinbouwkassen van de fam.Vereijken aan de Peeldijk in 2007(!), waarvoor een natuurgebiedje en een deel van de Broekaa moest wijken.De St.Middengebied heeft daar destijds  beroep  ingesteld bij de R.v.State tegen het verdwijnen van dit natuurgebiedje en werd in het gelijk gesteld. Daarna hebben onderhandelingen geleid tot een meer dan proportionele compensatie. Aanvankelijk zou er aan de Asdonkseweg bos worden aangeplant, maar vanwege hoge archeologische waarden wordt nu voor een andere compensatievorm gekozen.

Veel belangstelling voor Tiny-houses

Tijdens de open dag aan de Jan van Rixtelstraat – beter gezegd De hopman ( nieuwe straatnaam) bleek dat er veel belangstelling bestaat voor de Tiny-houses.Uit Aarlese zelf zijn er al zo’n 90 belangstellenden.Er komen vooralnog 10 woningen 6 voor alleenstaanden, drie groetere en één rolstoelwoning.De kosten bedragen tussen de 300 en 400 euro per maand. Ze kunnen tussen de 10 en 15 jaar blijven staan, Nú heeft de gemeente op termijn ter plaatse andere bouwplannen, wanneer het contract met ATTC verloopt.Dan zou het best eens kunnen dat de gymzaal wordt gesloopt en er een heel nieuw plan komt. Maar het is ook niet ondenkbeeldig dat de huisjes op termijn hier een permanente plek mogen behouden.

Onderzoek waterzuivering

Waterschap de Aa en Maas gaat onderzoeken of er risico’s zijn dat ook de waterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel besmet kan zijn/worden met de legionella-bacterie.Dit schrijft de gemeente Laarbeek aan de stichting Klankbord n.a.v. het verzoek van deze Stichting om onderzoek te laten doen. Zoals bekend is onlangs geconstateerd dat in de waterzuiveringsinstallaties van Boxtel en Son de legionellabacterie voorkomt. Verschillende mensen zijn hierdoor (ernstig) ziek geworden.

Opening wandel-natuurgebied

Het vernieuwde wandel- en natuurgebied van het IVN in de beemd wordt op zondag 21 oktober officieel geopend door de voorzitters van IVN Laarbeek en het Onze Lieve Vrouwe Gilde. Belangstellenden zijn welkom vanaf 10.00 uur.

Vragen rond legionellabacterie bij de waterzuivering

De stichting Klankbord heeft de gemeente een brief gestuurd met het verzoek om na te doen gaan in hoeverre er ook bij de Aarlese waterzuiveringsinstallatie risico’s bestaan met het voorkomen van de legionellabacterie.Dit naar aanleiding van legionella-besmettingen in waterzuiveringsinstallaties in Boxtel en Son.

Uniek duo-jubileum

Op zondag 7 oktober, om 15.00 uur, vindt er een jubileumconcert plaats in onze  kerk. Rob Rassaerts is was ruim 32 jaar dirigent van De Klokkengieters en is al 70 jaar organist, waarvan in oktober 2018 40 jaar in onze  kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel.

Margot Pagels is  pas 70 jaar geworden , zingt als jaren als sopraan regelmatig e, is bijna 50 jaar lid van Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel. Zij  functioneert daar ook als tweede dirigent.

Zondag voeren Rob Rassaerts en Margo Pagels samen hun jubileum waarbij ook gemengd koor De Klokkengieters  acte de presence geven.

Afbeeldingsresultaat voor rob rassaerts, margot pagels

Foto: Mooi Laarbeekkrant

zie ook 

www.mooilaarbeek.nl/activiteit/item/jubileumconcert-rob-rassaerts-en-margot-pagels/29527

Oktoberfest totaal uitverkocht

Er is weer hard gewerkt om het oktoberfest ook dit jaar weer van de grond te krijgen.En niet zonder succes.Alle kaartjes zijn weken geleden al totaal uitverkocht!

Zie:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl/media/3/

Brabantse Kluis 10 jaar

Het is 10 jaar geleden dat de Brabantse kluis haar deuren voor het eerst open heeft gezet.Inmiddels wordt deze unieke locatie het hele jaar druk bezocht.Heel bijzonder is de samenwerking met de zusters van klooster het Kostbaar Bloed.

zie ook: http://debrabantsekluis.chaoscompany.nl/debrabantsekluis.html

Meer nieuws over de Tiny-houses plannen

lk op onderstaande link

www.facebook.com/photo.php?fbid=10156427921730042&set=pcb.935181359999041&type=3&ifg=1&__tn__=HH-RH-R&eid=ARD0E27hwLDTDqs8S_iZNd8SHdQgTOqoT8bIN9D0VH7jnSr1wU_MZ1332QxoBxExuS3UzZ3rpK3lM-Vd

Lezing in de Couwenbergh

In de Couwenbergh wordt dinsdag 2 oktober een “heem”-lezing gehouden over de geschiedenis van de domineeswoning. waarin van Gogh tijdens zijn Nuenense jaren zijn tijd door heeft gebracht. De lezing begint om 20.00 uur.Niet-leden betalen een kleine bijdrage van € 2.50.

Expositie 70-tiger jaren

In het heemhuis is vanaf zondag 30 september o.m. een expositie te zien over de jaren 70.Naast talloze gebruiksvoorwerpen en kleding uit die jaren zijn er ook krantenberichten, foto’s etc. te zien.

Sloepenverhuur

Bij de Aarlese brug komen huursloepen te liggen.hiermee kan men – al dan niet onder begeleiding- leuke vaartochten maken in de (verdere) omgeving .De verhuurder is – in de nabije omgeving van de pleisterplaats- overigens nog op zoek naar een huurwoning met een kleine werkplaats.

Fantasywinkel Fairyland naar Aarle-Rixtel.

Fantasywinkel Fairyland verhuisd van Helmond naar de Dorpsstraat  in Aarle-Rixtel, zodra er een andere huurder voor het Helmondse pand is gevonden. De winkel wordt gevestigd in het pand waar voorheen  van Moll Financiële diensten zat. Zie www.fairyland.nl 

Afbeeldingsresultaat voor fairyland, helmond

Mooie kermis

Aan de kermis zelf ligt het niet, Hij ziet er prachtig uit.We missen wel een traditionele mallemolen, maar een meer moderne maakt !alles goed.dat mag de pret niet drukken.De regen doet dat helaas wel. .

Niettemin, welgemeende complementen voor het organiserend comité.

Kermiskoning 2018

In de schiettent op de kermis in Aarle-Rixtel wordt zondag om 15.30 uur geschoten voor de titel ‘Kermiskoning 2018’.Deelname staat vrij voor de jeugd tot 12 jaar en is gratis. Het Onze Lieve Vrouwe en Sint Margaretha gilde begeleiden het schieten.

Hondenuitlaatplek moet weg

Bij de gemeente is een verzoek binnengekomen om de hondenuitlaatplek bij de Molenstraat te verhuizen.De uitlaatplek ligt recht voor de nieuwe appartementen van het Klavier.Geen smakelijk uitzicht dus.De uitlaatplek kan overigens gemakkelijk naar rechts verschoven worden. Dan wordt ie wel iets kleiner, maar dat is geen probleem.

Platenzaak op kmst

In de voormalige slagerij van de fam. Vaassen komt weldra een (luxe)platenzaak.Op vrijdag 19 oktober 2018 wordt deze  platenzaak geopend Naast  de al bestaande webshop kun je nu dus ook fysiek snuffelen in de diverse platenbakken! Het assortiment in de winkel is uniek en wijkt dus af van het aanbod op de website.

zie ook: www.bobsvinyl.nl/c-4575973/onze-winkel/

Kermis op komst

Op ‘t Heuveltje staat een groot spandoek waarop de komende kermis wordt aangekondigd.”De goedkoopste van de omtrek”staat erop te lezen.Vlak erachter staat al de eerste kermiswagen. Spoedig volgen er meer.            Binnenkort meer info.

Overeenkomst Speelplekken Aarle-Rixtel getekend

Bert Biemans van de Stichting Speelplezier Aarle-Rixtel en wethouder Ria van der Zanden hebben een overeenkomst ondertekend waarin afspraken zijn opgenomen wat de stichting van de gemeente mag verwachten en visa versa.

Deze stichting is opgericht om het niveau van speelvoorzieningen in de kern van Aarle-Rixtel op peil te houden. Door zelfwerkzaamheid en deelname van wijkraden gaan zij de bestaande speelplekken onderhouden en indien nodig opknappen.

Van de gemeentesite

Voor het aanbieden van afval voor huisaan-huisinzameling wordt het volgende tijdvak vastgesteld: het aanbieden van
afvalcontainers, PMD zakken en gebundeld oud papier is toegestaan vanaf
19.00 uur op de avond voorafgaand aan de lediging. Containers moeten dezelfde dag waarop ze geleegd zijn weer van destraat worden verwijderd.

Lezing over de geschiedenis van de akkers

Dinsdag 4 september organiseert de Aarlese heemkundekring een lezing, die gegeven zal worden door Jan Timmers met als thema:  “Akkers door de eeuwen heen.” Waar lagen die akkers en hoe zagen ze er uit? Wat is daar nu nog van over en welke restanten komen we tegen van de religieuze rituelen die zich op akkers afspeelden

Ergens vóór 2000 voor Chr. heeft de landbouw zijn intrede gedaan in onze regio. Voor het eerst werd er op vaste plaatsen gewoond. Het landschap veranderde door de aanleg van akkers. Aanvankelijk waren dat zogenaamde raatakkers of celtic fields, waarvan nu nog resten in het landschap zichtbaar zijn.

In de 13de eeuw treden grote veranderingen op. Plaatsen waar eerst gewoond werd, werden omgevormd tot grote akkers met daar omheen nieuwe dorpen. Veel akkers die vanaf de middeleeuwen werden aangelegd, zijn nu nog steeds in gebruik. Ze vormen de basis van het landschap zoals we dat nu nog kennen. Oude akkers worden “bolle akkers” genoemd, omdat ze in de loop der eeuwen werden opgehoogd. Bemesting en grondverbetering speelden een belangrijke rol. Er ontstonden steilranden en holle wegen. Houtwallen rondom de akkers moesten wild en loslopend vee tegenhouden en de gewassen beschermen. De intensieve bemesting was nodig maar kon misoogsten door hagel, onweer en andere natuurrampen niet voorkomen. Er kwamen hagelkruizen en offerstokken en rituelen uit het (volks)geloof moesten helpen bij de bescherming van de oogst. Veel metaalvondsten op akkers getuigen daar nog van.

De lezing wordt gehouden in De Couwenbergh en begint om 20.00 uur. Niet-leden betalen een kleine bjjdrage van € 2,50

Bestemmingsplan voor ontwikkeling Perron 15

Op dit moment kan men de stukken inzien die betrekking hebben op Perron 15 aan de Havenweg .Hier willen Jean-Pierre en Jolanda van Veghel  een “multifunctioneel”bedrijf vestigen bestaande uit allerlei activiteiten rondom kunst, kookworkshops etc.

Voor uitgebreide informatie kan men op deze link klikken                           Havenweg 15 Perron 15 toelichting

Bezwaar in complexe zaak.

De stichting Klankbord heeft bezwaar ingediend tegen de afgifte van een omgevingsvergunning voor het kappen van een bosje, alsook tegen de wijze waarop e.e.a. wordt gecompenseerd. De Stichting wil hiermee vooral helderheid krijgen in de wijze waarop de verschillende wetten en regelingen moeten worden uitgevoerd resp. geïnterpreteerd. De onderhavige case is tamelijk complex: van toepassing zijn de Natuurbeschermingswet, de Verordening natuurbescherming, het Bestemmingsplan buitengebied, het bomenbeleid, het landschapsbeleid, de Groene kaart, de Bomenverordening, de Omgevingswet en de Algemene Wet Bestuursrecht. Ook het aantal partijen is uitgebreid. Drie verschillende bedrijven, de gemeente, het Brabants landschap, Stika, de provincie en de Omgevingsdienst Noord.

Motordag

Zondag, 26-8-wordt er op de Kouwenberg weer een Motordag gehouden. Er is weer een gevraieerd programma samengesteld. 

Fatjam

Afgelopen weekend werd Fatjam vooralsnog voor de laatste keer georganiseerd.De vraag is nu, wordt er (een) opvolger(s) gevonden voor de organisatie  voor de komende jaren. dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn. Fatjam is immers nauw verwant met OJA. En Oja heeft genoeg talent in huis om de organisatie voort te kunnen zetten. 

Te koop: Huize ter Hurckens of te wel “De Witte Poort”

zie: www.huislijn.nl/koopwoning/nederland/noord-brabant/2509137/opstal-14-15-aarle-rixtel#beschrijving

Filmavond

Donderdag was er een unieke openluchtbios op ‘t Heuveltje. Deze werd georganiseerd door  OJA i.s.m. Grandcafe Stout, Snoeperij Jantje, Straatmagellaan Koffie en Ride4kids. De opbrengst van de stoelenverhuur ging naar laatstgenoemde organisatie.

Jeugddriedaagse

De Aarlese jeugddriedaagse is nog  in volle gang.

Zie: www.facebook.com/Jeugd3daagse/

Gildeweekend

Op zaterdag 18 augustus begint het gildeweekend met het schieten op het gildeterrein aan de Havenweg, om de dorpskoningtrofee, een beeldje van keramiek gemaakt door Jack Merkx uit Grave. Iedereen vanaf 16 jaar en ouder mag mee schieten, mits in bezit van een geldig legitimatiebewijs. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom en vanaf 15.00 uur begint het schieten.

Op zondag wordt op het Jan van Dooren paviljoen geschoten om de zilveren dorpstrofee. Ook hier geldt vanaf 16 jaar en ouder mag je mee schieten. Je moet ook hier in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom en om 14.00 uur begint de schietwedstrijd.

Verkeersdrukte

Vanaf maandag 13 augustus kan de verkeersdrukte in de Dorpsstraat en op de Lieshoutseweg sterk toenemen. Dat heeft niet zozeer met de afgelopen vakanties te maken maar met de werkzaamheden aan de Lieshoutseweg in Beek en Donk.Doorgaand verkeer wordt officieel weliswaar omgeleid via de N279 en de A270 maar het is niet uit te sluiten dat sluipverkeer haar weg door de kom van Aarle zoekt. Deze situatie kan tot maandag 3 september voortduren.

Huur appartementen Bergopwaarts:

zie:  www.bergopwaarts.nl/het-klavier/woningen/woningen/

Aanmelden kan nog steeds!!!

Ten Blakke 14 augustus 13.30 Openluchttheater mariahout

Deze seniorenmiddag (georganiseerd door de Laarbeekse KBO’s) zit Henrie Bouwmans aan tafel met onder andere burgemeester Frank van der Meijden en expert wijkagent Gerrit van Zanten. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Seniorenorkest van Laarbeek en de “Brabantse Jonges” met Henk van Beek en Gerie van Gerwen.

***

Henk van Beek en Gerie van Gerwen maken deel uit van de groep “Brabantse Jonges” .Henk van Beek verzorgt deze middag de zang en was tot voor kort lid van de Brabantse muziekgroep Un Bietje Brabants en daarvóór van het regionaal bekende duo Boel Nölle. Gerie van Gerwen was muziekdocent aan het Commanderij College te Gemert en pianoleraar. Henk en Gerie komen met een speciaal programma voor deze middag, waarbij uiteraard ook een aantal bekende Boel Nölle-liedjes de revue zullen passeren.

Bij slecht weer: Dorpshuis Mariahout

Tickets zijn ook verkrijgbaar via de KBO’s uit Laarbeek.

Broekaa.

Ondanks de langdurige droogte heeft de Broekaa nabij de Hut nog steeds (voldoende) water.

Concept voor Wandelpier en aanlegsteiger in Helmond

Aanleg wandelpier tussen Suytkade en Kasteeltuin Helmond en aanleg van aanlegsteigers bij Suytkade.

Nog steeds wordt er door Helmond gepoogd om de passantenbootjes vanuit de passantenhaven in Aarle-Rixtel naar Helmond te krijgen.

Dit is om verschillende redenen onwenselijk. Op de eerste plaats leveren de passanten een substantiële bijdrage aan de omzet van de Aarlese horeca en detailhandel. Wanneer de bootjes naar Helmond doorvaren gaat dat dus ten koste van de Aarlese horeca en detailhandel. Op de tweede plaats wordt het verkeer in Aarle gestremd wanneer de brug op gezette tijden open moet. ( de brug mag gerust open in geval van (culturele) evenementen , zoals de Sinterklaasintocht). Daarnaast gaan de bruggen in Helmond niet open en kunnen de bootjes niet verder varen dan de Julianabrug.Wanneer ze wél door zouden varen naar het Havenplein moet de Julianabrug op gezette tijden open, wat tot grote verkeersoverlast leidt. Dus alles bij elkaar is het erg onverstandig om de passantenbootjes door te laten varen naar Helmond. Ik heb echter een prachtig alternatief bedacht. Dit kan eventueel meegenomen worden bij het onlangs gestarte projet Waterboulevard.

Bij Suytkade is nog  ruimte genoeg om aanlegsteigers aan te leggen. Dit geeft tegelijkertijd een behoorlijke meerwaarde aan Suytkade en aan de nabijgelegen Cacaofabriek.

Daarnaast heb ik een plan bedacht om een  verbinding aan te leggen tussen het excentrisch gelegen Suytkade met zijn Cacaofabriek en het centrum  middels een wandelsteiger boven het water aan de oostkant van het kanaal , dus aan de kant van de Vlisco. Dus een steiger die zich boven het water bevindt. Deze wandelsteiger kan middels een baktunnel onder de spoorbrug doorlopen tot aan Suytkade. De steiger zelf biedt evt allerlei mogelijkheden om deze aan te kleden met kunst etc.. De vaste brug bij Suykade dient wel vervangen te worden door een (kleinere) ophaalbrug (die eventueel door de passanten zelf kan worden bediend).

Op deze wijze ontstaat er een (extra) aanmeermogelijkheid voor de passantenbootjes, maar dan aan de zuidkant van Helmond. Aangezien deze zowel qua aard, ligging als locatie totaal verschilt met die van de landelijk gelegen passantenhaven in Aarle-Rixtel is hier sprake van een prachtige win-win-situatie, zeker voor Helmond.

Henk van Beek, Aarle-Rixtel

Heemhuis

Het Aarlese heemhuis is elke zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.Er zijn prachtige en interessante historische collecties te zien. Bovendien is het er binnen lekker koel. Kopje koffie of thee? Dat kan ook op een van de  twee beschaduwde terrassen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Film Kouwenbergs kerkje “Voices of Transition”

In het Kouwenbergs kerkje wordt donderdagavond vanaf 20.30 uur de docu “Voices of Transition” vertoond. De film ( Nederlands ondertiteld) gaat nader i op de transitiebeweging die een aantal jaren geleden op gang is gekomen en die inmiddels wereldwijd ingang heeft gekregen. het gaat hierbij om de transitie van globalisering naar kleinschalig regionale/lokale economieën., veelal gestart vanuit de perma-cultuur, maar zich inmiddels naar andere aandachtsvelden aan het uitbreiden is. Een inspirerende film!

Opening speeltuin Lijsterstraat

Zondagmiddag werd aan de Lijsterstraat de speeltuin geopend die op initiatief van de stichting Speelplezier hier is verrezen. Ook de burgemeester had er schik in en maakte met veel plezier gebruik van de kabelbaan!

Als het aan de gemeente ligt worden er in ins dorp op redelijk korte termijn zo’n 72 woningen  gebouwd. De al geplande  resp. in aanbouw zijnde woningen aan de Molenstraat/Het Klavier en aan het Mimosaplantsoen zijn niet  meegerekend.

De voormalige basisschool De Driehoek  aan de Jan van Rixtelstraat /de Zes  wordt omgebouwd tot een 4 woningen, er komen 12 tiny houses op het oude terrein van de scouting (ook aan de Jan van Rixtelstraat), 48 woningen bij de Klokkengieterij en 8 appartementen in het voormalige gemeenschapshuis de Aar aan de Bosscheweg, waar als laatste de bibliotheek en heemkundekring Barthold van Heessel waren gehuisvest.

Perron 15

Aan de Havenweg wordt flink aan de weg getimmerd. Jean-Pierre van Veghel en zijn vrouw Jolanda starten er binnenkort “perron-15 Perron-15 biedt onder meer ruimte aan een beeldentuin, ateliers en expositie-ruimtes. Een bed and breakfast met boomhut en Japanse kamer geeft bezoekers de mogelijkheid te overnachten. En een streekproductenwinkel annex proeflokaal moet voorbijgangers verleiden tot een tussenstop. ,,Natuur is een belangrijke pijler. Alles staat in het teken van tot rust komen, genieten en in de watten worden gelegd”, zegt Lola Fick.  Een belangrijk aandeel krijgt een ecologisch zorghuis waar dagbesteding aangeboden zal worden.

De plannen zijn inmiddels door de gemeente enthousiast ontvangen.

Speeltuin klaar

Op zondag 24 juni om 14.00 uur zal de burgemeester het nieuwe Speelpark “De Lijster” komen openen. Stichting Speelplezier Aarle-Rixtel heet iedereen van harte welkom en zal zorgen voor ranja en een suikerspin voor de kinderen.  Tevens zullen de winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt worden!  Bekijk hier de foto’s van het project.

Filmfragment: Radio Kontakt

Badkuipenrace

Er was weer aardig wat belangstelling voor de badkuipenrace, zowel van de kant van de deelnemers als van het publiek,Het was niet echt zomers maar dat mocht de pret niet drukken!

Schoolwoningen in de verkoop

De schoolwoningen aan De Zes Gehuchten komen in  de vrije verkoop. De gebouwen staan leeg sinds De Driehoek  in april 2016 naar het nieuwe voorzieningencluster aan de Schoolstraat is verhuisd 

Porky Town

Uit de B&W-besluitenlijst:

Het huidige varkensbedrijf aan de Kloosterdreef 5 in Aarle-Rixtel omvormen tot 

k in uitvoering 

Aan de Kasteelweg wordt de laatste hand gelegd aan een ecologische inrichting van de oevers van de Schevelingse loop. Naast glooiende overs is er ook plaats ingeruimd voor  poelen.Dit deel projet  maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Goorloopzone.

 

Uniek optreden in het Kouwenbergs kerkje

Zondag 25 februari vindt er in het Kouwenbergs kerkje een uniek optreden plaats van het kwartet Rose île met het nieuwe programma: Club Chansons.

Zangeres Toetie Rijnaard en haar 3 mannen brengen tango’s, rumba’s, walsen en luisterliedjes in het Frans, Spaans, Duits en Jiddisch. Vrolijke en melancholische melodieën alsook ritmische nummers om op te dansen of om gewoon van te genieten. Zij creëren een intieme sfeer van romantiek en melancholie. De instrumenten worden bespeeld door Theo Worm (klarinet en gitaar), Gérard Baldeo (gitaar en basgitaar) en Nico Hoogland (accordeon).Een saaie februarizondag wordt in ons Kerkje zomaar omgetoverd tot een heerlijke muzikale middag. Muziek waar je warm van wordt! Kaartjes; € 7,50. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via 0492 382943

Afbeeldingsresultaat voor rose ile

Tiny-houses: burgerinitiatief

Het plan voor de bouw van Tiny-houses aan de Jan van Rixtelstraat is een zgn burgerinitiatief.Om een burgerinitiatief  op de raadsagenda te krijgen dient men minimaal 25 ondertekenaars te hebben.Het plan waar het nu omgaat kan nu als project worden besproken en geeft de gemeente-indien zij hiermee instemt- wat meer mogelijkheden om de planprocedure vlotter te vervolgen.Dit plan behoeft weliswaar formeel een omgevingsvergunning maar er hoeft vooralsnog geen wijziging va  het bestemmingsplan plaats te vinden omdat het strikgenomen gaat om tijdelijke bebouwing.

Afscheid Vastenoavund

Dinsdagavond – om 12.00 uur- werd op de Kouwenberg traditioneel de vastenoavund afgesloten met het verbranden van de gans. E.e.a. was georganiseerd door Folkloregroep Dikkemik, die zich voor de laatste keer moed in te hebben gedronken ging het vuur in de gans…

Foto’s: Frans van Kooten

Foto’s Carnaval Ganzegat:

KLIK HIER:

www.ganzegat.nl/albums/24/2018

Tiny-houses in Aarle-Rixtel dichterbij

De plannen voor de bouw van zgn Tiny-houses in Aarle-Rixtel komen steeds dichterbij.Momenteel liggen er concrete plannen op de tekentafel en ook de politie blijkt er klaar voor. Zeer binnenkort zal de Stichting die hiervoor is opgericht met het laatste nieuws zelf naar buiten treden. Die primeur laten we dan ook graag aan haar!

Zie ook:

www.facebook.com/Tiny-houses-Laarbeek-2373229949569094

Lezing over het kleurrijke leven van pastoors in vroegere tijden.

Dinsdagavond 6 februari organiseert de Aarlese heemkundekring in De Couwenbergh een lezing over Brabantse  pastoors in de vijftiende en zestiende. De presentatie is handen van de bekende historicus Arnoud-Jan Bijsterveld. De pastoors zouden op een “laag zedelijk peil” hebben gestaan omdat ze vaak samenleefden met een vrouw en lieten zich in hun parochies vervangen door ongeschikte huurlingen. Dit eenzijdige beeld wordt tijdens de presentatie wat bijgesteld. Aan de hand van  vier pastoors die tijdens de late middeleeuwen in onze regio waren aangesteld, wordt een kleurrijk beeld geschetst van hun doen en laten. Ook wordt er uitgebreid ingegaan  op de kerkelijke situatie en de Aarlese pastoors. De presentatie begint om 20.00 uur. Niet-leden betalen een kleine bijdrage van 2,50 euro.

 

Kaartjes 2e Ganzekwekavond

Voor de tweede Ganzekwekavond zijn nog kaartjes verkrijgbaar. o.a. bij Snoeperij jantje.

Hier een link naar de foto’s van de Eerste Ganzekwekavond:

www.ganzegat.nl/album/186/ganzekwek1.html

 

Uniek concert in Kouwenbergs kerkje.

Aanstaande zondag 28 januari vindt er in het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel unieke muzikale happening plaats.

Van 25 t/m 31 januari is het De week van de Poëzie. En daar wil  het Kouwenbergs kerkje een mooie invulling aan geven. Met deze twee bijzondere gasten, John van der Sanden en Otine van Erp. John is regisseur van o.a. Berry, de Musical en Het Verhaal van de Knaal, theatermaker (o.a. De mannen van Achterom), zanger, acteur, schrijver en cabaretier. Otine is uitvoerend accordeonist, muziekdocent en organisator van o.a. het Windkrachtfestival. In onze taal wonen mooie gedichten. John besloot ze te gaan zingen en Otine zette er met haar accordeon mooie muziek onder, en zie daar, het poëzietheater. Terwijl “De kater sliep was geboren”. Van klassiekers in de Nederlandse literatuur tot juweeltjes uit de kleinkunst: Elsschot, Kopland, Marsman, Vasalis, Van Eijk, maar ook Drs. P en niet te vergeten Bram Vermeulen en Toon Hermans. Het concert begint om 14.30 uur. De entree is een vrijwillige bijdrage in het  collectezakje. Als u zeker wilt zijn van een zitplaats kunt u vooraf kaartjes reserveren via telefoon 0492-382943.

Laat u verrassen:

Marijke Leenders  oogstte weer veel succes maar haar optreden tijdens de KBO-playbackshow in De Dreef, zaterdagmiddag. Geweldig!!!

(Het filmpje wordt onbewerkt weergegeven)

Gebruik ontmoetingsruimte Zonnety

Na het vertrek van savant uit Zonnety wordt bezien op welke wijze de ontmoetingsruimte aldaar (opnieuw) moet worden ingevuld.Inmiddels zijn daarover gesprekken gaande tussen verschillende partijen.Centraal staat de vraag welke functie deze ruimte moet krijgen en onder welke voorwaarden.Toend e plannen voor Zonnety destijds door de Woningstichting Laarbeek werden ontvouwd werd door de stichting aangegeven dat In een van de gebouwen (gebouw D) komt ontmoetingsruimte zou komen en dat deze ruimte zowel voor de bewoners van Zonnetij als voor mensen in Aarle-Rixtel zou kunnen worden gebruikt.

Zie:

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel – PDF

Avond om woningbehoefte in Aarle-Rixtel te peilen

De gemeente houdt op maandag 5 februari een bijeenkomst om een nog beter beeld te krijgen van de woningwensen in Aarle-Rixtel, De inwoners zijn hiervoor uitgenodigd. Deze bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis De Dreef en begint om 19.30 uur.

Aanmelden kan voor 1 februari met een e-mail, met vermelding van de thematafel van voorkeur. Info is verkrijgen via e-mail of 0492-469700.

Stormschade

De storm heeft ook in ons dorp op talloze plaatsen schade aangericht.Zo is een deel van het dak vernield van de monumentale werkplaats van “De Klok”aan de klokstraat.Bij “Van Bracht” in de Kerkstraat zijn een tiental pannen van het dak gewaaid, net als in diverse andere straten. Ook zijn er talloze bomen omgewaaid, zoals bij Basisschool De Brukelum”, waar ook een deel van de fietsenstalling is vernield.

Marscha opperganzetrekster.

Marscha Verstappen mag zich dit jaar opperganzetrekster noemen.Deze  eretitel mocht ze afgelopen zaterdag tijdens de eerste ganzekwekavond in ontvangst nemen.Naast snoeperij jantje zet marscha zich energiek in voor het ondernemersklimaat in ons dorp en support ze bijvoorbeeld ook de Carnavalsgroep  De Trekkers

Afbeeldingsresultaat voor snoeperij jantje

Programma Ganzekwekavonden 13/1 en 27/1

Er zijn nog kaartjes!

www.ganzegat.nl/pages/14/agenda.html

Nieuwe appartementen Dorpsstraat en patio-bungalows Dijkmanstraat

Op 19 september 2017 besloot het college van Laarbeek medewerking te verlenen aan een herontwikkelingsplan op de locatie Dorpsstraat 38-42/Dijkmanstraat te Aarle-Rixtel. Het project omvat de verbouwing van een voormalig winkelpand  ( Fam. van Baal) met aanbouwen aan de Dorpsstraat 42 tot 4 appartementen en de oprichting van 3 patio-bungalows aan de Dijkmanstraat. Initiatiefnemer wil het plan opsplitsen en eerst starten met de verbouwing van het winkelpand waarvoor geen herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is.

Het college gaat daar niet mee akoord en  stelt dat  de ontwikkeling wordt gezien als één samenhangend project waarvoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is

Vooralsnog geen scholenfusie

De eerder voorgenomen fusie tussen de Brukelem en De Heidert gaat vooralsnog niet door.De medezeggensschapsraad gaat hier niet mee akkoord. Hiermee komt het leegstaande pand van De driehoek weer in beeld om te worden omgevormd tot woningen.De gemeente gaat echter nog eerst op onderzoek uit in hoeverre de fusieplannen daadwerkelijk van de baan zijn.

Jordy en Johan slaan handen ineen

Jordy van de Watervoort en Johan van Bakel hebben de handen ineen geslagen en zijn inmiddels in de Dorpsstraat  “neergestreken”.      Jordy met zijn koffiebranderij en Johan met zijn edelsmederij. 

Ganzegatter

Vrijdagavond werd in de Couwenbergh de nieuwe Ganzegatter gepresenteerd.De prins en de jeugdprins met zijn gevolg kregen als eerste een exemplaar uitgereikt.

Drogisterij mogelijk welzijnsonderkomen

“De voormalige drogisterij van Raijmakers wordt verbouwd tot “Welzijnshuis”, met de gemeente Laarbeek en Savant Zorg als hoofdhuurders”, aldus het ED.

In hetzelfde ED staat dat na het sluiten van de parochie ( (bedoeld wordt pastorie,red.) de vrijwilligers en de KBO-leden straks ook onderdak in de nieuwe huiskamer vinden

Volgens een mededeling van het KBO-bestuur aan haar leden is deze conclusie voorbarig. Er is nog geen enkel besluit genomen .Men is bovendien ook nog in gesprek over een andere optie.

Muzikale comedie bij Van Dijk

Theatergroep BLUV brengt de muzikale komedie De Miraculeuze comeback van Mea L. Loman in reprise in Bij van Dijk in Aarle-Rixtel. Omdat ‘het artiestenclubje’ in de voorstelling optreedt voor bejaarden, zijn ook ‘echte’ bejaarden meer dan welkom bij de voorstelling. De bewoners van lokale bejaardenhuizen en leden van de KBO krijgen een tweede kaartje gratis. De voorstelling speelt op 7 januari om 14.30 uur bij Bij van Dijk in Aarle-Rixtel. 
De rol van Mea wordt vertolkt door de Aarle-Rixtelse  Myrna Bouwmans (48), die hiermee voor de allerlaatste keer op het podium staat. De Helmondse Yvonne Molenaar-Gijsbers (44) staat letterlijk naast Bouwmans, als haar ietwat schreeuwerige flapuit van een buurvrouw. 

Alanya gesloten

Cafetaria Alanya heeft haar deuren om bedrijfseconomische redenen gesloten

Nieuwjaarsconcert Harmonie

A.s, zondag houdt de harmonie weer haar traditionele Nieuwjaarsconcert in De Dreef.  Zij brengt een afwisselend programma o.l.v. Martijn Pepels.Het concert begint om 14.30 uur in muziekcentrum De Dreef.  De winnaar van Maistro, Werner van Mierlo, dirigeert nogmaals het stuk Saxpack waarmee hij tijdens de finale van Maistro veel succes oogstte. Het concert wordt met passende muziek afgesloten. Zij nodigen u van harte uit het concert bij te wonen. Kaarten zijn voor €8,00 verkrijgbaar bij café-zaal Bij van Dijk, bij de leden van de harmonie en op de dag van het concert aan de zaal. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.

Afbeeldingsresultaat voor nieuwjaarsconcert de goede hoop

Aanbieding Ganzegatter

Vrijdag vindt er in de Couwenbergh de uitreiking plaats van de nieuwe Ganzegatter.Uiteraard is het  zijne hoogheid prins Richard die het eerste exemplaar in handen krijgt.  Evenals vorig jaar is de toegang gratis en voor iedereen toegankelijk. De uitreiking begint om 19.00 uur 

Afbeeldingsresultaat voor ganzegatter

Ontmoetingsruimte Zonnetij blijft

Het ontmoetingscentrum in Zonnetij in Aarle-Rixtel blijft in ieder geval open voor de bewoners van het woonzorgcomplex en omgeving. Omdat Savant Zorg per 1 januari vertrekt uit deze centrale ruimte, zoeken Woningcorporatie woCom en zorgorganisatie de Zorgboog gezamenlijk naar een nieuwe invulling.

WoCom is -zoals eerder aangekondigd in gesprek met de gemeente en de Zorgboog over een nieuwe invulling van de ruimte. In de tussentijd blijft de ruimte deze gewoon open en gaan de activiteiten voorlopig door. Wocom heeft de vloer en vitrage  overgenomen van Savant. De Zorgboog zorgt voor alternatief meubilair.”

Zoals bekend werd deze ontmoetingsruimte destijds door de gemeente toegezegd als alternatief voor De Dreef.Bovendien werd toen toegezegd dat ook alle andere inwoners van Aarle in principe hiervan gebruik kunnen maken.

Muziek rond de kerststal

In de kerk klonk tweede kerstdag weer muziek rond de kerstal.Ook waren de talloze kerststallen en-groepen te bezichtigen Het was een drukte van komen en gaan.Ook de talloze optredens kregen veel belangstelling. Ook hulde aan de talloze vrijwilligers die de kerk weer prachtig hebben versierd.

Kerstpuzzeltocht

Tweede Kerstdag hield Aan de Wielen weer haar traditionele kerstspeurtocht.De deelname was weer groot.Winnaar werd de familie Van Beek (met aanhang).

Aarlese Winterbeelden

www.youtube.com/watch?v=JFicPzB3gb8

Herdertjestocht

Woensdagavond 27/12 wordt er weer de traditionele herdertjestocht gehouden door Dikkemik.De tocht loopt vanaf het O.L.vrouweplein naar de schaapstal van de familie Biemans op Croy.Vertrek om 18.30 u v.a. het OLV-plein. weer of geen weer, het gaat altijd door!

Drievoudig Kerstconcert

In de kerk werd zaterdag  een “drievoudig”kerstconcert gehouden. Cantique,Korale en Euphonia traden alle drie voor het voetlicht. Het werd een sfeervolleen  afwisselende muzikale belevenis

Gezellige en sfeervolle kerstmarkt

Zaterdag was er een gezellige en sfeervolle kerstmarkt op de Kouwenberg georganiseerd door Dave Janssen en John en Jolande van de Leest.er was ook veel (live)muziek en zelfs de “Rooi Schut” kwam een vendelgroet brengen!

Muziek rond de kerststal

Tweede Kerstdag is er in onze parochiekerk weer veel muziek rond de kerststal te beluisteren. Dit jaar is er een extra uitgebreid en gevarieerd programma en wel van 14.30 tot 16.00 uur, Voor meer info: klik op  MUZIEK ROND DE KERSTSTAL

Aarlese kerstviering

A.s donderdagavond vindt er in het Kouwenbergs kerkje weer een Aarlese kerstviering plaats.Deze avond wordt georganiseerd door folkloregroep Dikkemik. Op het programma staat samenzang van traditionele kerstliedjes, instrumentale intermezzo’s en een Aarles kerstverhaal.Hieraan voorafgaand wordt er op de kiosk op de midwinterhoorns geblazen.Aanvang 20.00 uur. na afllop wordt er getrakteerd op glüwein en kerstbrood

foto van Henk van Beek.

Savant weg

Savant vertrekt uit Zonnety en heeft de huur opgezegd van. de ontmoetingsruimte.Deze ontmoetingsruimte is zowel bestemd voor de bewoners van het appartementencomplex als voor de rest van Aarle. Dit laatste is destijds door de gemeente geclaimd. De ruimte is eigendom van Wocom en wordt geëxploiteerd door Vierbinden. Inmiddels wordt naarstig gezocht naar een oplossing.  Ook zijn er jn het dorpscentrum mogelijk alternatieven voor het infopunt van de Zorgboog waarbij evt ook een alternatief voor de pastorie wordt meegenomen, waarin nu nog een aantal activiteiten van de seniorenvereniging plaatsvindt.Overigens wonen in Zonnety nog steeds een aantal bewoners die onder de zorg van de Zorgboog vallen.( nog een gevolg van de verbouwing van Marïengaarde).

Kerstconcert De Klokkengieters

Zondagavond hield gemengd koor de Klokkengieters een kerstconcert in onze parochiekerk. Het was de laatste keer dat Arjan Mooi dit concert op het orgel begeleidde.Hij leverde een schitterende bijdrage. Het werd dan ook een waardig afscheid: het koor was in de juiste stemming om er een prachtig concert neer te zetten .                  Alle stemmen pasten perfect in elkaar.Ook de solo van Margot Pagels was adembenemend mooi. Voor Rob Rassaerts was dit het laatste kerstconcert als dirigent.Rob voegt zich bij de koorleden en draagt op dus voortaan op een andere  manier zijn  steentje bij. Hij blijft wel het orgel bespelen.

Prinsenreceptie

In de dreef werd zaterdagavond de “prinsenreceptie”gehouden voor de Jeugdprins en zijn gevolg alsook voor Prins Richard de eerste. Naast de “eigen aanhang” waren er o.a.diverse andere carnavalsverenigingen present. Het was een heel gezellige boel met veel dans en muziek!

Prachtige kersttaferelen in onze parochiekerk

De komende kersttijd kan men in onze parochiekerk weer prachtige kersttaferelen gaan bekijken. Ze zijn eigendom van o.a. broeder Jozef, Marij en Ton Schepens.Uiteraard is onze eigen grote kerststal ook weer te bewonderen.Ook dank aan de vrijwilligers!!! Hieronder een kleine impressie. De kerststallen zijn  van 11.00 tot 16.00 uur te zien tijdens beide kerstdagen, op zondag 31 december en op nieuwjaarsdag, alsook voor en na de diensten.

Kerstfair bij Snoeperij Jantje

Vrijdagavond( 15/12) wordt bij Snoeperij Jantje weer een gezellige Kerstfair gehouden.Er staan allerlei kraampjes met leuke en lekkere dingen,de kerstman laat zich zien enz enz.

Aanvang 17.00 uur einde 21.00 uur

Winter in Aarle….

foto:H.van Beek

Atelier Vonk gaat verhuizen

Atelier Vonk verlaat vóór 1 januari a.s. de klokkengieterij en gaat zich lders vestigen. De overige ambachtelijke bedrijfjes hebben tot 1 januari 2019 nog de tijd om een andere locatie te vinden.

Atelier Vonk

Jubileumtentoonstelling Galerie Bies

De tarieven voor de Laarbeekse milieustraat gaan volgend jaar  omhoog

Het vastrecht gaat per 1 januari met 5,04 euro omhoog, besloot de gemeenteraad donderdagavond. De gemeente heeft berekend dat een gemiddeld Laarbeeks huishouden volgend jaar per saldo 3,12 euro meer kwijt is aan afval.De vier nieuwe tarieven (2018) voor de milieustraat zijn als volgt: grof huishoudelijk afval (max. 2 m3) dat wordt aangevoerd met auto met/zonder aanhanger of busje gaat van 5 naar 10 euro; grof huishoudelijk afval dat wordt aangevoerd met fiets(kar) gaat van 2 naar 4 euro; bouw- en sloopafval (max. 2 m3) gaat van 11 naar 22 euro. Het inleveren van wit- en bruingoed, koelkasten, diepvriezers, asbest, glas, papier, karton e.d. blijft gratis.

Zonnepanelen voor IVN

Het IVN-gebouw aan de Beekseweg wordt voorzien van zonnepanelen. In het kader van model staan komt de investering van de benodigde zonnepanelen ter hoogte van € 10.175,- voor  rekening van de gemeente.
Van 2018 tot en met 2027 wordt er aan het IVN  geen subsidie te verstrekt.        Het bedrag van € 1.040,- dat IVN Laarbeek voorheen jaarlijks aan subsidie ontving, van 2018 tot en met 2027 jaarlijks één-op-één te storten in de bestemmingsreserve ‘Duurzaamheidsfonds’

IVN adopteert hooiland

Het IVN neemt het beheer over van een hooiland in De Beemd.He hooiland is eigendom van het OLV-gilde.Het wordt weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht met poel en houtwallen.

plattegrond De Beemd

Winterbos fair bij Kitty en Jan Schuurmans

foto van Ellen van Bakel.

Woensdagavond: uitzwaaien van de Sint en zijn Pieten

Voor iedereen die het leuk vindt de Sint en zijn pieten uit te zwaaien voordat ze terug gaan naar Spanje.
Breng je lampion mee. We verzamelen bij de kiosk om 18.30 lopen dan gezamenlijk naar de passantenhaven!.

foto van Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel.

Weer on line

Na een lastige storing bij wordpress zijn we er weer!

Glow-fietspad geopend

Woensdagavond werd het “glow”-fietspad tussen de Reijbroeken en de Bavariabrug officieel geopend door de burgemeester, samen met de jeugdgemeenteraad.De oplichtende plaatjes moeten het fietspad in het donker beter zichtbaar maken.

Open Kerkendag aardig bezocht

Terwijl het aantal bezoekers in andere kerken minimaal bleek te zijn kreeg de Aarlese kerk zondag toch nog 62 bezoekers. Ze kregen uitleg van Louis Barten en Henk van Beek. Er was zelfs bezoek uit Hoorn( NH).

Greet Buter weer lijsttrekker PvdA

Greet Buter uit Beek en Donk wordt in maart 2018 opnieuw lijsttrekker voor de Laarbeekse PvdA. De leden moeten formeel nog wel over haar lijsttrekkerschap besluiten. Dat gebeurt op 4 december.

Profielfoto van Greet Buter

Herdenkingsbeuk voor Bryan

Aan het Clovishof is zaterdagmiddag een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis aan de vijftienjarige Bryan Sanders, die afgelopen zomer plotseling overleed. De plaquette, en een geplante beuk, moeten Bryan een blijvende plek in de buurt geven.

Hans Ubachs al actief

Hans Ubachs kreeg vorige maandag al een seintje dat hij als waarnemer kon aantreden in Best .Afgelopen dinsdag vond de beëdiging plaats en afgelopen woensdag ging hij al aan de slag.

Foto: de burgemeester met een raadsdelegatie ( bron: prov.NB)

Dorpsplatform en Dorpsraad Beek en Donk willen andere oplossing kruising N279/N615

Beide fora pleiten ervoor om de rotonde te handhaven en de N615 over de N279 te leggen.Een vergelijkbaar voorstel heeft Aarlese Instituur Rixtella al eerder aan de provincie gedaan maar dan in de vorm van een N615 onder de N279  (onder maaiveldniveau) wordt aangelegd. De provincie heeft op dit laatste voorstel inmiddels gereageerd. Zij vindt háár voorstel in verkeerskundig opzicht beter voldoen aan toekomstige ontwikkelingen en het heeft haar inziens ook een groter probleemoplossend vermogen. Het voorstel van Instituut Rixstella voor een aquaduct bij de Beekse brug wordt meegenomen bij de studie die onlangs is gestart in het kader van de bereikbaarheidsagenda.

Hieronder het plan van de provincie. (klikken voor een vergroting)

Bouw appartementen Bergopwaarts gestart

Afgelopen maandag is er een start gemaakt met de bouw van de appartementen van Bergopwaarts aan de Molenstraat.Allereerst zijn hiervoor boringen verricht. voor de paalfundering. Voor de bouw van deze appartementen moest een deel van historisch beukenhaag wijken.                  De appartementen zijn weliswaar bedoeld voor de eigen inwoners, maar dat kan niet worden gegarandeerd.

Glow-fietspad wordt heropend

Op woensdag 29 november om 17:00 uur  gaat de Jeugdgemeenteraad samen met burgemeester Frank van der Meijden  het fietspad tussen de Oranjebrug en de Bavariabrug heropenen. Op dit fietspad worden volgende week permanente glow in the dark strips aangebracht om hiermee de veiligheid te vergroten. De Jeugdgemeenteraad en een afvaardiging van Veilig Verkeer Nederland (Afdeling Laarbeek) zullen hier met een leuk standje staan met drinken, een versnapering en leuke gadgets. Na de korte bijeenkomst bij de Oranjebrug (nabij restaurant De Hommel in Beek en Donk) zal het fietspad officieel worden heropend.

Hans Ubachs waarnemer in Best

Hans Ubachs is benoemd tot waarnemend burgemeester in best.Hij vervangt daat burgemeester Aerts.Al eerder was hij als succesvol als waarnemer in Gulpen-Wittem.

Keltische muziek in het Kouwenbergs kerkje

Op zondag 26 november treedt in het Kouwenbergs kerkje de keltische muziekgroep Slán op.

Slán is een folkgroep die Keltische muziek maakt. Prachtige ballades afgewisseld met opzwepende jogs, reels en hornpipes. “

Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt € 7,50. Kaartjes zijn te reserveren via 0492 382943.

Afbeeldingsresultaat voor slan, keltisch

Aarlese parochiekerk deelnemer aan Open kerkendag

Op 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Ook de parochiekerk van Aarle-Rixtel zal tussen 13:00 en 17:00 haar deuren openen .Tijdens de opening zal er de nodige informatie worden verstrekt over de talloze bijzonderheden die deze kerk  met zich draagt.  De Aarlese parochiekerk, Onze Lieve Vrouw Presentatie, dateert van 1846 en is een zgn. Waterstaatskerk en werd gebouwd onder leiding van Waterstaatsingenieur E.C.B. Ridder van Rappard. De voorgevel met toren kent een rijke aankleding met een opvallende koepel met carillon. Deze koepel heeft in 1896 de toenmalige torenspits vervangen. In dat jaar is ook het interieur van een rijkere versiering voorzien. De kerk heeft verschillende bouwstijlen. Dominant is de neo-gothiek. De kerk kent ook een monumentaal interieur, waaronder het barokke hoofdaltaar, de preekstoel en de biechtstoelen. Uniek is het prachtige Smitsorgel met zijn imposante rijkversierde orgelkast.Kortom, het is beslist de moeite waard om deze kerk te gaan bezoeken.

Misbruik Wooniezie

Er zijn sterke aanwijzingen dat het inschrijvingssysteem voor woningzoekenden van Woniezie wordt misbruikt. Hierdoor kunnen bepaalde personen direct bovenaan de lijst worden geplaatst. Het is niet ondenkbeeldig dat dit ook bij Wocom in ons dorp is gebeurd. Er is een onderzoek gaande.

Hij is er weer !

Reinigingsheffing mogelijk veel duurder

Een onderzoeksbureau heeft een verkenning gedaan naar de verschillende mogelijkheden  van afvalheffing.Die heeft drie varianten aan de raadscommissie gepresenteerd, waarin in alle gevallen het ledigen van de grijze kliko een stuk duurder wordt. Bij de eerste optie zelfs bijna het dubbele, 10,91 per keer, maar de tarieven voor de milieustraat blijven gelijk. Veel-aanbieders’ betalen dan 53 procent meer, weinig-aanbieders 15 procent. In variant 2 kost het 9,12 euro om de grijze kliko aan de straat te zetten en wordt tevens de milieustraat duurder. Veel-aanbieders: + 35, weinig-aanbieders: +9 procent. 

De derde optie zit daar tussenin. Het aanbieden van de grijze kliko kost 9,72 euro en dan gaat de gemeente zelf textiel en metaal inzamelen om daar iets aan te verdienen. Huishoudens kunnen echter ook dan hun afval aan derden blijven aanbieden, dus die verdiensten voor de gemeente kunnen tegenvallen.

De commissie heeft deze week aangegeven in welke richting het uitgewerkte plan moet gaan, dat tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 december wordt besproken

Centrummanager stopt ermee

De centrummanager- Ties van Orsouw uit Beek en Donk  stopt er al weer mee. Ties heeft deze functie bijna een jaar bekleedt. De vorige centrummanager onderging hetzelfde.Het vertrek heeft weinig of geen consequenties voor Aarle-Rixtel.

Intocht Sinterklaas

A.s. zondag (19/11) komt Sinterklaas weer in ons dorp aan.Om 12.30 meer  hij en zijn Pieten met de stoomboot bij de Passantenhaven aan. Onder begeleiding van zijn Pieten, de harmonie en het gilde, gaat Sinterklaas naar MFC de Dreef. Daar wacht een gezellig middagprogramma dat om14.00 uur begint. 

Geen woningbouw aan de Janssensstraat

Aan de Janssensstraat in Aarle-Rixtel is een onbebouwd weiland gesitueerd. De eigenaar heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan gedeeltelijke bebouwing van het perceel met twee woningen. Het vigerend bestemmingsplan staat woningbouw ter plekke niet toe.

Bron: besluitenlijst B&W

Wijnproeverij Atelier Vonk

In samenwerking met Vini.nl organiseert Atelier vonk a.s.  zondag we een Wijnproeverij. Wijnen uit diverse landen Nederland, Duitsland, itlalie worden aan u gepresenteerd en de wijnhandelaren zullen hier graag hun verhaal over vertellen. Onder het genot van een kaas en een worstje is het deze namiddag in november goed toeven bij de kachels van atelier Vonk!! zondag 19 november 15.00 tot 20.00 uur. Entree gratis.

Inloopavond N279 druk bezocht

De inloopavond over de N279 in het gemeentehuis werd druk bezocht.Door ambtenaren en projectmedewerkers werd nadere toelichting gegeven op de plannen met de N279.

Voor ons dorp is met name de beoogde omleiding over de Wolfsputten van belang.Volgens de provincie is deze omleiding in verkeerskundig opzicht niet nodig, maar men wil de wijk Dierdonk van evt overlast ontlasten.Bij Veghel gebeurt dat met de wijken Bloemenbuurt en De Leest niet.Daar wordt geen omleiding beoogd, maar wil men alleen maar geluidswerende maatregelen nemen.

Bouwplannen bij Klokkengieterij

Het terrein achter de monumentale klokkengieterij is bestemd voor woningbouw. Dit is al langer  een van de geopteerde inbreidingslocaties. Binnen afzienbare tijd worden er voorbereidingen getroffen om het terrein geschikt te maken voor woningbouw. Hiervoor moet het grootste deel van de hier aanwezige bedrijfsgebouwen van de vmlg. klokkengieterij wijken. Het monumentale gedeelte blijft behouden..Op dit moment worden oriënterende onderzoeken uitgevoerd. 

Nieuwe hoogheden

Richard Kerste is de nieuwe prins Carnaval van Ganzegat. Richard is in het dagelijks leven zelfstandig loodgieter.Bij de jeugd is het Lars van de Weijer die de carnavalsscepter mag gaan zwaaien.Zijn gemalin is prinses Anoek Manders. Cédric Vreugde is dit jaar Grootvorst en Noor Hendriks Hofdame. Voorafgaand aan de drukbezochte bekendmaking was er veel belangstelling voor lampionoptocht 

Richard Kerste de nieuwe prins van Ganzegat | Fotonummer: 241a84

Inloopavond N279

Nu het voorkeursalternatief voor de N279 Veghel – Asten vastligt, belegt de provincie Noord-Brabant een nieuwe serie informatiebijeenkomsten. Besloten is om de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers te maken, behalve in Veghel en bij Ommel. Bovendien blijft het grotendeels een twee keer eenbaansweg. Bij Helmond komt een omleiding om de wijk Dierdonk. Dit voorkeursalternatief wordt komend jaar verder uitgewerkt. In 2020 wordt gestart met de uitvoering

De eerste inloopbijeenkomst, in Laarbeek, vindt plaats op maandag 13 november om 19.00 in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk.

Onthulling Prins Carnaval, jeugdprins/prinses en de gans

Zaterdag wordt rond 11 over acht ‘s avonds Prins carnaval bekend gemaakt.Hieraan voorafgaand is er een lampionoptocht voor de Ganzegatse jeugd. Later op de avond wordt om 11 over 11 de gans onthuld i.s.m, folkloregroep Dikkemik.

foto van Henk van Beek.

De mangelwortelen worden  in orde gemaakt voor 11/11 11 over 11 !!!

Ben Swinkels stopt ermee

Ben Swinkels- de huidige fractieleider van de Werkgroep –  komt na de verkiezingen niet meer terug. Joan Briels wordt weer lijsttrekker en de wethouderskandidaat. Nicole Verhoeven (In Aarle  beter bekend als Nicole Otten) staat tweede op de lijst.

Heemhuis open

Zondag is het heemhuis weer open.Men kan er gewoon even binnenwippen om een kop koffie of thee te drinken (1 euro) .Maar nog interessanter wordt het als men het museumgedeelte bezoekt.daar zijn prachtige collecties te zien over (ou)Aarle en nog veel meer.Via de digizuil komt ook veel informatie binnen waaronder oude foto’s, kaarten,monumenten enz..Op het digibord achterin wordt ook een hele reeks oude foto’s vertoond. Het heemhuis  is open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Geldautomaat opgepimpt.

De geldautomaat van de Rabobank die sinds kort is overgeplaatst naar de Kerkstraat,  is opgepimpt met foto’s van ‘t Heuveltje, kasteel Croy, het voormalige gemeentehuis en het Klooster in Broek.                                            Mooie gelegenheid voor een (erg) korte dorpswandeling…!

Veel hilariteit bij boekpresentatie Wim Daniëls

Gisterenmiddag presenteerde Wim Daniëls in het Kouwenbergs kerkje zijn nieuwste boek “De lagere school”..Het werd een hilarische bijeenkomst met veel humor en herkenning. Na afloop waren de boeken van Wim (in het kerkje) vlot uitverkocht. Per slot van rekening hield het Kouwenbergs kerkje- via een collecte – er nog een aardige cent aan over.

( foto: Frans van Kooten).

Geldautomaat verplaatst.

De vervanger van de geldautomaat van de Rabobank in de Dorpsstraat heeft inmiddels een vervanger gekregenin de Kerkstraat. Binnenkort kan men daar gaan pinnen.Volgens de gemeente wordt de betaalcontainer nog historisch ingepast. Hoe is nog niet duidelijk.

Heemkundekring zoekt foto’s 70-tiger jaren

De Heemkundekring vraagt mensen om foto’s uit de zeventiger jaren.datr mogen familiefoto’s , groepsfoto’s zijn, maar ook foto’s van feesten, trouwfoto’s etc.De foto’s worden tentoongesteld op een expositie overde jaren 70 die in het voorjaar wordt gehouden.

Digitale foto’s kunnen worden verzonden naar heemaarle@outlook.com.. De foto’s kunnen ook worden ingeleverd bij een aantal leden van de fotowerkgroep. Dat kan door ze in een envelop te stoppen met naam en adres en ze in de bus te stoppen bij  Ria Bekkers, Molenstraat 72 K  ( Zonnetij) Elly van Ganzenwinkel Dorpsstraat 9 of bij Mieke Krijnen, Nachtegaalstraat 3. Liefst ook met een korte beschrijving. Alle foto’s worden zo snel mogelijk weer teruggeven aan de eigenaar.

Wim Daniëls presenteert nieuw boek.

Zaterdagmiddag presenteert Wim Daniëls in het Kouwenbergs kerkje zijn nieuwste boek: De Lagere school.Aanvang 16.00 uur. De entree is gratis ( collecte voor het kerkje), maar vol = vol.

Dorpswandeling

Zondag kan iedereen die wil deelnemen aan een dorpswandeling van de heemkundekring.Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het heemhuis aan de Kouwenberg.Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van 2,50 euro

Pinautomaat verhuist

Zoals al eerder bekend werd, gaat de pinautomaat van de Rabobank binnenkort verhuizen naar de Kerkstraat.Hij komt dan achter de oude brandweerkazerne (=wel lang gelden!) waar nu een paar parkeerplaatsen liggen. In het pand van de huidige Rabobank gaat Moll Financiële dienstverlening zich vestigen.

70 jaar Artex

De Artex bestaat dit jaar 70 jaar. Het bedrijf werd in 1947 gestart door Louis van de Kimmenade. Lange tijd was het een productiebedrijf voor geweven stoffen w.o. pluche, jaquard en bont. Sinds 1990 worden er vooral zonweringen, meubel- en gordijnstoffen gemaakt. Destijds werd de eerste steen gelegd door Loetje en Marijke van de Kimmenade. Er werken momenteel zo’n 200 mensen

Historische landschapswandeling over Landgoed Croy en Strijp

De Aarlese heemkundekring organiseert a.s. zondag 15 oktober een historische natuur- en landschapswandeling op Croy. Dit in het kader van de Nationale Archeologiedagen. Tijdens  deze wandeling wordt de wandelaar gewezen op het hier aanwezige  unieke landschap en de invloed van de mens hierop vanaf de laatste ijstijd tot nu toe. Kortom , het wordt een boeiende en afwisselende wandeling. De wandeling start om 14.30 uur vanaf het voorplein van kasteel Croy

Oplichtend fietspad langs Wilhelminakanaal

Het fietspad langs het Wilhelminakanaal, vanaf de Opstal/Rijbroeken tot aan de Bavariabrug, krijgt lichtgevende markeringsstrepen. Dit op voorstel van de werkgroep verkeer van de jeugdgemeenteraad .Men hoopt dat hiermee het fietspad in het donker wat veiliger wordt.Het fietspad is overigens eigendom van Rijkswaterstaat.

Paddenstoelen

Een rondje paddenstoelen door de Biezen en omgeving…

( muziek: Canon van J. Pachelbel door het Londens Symphonieorkest op Youtube)

Najaarsconcert De Klokkengieters

Gemengd Koor De Klokkengieters verzorgt op a.s.zondagmiddag haar jaarlijkse najaarsconcert in de Parochiekerk van Aarle-Rixtel. Aanvang 15.00 uur. Als gastkoren zijn uitgenodigd Lighthouse uit Helmond en Vivace uit Heeswijk. Er zal een gevarieerd programma.

Afbeeldingsresultaat voor lighthouse helmond

Afbeeldingsresultaat voor vivace heeswijk

Oktoberfest

Komend weekend wordt weer het Oktoberfest gehouden

Het Oktoberfest is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt gehouden in het eerste weekend van oktober. Een sfeervol aangeklede tent, lange tafels, pullen bier, dirndls en lederhosen, lekker eten en spetterende muziek, dat zijn de ingrediënten voor dit fantastische feest. Jaarlijks bezoeken zo’n 1500 feestgangers de grote feesttenten op het Heuveltje  om te genieten van diverse spectaculaire optredens. Een grandioos feest, bedoeld voor iedereen, dus voor jong en oud. zie www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

Heem-presentatie over Zwarte madonna’s

Dinsdagavond wordt er ind e Couwenbergh een presentatie verzorgd door Ton Spamer over de Zwarte Madonna’s.Sinds de voege middeleeuwen verschenen beelden  van een donkere Maria en kind in de eerste kerken.Daarvóór was er binnen verschillende culturen als prake van Zwarte Madonna’s. Tijdens deze presentatie wordt een tipje van de mysterieuze sluier opgelicht…

Aanvang 20.00 uur

Jubileumconcert Cantique

Zondagmiddag verzorgt kamerkoor Cantique  in de parochiekerk een  jubileumconcert in het kader van haar 25-jarig bestaan.Ook is er een gastoptreden van het Gemertse blaaskwintet Factor 5.

Het concert begint om 14.30 ur en is gratis toegankelijk.

Afbeeldingsresultaat voor cantique, kamerkoor

Doorstart Aarle kermis

Aarle kermis heeft een doorstart gemaakt en dat is goed te zien.Dit jaar is het aantal attracties en kramen groter dan vorig jaar. gelukkig maar.Ofschoon er inmiddels al weer verbeterpunten aan het licht zijn gekomen, mag deze kermis nu al geslaagd genoemd worden. Complimenten aan de initiatiefnemers.

Burendag

Op veel plaatsen werd zaterdag burendag gevierd.Zo ook bij “De Pastorie”aan de Dorpsstraat waar de bewoners en buurtgenoten er samen een gezellige middag van maakten.

IVN  40 jaar

Zoals al eerder aangekondigd viert het IVN-Laarbeek dit weekend haar 40-jarig bestaan.

Iedereen wordt uitgenodigd om op vrijdag 22 sept. een kijkje te komen nemen tijdens de receptie in het deels vernieuwde gebouw deze wordt gehouden van 15.00 tot 18.00 uur.

Zondag kan men van 12.00 tot 16.00 de kunstwerken bewonderen die gemaakt zijn van een geslechte eik.

Foto : Clemence Munoe

foto van Clemence Muno.

Vogelschieten op de kermis

De Rooi en Blauw Schut houden op kermismaandag in de schiettent een schietwedstrijd  voor de jeugd van 8 tot 12 jaar. Er wordt geschoten op een heuse vogel die gemaakt is door Henny van der Putten en waarop de kleuren van beide gilden zijn gecombineerd.

Schietwedstrijd om de vogel

Kermis

Komend weekend wordt Aarle – kermis gehouden.Dit jaar is ervoor gekozen om de kermis naar een andere datum te verplaatsen.Aarle-kermis is de laatste jaren in een neerwaartse spiraal terecht gekomen vanwege het gebrek aan attractieve attracties.Daardoor kwam er minder volk dus kwamen er nóg minder attracties. Dit jaar schijnt het beter te gaan verlopen.In ieder geval is er een leuke attractie bijgekomen: De Hully-Gully. Hieronder een filmpje waarop een Hully-Gully is te zien.Het filmpje is gemaakt op de nostalgische kermis  van Liempde, een kermis die in deze vorm al jaren een groot succes blijkt te zijn!

Hieronder de Luchtschommels op Liempde-kermis

Kunstroute

De kunstroute, die dit weekend en het volgende weekend wordt gehouden kent zo’n  30 deelnemers, waaronder kunstgroep van de KBO. Hieronder een kleine impressie van de KBO-bijdrage zoals die in de vmlg. pastorie aan de Heindertweg te zien is.

Beek en Donk een van de groenste van Europa!

Beek en donk is weliswaar uitgeroepen tot een van de vier groenste plaatsen van Europe, echter Aarle-Rixtel heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Zo verbleef de jury in de Brabantse Kluis, werd de jury welkom geheten op kasteel Croy met een fantastisch diner van de Croyse hoeve, werd de helft van de jury rondgeleid over Croy en kreeg de andere helft een dorpswandeling door Aarle,  die eindigde met een gastvrije ontvangst bij Snoeperij Jantje. Bovendien ligt de IVN-accommodatie in de Aarlese beemd.Veel “Aarleser” kan het niet! Niettemin :Proficiat Beek en Donk!!!

Hieronder een foto ( H.v.Beek) van de ontvangst  bij Snoeperij Jantje.

foto van Henk van Beek.

Open Dag Scouting

Twintig jaar Laarbeek

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat Laarbeek startte als nieuwe gemeente.Ondertussen is er veel gebeurd.In een schoolboek (Havo/VWO) i wordt in een aparte paragraaf ingegaan op de gemeentelijke herindeling en waarin Aarle-Rixtel een prominente rol speelt….

Schoorsteen wordt verplaatst

De monumentale schoorsteen van de voormalige tropische kas van toenmalig burgemeester Albers Pistorius wordt verplaatst.Dit vanwege het nieuwbouwplan wat hier wordt uitgevoerd.

De heemkundekring gaf de voorkeur aan de huidige standplaats, maar wanneer de schoorsteen wordt verplaatst komt ie meer in het zicht.

zie ookwww.heemkameraarlerixtel.nl/?page_id=1035

De schoorsteen in Aarle-Rixtel.

Waterboulevard

Al langere tijd wordt er gesproken over de ontwikkeling van “de Kop van Aarle”, het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de nieuwe kanaalomleiding.Ook wordt er enige tijd gesproken over de ontwikkeling van de zgn Waterboulevard tussen Aarle en Helmond.Zoals bekend wil Helmond nog steeds de “Aarlese bootjes” bij haar binnenloodsen. Kennelijk wordt er nu een aanvang genomen met het voorbereiden van mogelijke plannen.Waterschap de Aa is echter ook bezig om te bezien hoe de historische watermolenbiotopen kunnen worden herontwikkeld. Hiertoe is enige tijd geleden een rapport uitgebracht waaraan H van beek van de heemkundekring ook een bijdrage heeft geleverd.

Hieronder kunt u dit rapport downloaden:

eindrapport-watermolenlandschappen-waterschap-aa-en-maas-december-2016

Ria van Ras

Ria van Ras uit de Janssensstraat is uitgeroepen tot Brabantse Taalheld 2017. Ria  heeft langere tijd moeite met lezen en schrijven gehad, maar dat is nu achter de rug .zij is acht jaar geleden begonnen in de taalklas van het ROC.  Zij doet in januari mee in de landelijke finale. De verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting Lezen en Schrijven. Deze stichting maakt laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. 

Laarbeek Actief

Ook in de Aarlese Dreef was er zondag weer volop activiteit in het kader van Laarbeek Actief.Dit jaarlijkse evenement trekt nog volop belangstelling! Op de foto’s kun je de eerste voorbereidingen zien.

foto van Laarbeek actief.

foto van Laarbeek actief.

Expositie

A.s. zaterdag wordt in de kerk de expositie geopend: “Jacob van Oostsanen”. Er worden meer dan 25 prachtige natuurgetrouwe reproducties tentoongesteld uit het oeuvre van deze meesterschilder, die ook het “Aarlese Drieluik” heeft geschilderd.Deze expo is te bezoeken op zaterdag 9 en zondag 10 september van 14.00 tot 17.00 alsook op zondag 17 september en zondag 24 september. telkens van 14.00 tot 17.00 uur

Weinig nut

In de Dorpsstraat staat vlakbij de Mariastaat een soort snelheidsmeter. Hierop kun je zien hoe hard je rijdt wanneer je deze meter nadert. Deze meter staat echter vlakbij de Mariastraat.Verkeer dat de meter nadert moet dus afremmen omdat je de Mariastraat voorrang moet verlenen. De gekozen plaats voor deze meter is dan ook niet goed.De meter heeft  hier weinig nut.Deze zou bijv. beter ter hoogte van slagerij Hegeman kunnen staan of aan de andere kant van de straat bij het Kruidvat. beter is het om in de dorpsstraat verkeersremmende maatregelen te nemen zodat de 30 km zone ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden.

IVN-gebouw weer onder dak.

In augustus heeft de verbouwing van het IVN-gebouw een mijlpaal bereikt. Het gebouw heeft een geheel nieuw dak gekregen. Het gebouw heeft hierdoor een geheel andere uitstraling. De staat van de buitenkant is veranderd van een kantoorachtig gebouw in een soort blokhut die veel beter past in deze natuurlijke omgeving. De zaal lijkt veel ruimer door het verhoogde dak.Tevens zijn twee grote problemen opgelost: het oude dak was zo lek als een mandje en de ventilatie in de zaal was slecht. De grote zaal heeft meer volume gekregen waardoor de temperatuur beter beheersbaar is geworden.

Met het bereiken van deze mijlpaal nadert de eerste fase van de renovatie haar afronding. Het plan is om deze verbouwing voor de viering van het veertigjarig jubileum, eind september, af te  ronden.

Afbeeldingsresultaat voor IVN, laarbeek, gebouw

Aarlese /Brabantse Jonges

In het Openluchttheater in Mariahout vindt zondag 27 augustus de Middag van het Brabantse Lied 2017 plaats.  Er wordt opgetreden door MarieChristien en Brabantse Jonges. o.l.v. Geri van Gerwen  met zang( in verschillende samenstellingen van Henk van Beek, Lucy van Gerwen, Robert van Beurden en Celio van Gerwen MarieChristien is al jaren actief in het Brabantse dialectcircuit. In november 1997 verscheen haar eerste solo-cd. Sinds 2007 is ze fulltime bezig met muziek maken. De groep Brabantse Jonges bestaat uit ervaren muzikanten, die uiteenlopende muziekstijlen spelen. Het repertoire van deze middag bestaat – naast enkele eigen nummers – uit arrangementen van liedjes van onder anderen Gerard van Maasakkers, Guus Meeuwis, Dimitri van Toren en Boel Nölle, allemaal in het Brabants. Aanvang 14.30 uur. De organisatie is in handen van de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout.

Jong en oud aan de slag

Dit weekend is er weer volop activiteit is on dorp.De beide gilden hebben hun gildedagen.Zo wordt er zaterdagmiddag bij de “Rooi schut” geschoten om de dorpskoning.Zondagmiddag is er het koningsschieten bij de “Blauwe schut”. Zaterdagmiddag wordt er druk ge-“free-stiled” op de BMX-baan aan de Buizerdstraat. Ook de jongere jeugd kreeg hiervoor de ruimte

www.youtube.com/watch?v=Fy_5POUhMpE

(Nog) geen dode vissen.

Afgelopen donderdag werd er wéér ammonium in de riolleing geloosd .Het goedje kwam uiteindelijk bij de waterzuivering uit.Die is daarop op halve kracht gaan draaien.Inmiddels zijn er nog geen dode vissen gesignaleerd, althans niet bij de groenvanger bij de duiker onder de kanaalomleiding.En daar zou je ze moeten zien.

Waterkwaliteit De Aa

Volgens een artikel in het ED zou de waterkwaliteit van de Aa ongunstig zijn voor de visstand. Althans dat is de beredenering van de voorzitter van de Lieshoutse visclub.     Er zouden te weinig fosfaten in het water zitten. Deze stelling is echter volkomen onjuist. De waterkwaliteit is qua voedsel prima. Echter de vele blokkades in de Aa en zijn zijstromen vormen een groot probleem voor de vismigratie. Hierdoor is het voor de vissen onmogelijk zich naar hoger gelegen delen te verplaatsen, waardoor er onvoldoende uitwisseling tussen de vispopulaties kan plaatsvinden. Het heeft derhalve niets met het fosfaatgehalte te maken en dus ook niet met een tekort aan waterplanten. Die zijn er in de Aa in overvloed.Zie onderstaande foto:

Gildeweekend

Zaterdag 19 augustus is er de gildedag van het st. Margarethagilde die start met een gildemis en daarna  een vendelgroet op het Kerkplein.

‘s Middags vanaf 15.00 uur wordt er bij het st. Margarethagilde geschoten voor de Dorpskoning Trofee. In de pauze en daarna is er een optreden van Dè Velt Op en een discotheek.

Zondag 20 augustus is de dag van het Onze Lieve Vrouwe Gilde en die ook start met een gildemis en een vendelgroet op het Kerkplein.

‘s Middags vanaf 14.00 uur vindt bij het OLV-gilde het Koningschieten plaats.

Waterleidingtappunt

Na een paar jaar actie voeren is het eindelijk gelukt: Op de Kouwenberg ligt sinds kort een tapaanluiting op het waterleidingnet. Dat is wel zo handig voor degenen die hier evenementen organiseren!

Tiny-houses

In Aarle-Rixtel is het initiatief genomen tot de bouw van zgn. Tiny-houses. Dit zijn kleinere mobiele woninkjes, min of meer te vergelijken met een soort stacaravan, maar dan fantasierijker. Een beoogde plek is het voormalige terrein van de scouting aan de Jan van Rixtelstraat.

zie bijv. www.bouwexpo-tinyhousing.nl/fileadmin/user_upload/TM_Lijst__24-07-2017_.pdf

Koninginnenkruid trekt insecten

Koninginnenkruid, ook wel Leverkruid genoemd vanwege de kleur, trekt talloze insecten aan. Behalve vlinders zijn dat bijvoorbeeld ook zweefvliegen (“blinde” bijen). Ook andere schermbloemen zijn aantrekkelijk.

Springbalsemien

Langs de oevers van de kanaalomleiding staat de springbalsemien volop in bloei. De plant verspreidt een zoete geur en trekt veel insecten aan. In Engeland noemen ze hem Policeman’s Helmet, omdat de bloeiwijze veel op zo’n engelse politiehelm lijkt. De zaden worden verspreidt door openspringen van de zaaddozen.

Lintje voor Maurice Spetter

Afbeeldingsresultaat voor maurice spetter

Maurice Spetter is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.De belangrijkste reden is dat Maurice al jaren op allerlei fronten actief is bij ASV en enkele andere verenigingen.

Zomeravondconcert De Goede Hoop

Jury is gearriveerd.

Maandagmiddag is de jury gearriveerd van de Europese organisatie Entente Florale. Dinsdag is het aan hen de taak om te  beoordelen hoe groen Laarbeek wel niet is. Een delegatie nam maandagmiddag deel aan een dorpswandeling vanaf Croy die eindige bij Snoeperij Jantje.De juryleden waren niet alleen onder de indruk van de wandeling, maar zeker ook van het “Snoeperij-project”.

Werner van Mierlo: Maistro!

Werner van Mierlo is winnaar geworden van het Maistro-evenement van de harmonie. Behalve het opzienbarende optreden van de finalisten was het ook zeer de moeite waard om de muzikale hoogtepunten van de harmonie te aanhoren. Kortom: een zeer geslaagd festijn met complimenten aan de deelnemers, de coaches,de harmonie zelf, de jury,de presentator en de Maistro-commissie!

Opinie: Meten met twee maten.

Inspreekbeurt N279 bij de gemeenteraad van Laarbeek.

Meneer de Voorzitter

Tijdens mijn inspreekbeurt bij de vorige raadsvergadering heb ik onder meer een kaartje getoond met daarin aangegeven een mogelijk zoekgebied waarbinnen een omleiding van de N279, cq verbinding tussen de A50 en de N279 kan worden gevonden.

Ondertussen heeft de Stuurgroep N279 heeft t.a.v. Veghel  en Helmond de  volgende standpunten ingenomen ( zie onder):

“Het uitbreiden van het huidige tracé door Veghel blijkt uit onderzoek  een haalbare optie. Gezien de drukte op dit deel van de N279 moet de weg hier gedeeltelijk verbreed worden naar 2×2. Het opwaarderen van het huidig tracé heeft daarmee ook effecten voor de omgeving. Dat houdt in dat hele goede mitigerende maatregelen genomen moeten worden voor de leefbaarheid in de wijken De Bloemenwijk en De Leest.”

“In Helmond blijkt dat zowel de komomleiding om Dierdonk als de aanpak van het huidige tracé een goede verkeerskundige oplossing bieden voor de toekomst. De Stuurgroep heeft op basis van deze onderzoeken een voorkeur uitgesproken voor een komomleiding. Doorslaggevend is dat het niet gewenst is dat het doorgaand verkeer tot in lengte van dagen door de bewoonde kern van Helmond rijdt, zeker niet als de N279 in de toekomst drukker wordt. Uiteindelijk geeft de Stuurgroep daarom een voorkeur aan een omleiding om het verkeer uit de stad te halen.”

Hier wordt is duidelijk met twee maten gemeten. Maar wat  in Veghel kan, kan ook in Helmond

Net zoals in Veghel  kan ook  de leefbaarheid in Dierdonk optimaal worden gegarandeerd door “hele goede mitigerende maatregelen” te nemen en hoeven de Wolfsputten, Scheepstal en de Bakelse beemden niet te worden opgeofferd voor een omleiding die helemaal niet nodig is.

Ik heb dus voldoende te onderbouwen argumenten om  de huidige voorkeur van   de Stuurgroep te weerleggen.

Henk van Beek, stichting Middengebied

www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/april/voorlopig-besluit-aanpak-n279-veghel_asten.aspx

Harmonie actief

Zaterdagavond vindt de finale plaats van het Maestro-evenement van de harmonie. A.s woensdag is weer het traditionele zomeravondconcert in de Dorpsstraat.

Ouwe Hap geeft concert bij passantenhaven

Muziekvereniging De Ouwe Hap u geeft woensdag 5 juli weer een havenconcert bij de brug in Aarle-Rixtel. De Ouwe Hap, onder leiding van Piet Diender, speelt uiteenlopende blaasmuziek. Het concert (mét koffie) begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.

Gezinsuitbreiding

Het koppeltje kleine pleviers in de buurt van Croy heeft inmiddels gezinsuitbreiding gekregen. De jonge pleviertjes zijn zgn nestvlieders: ze komen uit het ei en lopen  meteen aan!  Ze zijn op verkenning gegaan. Soms kiezen ze snel onderdak bij vader of moeder.een durfal slaat zijn vleugeltjes uit, zonder resultaat.

foto’s: H v. Beek

Geldautomaat

De geldautomaat van de Rabobank aan de Dorpsstraat verhuist – zoals al eerder aangekondigd- naar de Kerkstraat.Achter de oude brandweerkazerne, tegen de tuin van “De Couwenbergh” komt een nieuwe voorziening.

Camiel Beeren scoort hoog met superzuinige auto

Studenten van de TU, waaronder onze dorpsgenoot Camiel Beeren, hebben  de auto van de toekomst ontworpen. Op zonne- energie bereikt de auto een maximumsnelheid van 130 km/u en met een bereik van 1000 km . De auto weegt nog geen 400 kg en de aerodynamische vorm en de hoog efficiënte motoren (98%) maken deze auto de meest energiezuinige gezinsauto ooit gebouwd. Eind juli zal de auto gekeurd worden door de RDW en in augustus vertrekt het Eindhovense team naar Australië om in oktober de wereldtitel te verdedigen tijdens de World Solar Challenge.

Camiel Beeren presenteert 'Stella Vie' aan het publiek | Fotonummer: 8f24ff

Foto MooiLaarbeek

Flinke klus

De westelijke helft van het dak van de kerk krijgt nieuwe leien. Dat is een flinke klus: er moeten in totaal 21000 leien worden vervangen!

Geen 4-baans N279

De N279 wordt (voorlopig) niet 4-baans.  Zowel de regio-gemeenten als de provincie  trekken die conclusie.De gemeente Gemert-Bakel zou dat wel willen. De regio heeft ook gekozen voor een omleiding om Dierdonk, door de Bakelse beemden.De regionale milieuorganisaties beraden zich nog of daartegen stappen worden ondernomen.Dat wordt pas besloten wanneer de provincie haar keuze heeft gemaakt. In  verkeerskundig opzicht is een omleiding niet nodig,aldus de conclusie van de provincie.

Bijzondere vogel

Sinds kort liggen er op Croy een paar nieuwe poelen.Deze poelen trekken allerlei dieren aan, met name vogels. Een van die vogels is wat zeldzamere kleine plevier. Die is vooral te zien bij afgravingen,bij (pas gegraven)  plassen en plasjes en dus ook pas gegraven poelen. In de buurt van Croy vliegt sinds het vroege voorjaar een koppeltje  van de kleine plevier rond.Waarschijnlijk is het een broedpaar. maandagmiddag werden onderstaande foto’s gemaakt. Ook van  de blaassilene, die hier massaal is opgekomen. Op de achtergrond de poel.

foto’s: H. van Beek

Lowland festival OJA

Het Lowland-festival bij OJA trok weer een groot aantal bezoekers.Liesbeth van Boxtel maakte een mooie foto-reportage voor MooiLaarbeek

zie:

www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/25141/geslaagde-lustrumeditie-reggae-ska-festival-lowman-foto-s-  

Blauwalg

In de retentievijver op Strijp wordt blauwalg aangetroffen.Aan de rand van het water ligt een roodbruin goedje.Blauwalgen of blauwwieren zijn eigenlijk bacteriën die eruitzien als wier. Een andere naam is cyanobacteriën. Als ze gaaf zijn hebben de meeste blauwalgen een blauw-groene kleur, enkele zijn rood-bruin. mensen kunnen na aanraking er ziek van worden.

Lowman Reggae/Ska festival 2017  OJA

foto van Lowman reggae/ska festival.

                  zondag van 13:30 tot 23:59 bij OJA                                         

Zeldzaam plantje

Op Croy staat een zeldzaam plantje. Het is de Schild-Ereprijs. Het ziet er overigens niet zo spectaculair uit….De bloempjes zijn maar klein. De plant behoort tot de familie van de weegbree, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen!

Aarlese senioren naar de scouting

De Aarlese senioren hebben een alternatief voor de te verlaten pastorie: de scouting- accommodatie bij de Dreef. Vorige week werd al een voorproefje genomen. Het gebouw blijkt best geschikt te zijn voor onze “oudjes”. Bovendien heeft de scouting nog voldoende restcapaciteit.

Nieuwe duikbrug

Zondagmorgen is de nieuwe duiktrap aan de passentenhaven in gebruik genomen. Maik de Hoon  onthulde samen met wethouder Briels de nieuwe aanwinst van Duikteam Laarbeek. Aansluitend ging het duikteam in het kanaal op speurtocht naar rommel.

“De Roode Leeuw” herbouwd

Boerderij “De Roode Leeuw” wordt herbouwd. De voorkant krijgt nagenoeg weer dezelfde historische aanblik. Wel wordt de boerderij een paar meter naar achteren gebouwd, zodat een monumentale boom (beuk) kan worden behouden. “De Roode Leeuw” was vroeger het “neerhuis” van slotje “Ten Broecke”, waarvan een groot deel van fundering achter de boerderij nog aanwezig is (Rijks-archeologisch monument).

Stichting gaat speeltuintjes in Aarle-Rixtel beheren

Een zelfstandige stichting gaat in ons dorp de speeltuintjes beheren. Ook wordt het spelterrein aan de Lijsterstraat heringericht. Een stichting kan ook van derden geld genereren.De gemeente kan dat niet. De gemeente blijft overigens wel een vaste partner van de stichting.

Het ( voorlopige) bestuur wordt gevormd door Dave van Hoof, Bert Biemans en Dennis Heinsbergen.

Foodmarkt

Het zag er heel gezellig uit, daar op het Foodmarktje bij Snoeperij jantje!

Geld voor erfgoedbeleid.

De gemeente heeft in  de kadernota 48.000 euro vrij gemaakt voor het opnieuw opstarten van het erfgoedbeleid.In 2010 werd erfgoedbeleid helemaal wegbezuinigd en verdween daarmee ook de beschikbare personele formatie.

De drie Laarbeekse heemkundekringen hebben de gemeente gezamenlijk om een herstart gevraagd, in navolging van de stichting Rixstella, die eerder zo’n zelfde verzoek indiende.

Meld je aan als vrijwilliger (Bericht van derden)

Stichting Jeugd3Daagse Aarle-Rixtel bestaat uit ruim 20 enthousiaste vrijwilligers. Dat doen zij samen met tientallen andere vrijwilligers, veelal ouders van (oud)deelnemers en jongeren. Maar we kunnen nog extra vrijwilligers gebruiken! Ieder jaar doen zo’n 300 kinderen mee, dus we hebben veel handen nodig. Het gezegde: “vele handen maken licht werk” is hier zeker op van toepassing!

Draag je de Aarlese basisschooljeugd een warm hart toe? Geef je dan op als vrijwilliger voor de Jeugd3Daagse! Dit jaar van dinsdag 22 t/m donderdag 24 augustus 2017. Voorafgaand aan deze dagen hebben we ook hulp nodig. Dus ben je op de dagen zelf verhinderd, schroom dan niet om je op te geven. Ook al is het één dag of een dagdeel. Alle hulp is welkom!

Op het speciale inschrijfformulier voor vrijwilligers kun je aangeven of je wilt helpen als groepsleiding of voorkeur hebt voor het begeleiden van een activiteit op één van de dagen. Of wil je op een andere manier helpen? Laat het weten  info@jeugd3daagse.nl   of telefoon: 06-42306763

Roefelen.

Afgelopen zaterdag werd er weer flink geroefeld.Ook in Aarle was er weer veel belangstelling voor. Er werd zelf in de onecht getrouwd! ( foto Marcel van de Kerkhof B&D).

Afbeeldingsresultaat voor roefeldag aarle-rixtel

Laatste Jazz Society:  met Fay Claassen.

Jazz Society gaat stoppen met de organisatie van de maandelijkse concerten in zaal Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Het allerlaatste concert gaat plaatsvinden op woensdag 21 juni met vocaliste Fay Claassen en haar band. Aanvang; 2030u.

zie: www.facebook.com/fayclaassen

Ondernemen? Dat doe je zo!!!

Prachtig

Piet van Diepen zette deze mooie foto op facebook. Het is niet Ibiza maar…..Zonnety!!!

Bloemen in de straat

Na ” kleur voor de deur” is er nu “bloemen boven de straat”‘ Aan de noordkant van de Dorpsstraat zijn kleurrijke bloembakken verschenen. Nu nog de zuidkant.

Vooralsnog geen unitis

Eerder werd vermeld dat er aan de Jan van Rixtelstraat een 8-tal units worden geplaatst. Dit is vooralsnog niet aan de orde.

Diny van den Heuvel onderscheiden

Tijdens het kikkerconcert werd Diny van den Heuvel verrast met de ontvangst een Koninklijke onderscheiding: lid in de orde van Oranje-Nassau. Diny is al 13 jaar actief voor het IVN. Daarvóór zette Diny zich tientallen jaren in voor de scouting, de Heindert, de Nierstichting-collectes etc. etc.. Wat nooit gebeurt, maar nu wel: Diny stond met de mond vol tanden.

Kikkerconcert

Het Kikkerconcert van het IVN trok weer veel belangstelling, van jong en oud!

foto’s: H v.Beek

Suggestie A50-N279

Als alternatief voor de optie van een omleiding N279 bij Veghel kan er ook een verbinding worden gelegd tussen de A50 en de N279. Hieronder een kaartje met info.

www.henkvanbeekblogspot.nl

Raad: overeenstemming over N279

De gemeenteraad van Laarbeek heeft een akkoord bereikt over de N279. De raadsleden zijn unaniem eens met de voorkeursvariant zoals de gemeente Helmond die ook wil. Twee keer één rijbaan en een lange omleiding bij de Helmondse wijk Dierdonk. Maar wel onder één duidelijke voorwaarde: er moet een oplossing komen voor het knelpunt bij de Beekse Brug. ( zie ook onder).

Oplossing Beekse brug

De verkeersproblemen rond de Beekse brug kunnen worden opgelost met een aquaduct en een verdiepte ligging van de N615. zie www.henkvanbeekblogspot.nl

Janssensstraat heeft Gretchenvogel

Dinsdagavond is aan de Janssensstraat de Gretchenvogel onthuld. Het kunstwerk is van de hand van Cees Meijer, die het aan de gemeente heeft geschonken. De omwonenden zijn er trots op dat hun straat is uitverkoren!

Zaterdag 3 juni in het Kouwenbergs kerkje

“Dagboek van Eva”, een monoloog van Dario Fo

aanvang 20.00 uur Gratis entree

Spel: Scarlett Heerkens

Muziek: Jacques Houët                                                                                   Regie: May Jansen

Zie ook:   www.kouwenbergskerkje.nl

Vrijdag 2 juni Kouwenbergs kerkje

Benefietavond nacht van de vluchteling.Aanvang 20.00 uur

met o.a.

Papa Dré’s Dixie Paraders zorgen voor gezellige dixielandmuziek, die Eyad Shawi afwisselt met Syrische zang en luitspel.

Gast op Zonnety

Bij Zonnety, aan de kant van de Molenstraat,, bivakkeert al een tijdje een Carolina-eend. Het beestje komt oorspronkelijk uit het noorden van Noord-Amerika en is kennelijk naar hier geïmmigreerd…..Overigens, dit beestje vliegt niet maar wandelt een beetje rond in de omgeving of peddelt in het water. Misschien heeft ie hoogtevrees! Dat zit echter niet in de aard van dit beestje, want in de vrije natuur nestelt ie in bomen!!!

foto: H.v.Beek

Terug naar af.

Paul Beniers maakte onderstaande foto op de provinciale weg in Lieshout: aarle en Rixtel: ja , dat was zo vóór 1648….!

Overigens mag op de nieuwe wegmarkering ook het nodige worden afgedongen. De 60 km-zone en de 80 km-zone ( die in elkaar overgaan) hebben allebei dezelfde markeringen…. en dat kan eigenlijk niet!

Maar dat is in Laarbeek wel op meer plaatsen het geval.

foto van Paul Beniers.

Dorpsfeesten naar hoogtepunt

De 40 ste dorpsfeesten gaan zondagavond naar een hoogtepunt, wanneer de bekendmaking plaatsvindt van het onderdeel cultureel én de (eind)winnaar(s). De stichting Dorpsfeesten mag met recht spreken van een zeer geslaagd evenement.           De verhuizing naar de grote zaal in de Dreef  is even wennen maar mag niettemin een prima keuze worden genoemd.

Units voor vluchtelingen

Aan de Jan van Rixtelstraat komen binnenkort 8 (tijdelijke) units voor vluchtelingen/statushouders. De gemeente voorziet hiermee in opgelegde verplichting tot opvang.

De jeugd

Ook de jongere jeugd zet bij de dorpsfeesten hun beste beentje voor!

Mogelijk nieuwe eigenaar

Het pand aan de Bakelseweg waar voorheen dierenthuis was gevestigd krijgt waarschijnlijk een nieuwe eigenaar.dat heeft de huidige eigenaar bekend gemaakt. Wie de nieuwe wordt, is nog niet bekend gemaakt. De laatste tijd ligt het pand letterlijk en figuurlijk onder vuur.

Dorpsfeesten van start

De 40ste dorpsfeesten zijn vrijdagmiddag van start gegaan met de spelmiddag voor de jeugd.

Het verdere programma zie er als volgt uit:

klik op www.dorpsfeesten.info/programma/programma

Voor foto’s:  www.dorpsfeesten.info/fotoalbum

Een van de jeugdgroepen

Jaarmarkt

Zoals vanouds werd de jaarmarkt ook dit jaar weer druk bezocht!                                               Dankzij het mooie weer bleven de terrassen nog lang bezet.

Het Icarusblauwtje scharrelt weer.

Op Strijp zie je het Icarusblauwtje weer rondscharrelen. Het  zijn er pas een paar maar er zullen er ongetwijfeld meer komen.

foto: H v Beek

Door de wol  as geverfd!

Deze ( geschoren) Merinos-schapen op Croy zijn door de wol as geverfd. De as is het restant van het Paasvuur.

foto: H v Beek

Jaarmarkt

De jaarmarkt trekt al jaren ruim 15.000 bezoekers en is ook bij marktlui erg geliefd. Met ruim 200 stands, die opgesteld staan van het Kouwenbergs kerkje tot streekmuseum het Pumpke, is er voor ieder wat wils. Op vele plekken op deze markt zal er vermaak zijn voor zowel jong als oud. De markt kent vele gezellige zitjes om de voeten even rust te gunnen van het op en neer lopen over de markt. Zoals alle voorgaande jaren is de markt in het centrum te vinden. Toegang van 11.00 tot 17.00 uur en net zoals voorgaande jaren helemaal gratis.

Pas op met parkeren!!!!!!!!

Leven rond de Broekaa.

De Broekaa was vroeger de zgn molengraaf van de watermolen op het Guldenhuis. In de 19e eeuw werd deze watermolen ontmanteld. De beek heeft sinds die tijd wat moeten doorstaan, o.a. de door de aanleg van de omleiding Zuid-Willemsvaart en de N279. Ten noorden van sportpark De Hut krijgt ie nog alle ruimte. Langs de oevers staan momenteel talloze bloemen in bloei. In het nabijgelegen bos ligt nog een oude meander. Hier vind je o.a. de Gele  lis. Een Citroenvlinder heeft die ook ontdekt…..!

foto’s H.v.Beek

Halve finale maestro prachtig amusement

De halve finale van de Maestro-strijd in de Dreef leverde een amusante avond op. Uiteraard stonden de “maestro’s” in het middelpunt van de belangstelling. Maar de toeschouwers kregen tegelijkertijd een prachtig concert te horen en te zien. Dit laatste lag niet alleen aan de “maestro’s” maar vooral aan de muzikale kwaliteiten van de harmonie. Het werd alles bij elkaar een nek-aan nek-race. Uiteindelijk kon de jury een rangschikking maken. Thomas Beniers eindigde als eerste. Daarmee is echter nog geen finaleplaats gegarandeerd.Dat hang ook af van de verkoop van “persoonsgebonden”- producten bij de diverse Aarlese leveranciers……….!!! Het kan verkeren….!

Geen torendag in Aarlese kerk

In tegenstelling tot hetgeen het ED vermeldt geldt de regionale torendag niet voor onze parochiekerk. In plaats daarvan is er zondagmorgen dauwtrappen,waarbij ook de oude kerkplaats aan de Laarweg en het hagelkruis worden aangedaan. Vertrek 7.00 uur vanaf de Kouwenberg.

Kaart omleiding Wolfsputten-Dierdonk

Voor geïnteresseerden: hieronder een kaartje van de beoogde omleiding N279 Wolfputten/Dierdonk.

Dauwtrappen.

Aanstaande zondag 21 mei vindt in  Aarle-Rixtel weer het traditionele dauwtrappen van folkloregroep Dikkemik plaats, in het kader van de Regionale Torendag. Vroeger ging men al om drie uur ‘s nachts op  pad om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren. De route van zondag volgt voor een belangrijk deel oude kerkpaden en wegen. De start is om 7.00 uur ‘s morgens vanaf de Kouwenberg. De tocht eindigt bij het Heemhuis aan de Kouwenberg. Aldaar wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. Deelname is gratis.

Grote boekenmarkt

In het Kouwenbergs kerkje wordt een grote boekenmarkt gehouden.De opbrengst is voor de restauratie van het kerkje. De boekenmarkt vindt plaats op zondag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur, op  maandagavond 22 mei van 18.30 tot 20.30 uur en op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) van 11.00 tot 17.00 uur.

Nostalgisch Aan de wielen

Woensdagavond werd in de Couwenberg een prachtige film vertoond.Deze bestond uit een groot aantal gedigitaliseerde filmpjes die in de loop der tijd o.a. door peter Sterken zijn gemaakt. Na een passend openingswoord van Ton Schepers en een toelichting van de bewerker Kees Beekmans konden de in grote getale opgekomen Aan de Wielen-fans genieten van de talloze Aarlenaren die de revue passeerden, waaronder Adriaan Vriens, Wim van Seggelen,  Zus van Brug, Henk Nooijen en vele anderen.

Laarbeek onder voorwaarden akkoord met N279

Er moet een oplossing komen voor het verkeersprobleem bij de Beekse Brug in Beek en Donk, de N279 moet over de rotonde Gemertseweg in plaats van andersom en er moet een oplossing komen voor de Beekse brug. Alleen onder deze drie voorwaarden stemt het gemeentebestuur van Laarbeek in met het voorkeursalternatief van de provincie voor de N279. Dus Laarbeek stemt onder die voorwaarden in met een omleding om Dierdonk , door de rand van de Bakelse beemden.

zie ook: henkvanbeek.blogspot.nl

30 kilometerbord onvoldoende

Borden met max. 30-kilometer  zijn niet voldoende voor het afremmen van het verkeer. De desbetreffende weg/straat moet zodanig zijn ingericht dat de weggebruiker automatisch ervaart dat hij/zij niet harder kan/mag.Wanneer een weg/straat niet als zodanig is ingericht kan er geen bekeuring worden uitgeschreven wanneer men harder rijdt.Dit geldt bijv. ook voor de Dorpsstraat/Kouwenberg.                                                         Zie onderstaand filmfragment van het TV-programma De Monitor.

Werk aan de kerk

Steigerbouwers zijn bezig met het opstellen van een grote stelling tegen de westkant van de kerk. Het zijn de eerste voorbereidingen voor de reparatie van het dak van de kerk. De werkzaamheden worden vervroegd uitgevoerd  en niet pas na de bouwvakantie , zoals eerder vermeld.

Laarbeek komt er (nog) niet uit.

Binnen Laarbeek bestaat er voorlopig nog geen consensus over de aanpak van de N279 en de Beekse brug. Dat is wel duidelijk. De discussie rond een zgn fly-over tussen de Aarlese kanaaldijk en de Aarlese N279 is zelfs nog niet gestopt.Terwijl een degelijke Fly-over (zowel de noordelijke als de zuidelijke) een ramp zou betekenen voor de Dorpsstraat-Kouwenberg-Lieshoutseweg. Want hierdoor zou het sluipverkeer enorm toenemen.

Aquaduct Beek

Vlooienmarkt Rode Schut

Het St Margarethagilde houdt zondag een grote vlooienmakrt in de bedrijfshal van Verschuure -Vogelensangs aan de Lieshoutseweg en wel van 10.00 en 14.00 u

Meiboomviering 2017

Vrijdagavond was er weer de meiboomviering van folkloregroepp Dikkemik , samen met volksmuziekgroep Binderin. De kinderen deden weer de lintendans!

 

Nightrun op Landgoed Croy

Op en rond Landgoed Croy wordt  vrijdag 12 mei de Nightrun weer gehouden. Na de start om 21.30 uur op het plein voor Kasteel Croy en een stukje asfalt gaan zowel de hardlooproute als de wandelroute de bossen in. Hoofdlampjes en glow sticks zijn beschikbaar om je weg te vinden in de bossen, naast de aanwezige (feest)verlichting die de organisatie ophangt. De opbrengsten gaan allemaal direct naar De Cirkel, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.

MRIJ op Croy

Op de melkveehouderij van Jos Kuijpers op Croy lopen MRIJ’s rond.MRIJ betekent Maas-Rijn Ijssel. De MRIJ is een roodbonte koe die vanaf het begin van de 19e eeuw in oost-en zuidoost Nederland wordt gehouden.Het is een duurzaam ras. Bij Jos mogen deze koeien nog de wei in.De opbrengt is hoogwaardige melk met een hoger eiwitgehalte dan de alom gehouden Holsteiner. Iedere  MRIJ -koe heeft een eigen karakter, zowel uiterlijk als innerlijk.

Uitgaande van de gemiddelde rasproductie zijn voor de productie van 1 miljoen kg melk op jaarbasis 100 Holsteins nodig of 143 MRIJ’s. Per  kg melk liggen de voerkosten bij MRIJ door het grotere aantal dieren hoger. Rekening houdend met het verschil in onderhoudsvoer tussen beide rassen komen de MRIJ’s 0,5 cent per kg melk hoger uit. Bij de opbrengstprijs van de melk zit ook een duidelijk verschil. Door het hogere vet- en eiwitgehalte is de melkopbrengst 1,7 cent per kg hoger bij MRIJ. Het saldo melkopbrengsten minus voerkosten is 1,2 cent per kg melk bij MRIJ hoger.

De afgelopen jaren is dit ras bezig met een beperkte terugkomst. Het ras heeft goede eigenschappen qua duurzaamheid, vruchtbaarheid, benen en levensduur.

 

Bezwaar tegen huurappartementen

Een groep bewoners van Het Klavier is tegen de bouw van huurappartementen aldaar.   Bij de koop van hun woning was er nog sprake van koopappartementen. Nu er sociale huurappartementen komen is men bang dat de waarde van hun woningen zal dalen.

Pinautomaat verhuist.

De Pinautomaat van de Rabobank verhuist naar “de Couwenbergh”.Als het goed is komt ie aan de kant van de Kerkstraat, aansluitend aan de voormalige brandweerkazerne, t.o.v. de MCD. De pinautomaat bij de MCD blijft overdag gewoon in bedrijf.

Dorpsfeesten voor de 40ste keer.

De eerste “Dorpsfeesten”werden in 1978 gehouden .dat was toen onder de naam Zeskamp.Het feest werd op zaterdag 29 en zondag 30 april gehouden.Dit jaar worden de inmiddels tot dorpsfeesten gedoopte  festiviteiten voor de 40ste keer gehouden en wel van 25 t/m 28 mei.

Voor het volledige programma en meer info: zie:   www.dorpsfeesten.info

Herinnering Ouderenavond

Woensdagavond ( 10/5) is er in de Dreef een gezellige seniorenavond i.h.k.v. de dorpsfeesten.vanaf 20.00 uur is er een optreden van de Brabantse zangeres Lia de haas. De Entree is gratis

Maria-omgang

Zondag vond er weer de traditionele Maria-omgang plaats. Na een H.Mariaviering in de kerk vertrok  de stoet met het schrijn en beeldje, begeleid door de harmonie, de beide gilden en gemengd koor De klokkengieters, vanaf de kerk naar de Mariakapel aan de Bosscheweg.

Geen Fly-over

Er komt geen Fly-over tussen de kanaaldijk en de N279. Een onderzoek heeft uitgewezen dat eend dergelijke verbinding het verkeer op de Julianalaan in Helmond enorm zou doen toenemen.Dat zelfde geldt echter ook voor een toename  van het sluipverkeer door de Dorpsstraat/Lieshoutseweg, maar dat wordt niet vermeld. De regio moet nu op zoek naar een andere oplossing voor de Beekse brug.

zie ook:   www.henkvanbeek.blogspot.nl   

Wandeling op Croy

Aanstaande zondag 7 mei kan men mee gaan wandelen op Croy. Tijdens deze wandeling geeft heem- en natuurgids Henk van Beek uitleg over het kasteel, het landgoed, de natuur en het landschap van Croy. Het kasteel ligt in  een waardevol en gevarieerd landschap, met hooi- en weilanden, fruitbomen, grachten, bosschages enz, enz.  Het dal van de nabijgelegen  Goorloop wordt omgeven door dekzandruggen waar in de loop der eeuwen bolle akkers zijn ontstaan. De oevers van de Goorloop zijn deels ecologische aangepast waardoor er een grote variatie en flora en fauna is ontstaan. Het kasteel zelf is ook uniek. Niet alleen bouwkundig maar ook qua historie. Datzelfde geldt voor de bijbehorende historische bouwwerken. Kortom, het wordt een interessante wandeling. De wandeling start om 14.30 uur vanaf restaurant de Croyse hoeve.

Lezing/presentatie Croy

Dinsdagavond houdt Henk van Beek in de Couwenbergh een lezing/presentatie over de geschiedenis van kasteel Croy en zijn bewoners. Aanvang 20.00 uur. Leden van de Laarbeekse heemkundekringen hebben vrij entree. Niet-leden betalen een kleine bijdrage van 2,50 euro.

Koningsdag (2)

Bij OJA en bij Zonnety was het ook volle bak en beregezellig!

Koningsdag (1)

De vrijmarkt op het kerkplein trekt veel belangstelling is ziet er ook nog eens heel gezellig uit!  Klik op de foto voor een vergroting.

Lintje voor Ad van Berloo

Ad van Berloo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijk onderscheiding uit handen van burgemeester Frank van der Meijden. Ad is bijna vijftig jaar als vrijwilliger actief. Vijf jaar was hij secretaris bij harmonie De Goede Hoop. 33 jaar was hij lid van het Oranjecomité en het sinterklaascomité. Dertig jaar was hij secretaris van de stichting Geloof, Hoop en Liefde en sinds 1973 medeoprichter en lid van muziekvereniging De Ouwe Hap. Hij was penningmeester van de Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek en begeleider van avondwakes. Vanaf 2006 tot heden is hij lid van de Cliëntenraad Participatiewet Laarbeek. De onderscheiding werd hem uitgereikt op zijn huisadres.

Koningsdag

Op Koningsdag is er ‘s morgens op het Kerkplein in Aarle-Rixtel weer een vrijmarkt. Kinderen verkopen er hun oude speelgoed, boeken, cd’s en andere spulletjes. Er is weer plek voor goocheltrucs of knikkers raden, grabbeltonnen, zelfgebakken koekjes verkopen. Ook zijn kinderen als ‘straatmuzikanten’ actief.  Er zijn gratis spelletjes, zoals spijkerpoepen, eierlopen, blikgooien enzovoort. Er is een versierde fietsenoptocht onder begeleiding van harmonie ‘De Goede Hoop’. Voor iedere deelnemer is er een verrassing. De mooiste, gekste en leukste fietsen krijgen een prijs. De versierdefietsenoptocht komt rond 13.00 uur langs Zonnetij, waar de harmonie een serenade brengt aan de bewoners. Die krijgen koffie met iets lekkers en kunnen de Koningsactiviteiten in Nederland volgen via een groot scherm. ‘s Middags is er in Zonnetij livemuziek en een Liederentafel.

UITGEBREID PROGRAMMA KLIK HIER: Uitgebreid programma Koningsdag Aarle-Rixtel

Boeken gevraagd voor Kouwenbergs kerkje

De Stichting Het Kouwenbergs kerkje houdt binnenkort weer een grote boekenmarkt. Deze markt trekt elk jaar vele boekenliefhebbers vanwege het grote aanbod in vele genres. De boeken worden tegen een schappelijk prijsje verkocht en de opbrengst hiervan is voor het onderhoud van het kerkje. Mensen die boeken beschikbaar willen stellen kunnen deze afleveren bij het kerkje aan de Kouwenberg 29 en wel op zaterdag 29 april tussen 10.00 en 12.00 uur maandag 1 mei tussen 18.30 en 20.30 uur, zaterdag 6 mei tussen 10.00 en 12.00 uur en maandag  8 mei tussen 18.30 en 20.30 uur. Voor meer informatie: telefoon 0492 381851

Korentrio

Zondagmiddag verzorgden drie koren een concert in on ze parochiekerk, nl. Euphonia, Primavera uit Lieshout en Polyhymnia uit Olland

Ouderwets gezellig

Zaterdagavond was het ouderwets gezellig bij  Van Dijk. De Ouwe Hap verzorgde  samen met het Aarlese revuegezelschap een muzikaal optreden.En dat allemaal gratis! De aanwezigen hebben met volle teugen genoten van de stemmingsmuziek en de vele herkenbare meezingers.Kortom, een zeer geslaagde avond die naar meer smaakt!

Omleiding N279 om Dierdonk

De N279 tussen Asten en Veghel blijft voorlopig voor het grootste deel 2×1 rijstrook met een maximumsnelheid van 80 km/uur De meeste bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel worden ongelijkvloers, zoals de rotonde in de N279 bij Beek en Donk ri Gemert. De weg bij Helmond wordt om de wijk Dierdonk heengelegd. Het voorlopige voorkeursalternatief van de Stuurgroep wordt de komende weken besproken in de afzonderlijke gemeenten. Daarna besluit de Stuurgroep in juni over een definitief voorkeursalternatief. Dat wordt als advies uit de regio voorgelegd aan de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten besluit tot een definitief tracé. De provincie stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

22 huurwoningen in het Klavier

In het Klavier komen 22 huurappartementen met een huurprijs tussen de 590 en 640 euro.  De appartementen worden gebouwd in opdracht van Bergopwaarts.een eerder plan voor koopappartementen bleek niet haalbaar.

Het klavier wordt inmiddels aardig volgebouwd.Hierboven een aantal koopwoningen in aanbouw.

Verzoek aan gemeente om formatie erfgoedbeleid

De stichting Rixstella heeft de gemeente gevraagd personele formatie beschikbaar te stellen voor de erfgoedbeleid en de uitvoering daarvan.In 2010 werd de hiervoor beschikbare formatie wegbezuinigd terwijl In aanhef van de toekomstvisie Laarbeek 2020, waarin wordt verwezen naar de vigerende structuurvisie, is vastgelegd dat behoud en versterking van de cultuurhistorie en contrastrijkdom binnen de vier kernen van wezenlijk belang zijn. Ook wijst de stichting op de wijze waarop met de monitor erfgoedinspectie  2015-2016 is omgegaan. Voor meer info:

zie brief aan de gemeente: brief erfgoedbeleid

zie rapport monitor erfgoedinspectie:erfgoedinspectie 2015 kleurenrapport

Amusementsavond

Zaterdag 22 april wordt in Zaal Van Dijk een leuke muziekavond gehouden. Zo is er een optreden van de Ouwe Hap alsook een optreden van de Aarlese Revue. Deze  avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Inleveren boeken boekenmarkt

Op 21 en 25 mei houdt het Kouwenbergs kerkje weer een grote boekenmarkt. Mensen die hiervoor boeken willen schenken, kunnen deze inleveren op:

 zaterdag 29 april tussen 10.00 en 12.00 uur

maandag 1 mei tussen 18.30 en 20.30 uur

zaterdag 6 mei tussen 10.00 en 12.00 uur

en maandag 8 mei tussen 18.30 en 20.30 uur

Vroege vogel

Jan de Mulder stuurde deze foto in van een merel met jong. Wel een erg vroege vogel!

Laarbeek heeft laagste woonlasten

Laarbeek heeft opnieuw veruit de laagste woonlasten van alle Peelgemeenten. Dit blijkt uit de COELO-atlas, het objectieve vergelijkingsmiddel van gemeenten op het gebied van lokale lasten. “Laarbeek heeft een unieke combinatie van een goede financiële positie, een hoog voorzieningenniveau én lage woonlasten,” aldus wethouder Meulensteen.

Vergelijking
De gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren in Laarbeek bedragen in 2017 gemiddeld 671 euro. In de Peelregio volgt Someren daarna met gemiddeld 748 euro. Landelijk staat Laarbeek op de 82e plaats van de laagste woonlasten, van de 388 gemeenten. Een overzicht van de tarieven per gemeente vindt u op  www,coelo.nl

Paasfeest op Croy

Zoals al eerder aangekondigd wordt Eerste paasdag op Croy weer het traditionele paasfeest gehouden zoals dat al jaren achtereen door Dikkemik wordt georganiseerd. Vanaf 18.00 kunnen de kleintjes paaseieren zoeken in het Croyse bos. Aansluitend is  er het grote Paasvuur.Ondertussen krijgen de deelnemers aan de kleurwedstrijd een prijsje uitgereikt.

Speeltuintjes onder de maat

Het Dorpsplatform heeft alle speeltuintjes in Aarle in kaart gebracht.Een aantal daarvan isonderkomen en hard aan een onderhoudsbeurt of aan vervanging toe. Aanleiding hiervoor zijn vragen van jonge ouders uit de Mariastraat, Lijsterstraat en Merelstraat.   Zij richtten zich tot het Dorpsplatform aan om aandacht te vragen voor een speelveldje in hun buurt. Vroeger stonden er op het speelveld aan de Lijsterstraat diverse speeltoestellen. Deze moesten enkele jaren terug wijken voor de komst van een noodgebouwen waar leerlingen van basisschool de Heindert les kregen tijdens de grootscheepse verbouwing van die school.  Inmiddels zijn die noodgebouwen alweer ruim een jaar weg, maar speeltoestellen zijn er nog niet voor teruggekomen.Een paar gelden werd het plan opgevat om in ons dorp een pilot te starten waarbij een stichting zich over de speeltuintjes zou gaan ontfermen.Dit is kennelijk nooit van de grond gekomen.

Ook een optie zou kunnen zijn om op het terrein van Mariëngaarde een wat grotere speeltuin te creëren, zodat ook de bewoners aldaar meer levendigheid zouden kunnen ontmoeten.(Red)

Zeldzame paddenstoel

Bij het Kouwenbergs kerkje staat de Gewone Morielje. Je zou het niet zeggen maar het is geen “gewone”maar een bijzonder zeldzame paddenstoel!

Bloesem

De “Conference”-peren van Broos Briemans staan weer in volle bloei.

Cantique op toernee.

Gemengd Kamerkoor Cantique gaat, met een repertoire ‘van barok tot romantiek’,  zondag 9 april op tournee in Laarbeek in verband met het 25-jarig bestaan. Het begint om 13.00 uur bij de Lourdesgrot in Mariahout met de liederentafel en Marcanto. Om 14.30 uur is er in de Muziektuin in Beek en Donk een concert met het Gemengd Koor. In Aarle-Rixtel zingt Cantique om 16.00 uur bij de kiosk op de Kouwenberg met Kiko, Euphonia en Korale.

Bouwplan Opstal

Aan de Opstal is een klein bouwplan ontwikkeld.Op dit moment ligt dit (bestemmings)plan ter inzage op het gemeentehuis. Het voormailge landbouwbedrijf is gesaneerd ,Hiervoor in de plaats komen 5 woningen, waarvoor een vijftal scenario’s zijn ontwikkeld.

Activiteiten senioren

Donderdag 13 april is er voor de leden van seniorenvereniging een activiteitenmiddag bij zaal Van Dijk.Zo is er een tentoonstelling van creatieve werken van eigen senioren,een uiteenzetting over het project “groenste gemeente” en een kwis over Aarle-Rixtel

Dak kerk hersteld

Als het goed is wordt er na de bouwvak begonnen aan het herstel van het dak van onze kerk. Een prima zaak ! Net zoals de -strategisch goede- aankoop door de parochie van de bouwkavel aan de Heindertweg,die ook mooie perspectieven biedt.

Motorweekend.

De Harley Davidsonclub Liberator organiseert zaterdag en zondag weer haar traditionele motorweekend aan de Lieshoutseweg.

Er zijn naast een uitgebreide show van motoren van oldtimers tot de nieuwste modellen ook kleding, accessoires en onderdelen te koop . Daarnaast is er live-muziek in de feesttent, een unicycle race en niet te vergeten een chopper speedway. 

‘s Morgens gaat de poort aan de Lieshoutseweg om 9.00 uur open en ‘s avonds na de bands Razzle-Dazzle, Finders Keepers, Laballed, The Electric Space Cowboys en Bulldog LT gaat de tent weer sluiten. De entree is gratis.

Kleur in de straat

In de Dorpsstraat  en de  op de beide pleinen worden binnenkort bloembakken gehangen.Ondertussen worden her en der plantsoenen (opnieuw) ingericht met vaste planten.

Lezing vesting Heusden

Dinsdag vindt er in de Couwenberg een lezing plaats over de vestingstad Heusden.Deze lezing(presentatie) wordt verzorgd door Hans van den Eeden, journalist en publicist, die zelf uit Heusden komt.

Kleurwedstrijd

Folkloregroep Dikkemik heeft weer een kleurwedstrijd uitgeschreven rondom het paasvuur dat 1e Paasdag wordt gehouden.Via de basisscholen zijn kleurplaten verspreid.Die kunnen worden ingeleverd in de brievenbus van het heemhuis aan de Kouwenberg. De kleurplaat kan ook hier worden gedownload.                                          Paaseieren zoeken en Paasvuur1

Zorghuis?

De parochie heeft langs  voormalige “nieuwe” pastorie aan de Heindertweg grond aangekocht. Naar verluidt worden hier (zorg)appartementen gevestigd.   De kans dat de KBO  moet gaan verhuizen is dus reëel .

Woonvisie

De gemeente heeft een nieuwe woonvisie vastgesteld.Deze loopt van 2017 tot 2021. Een van de punten die worden genoemd is:

Mensen met een inkomen boven de € 35.739,- bruto per jaar blijven noodgedwongen in hun huis omdat ze teveel verdienen om iets anders te huren en te weinig verdienen om iets te kopen. De vrije huursector is niet altijd een alternatief, want dat is voor veel woningzoekenden onbetaalbaar.

Voor de volledige inhoud van deze woonvisie kan men hier klikken:  woonvisie-2017-2021

Jeugdgemeenteraad in Den Haag te gast.

De jeugdgemeenteraad bracht woensdag een bezoek aan de Tweede kamer.Burgemeester van der Meijden had hiervoor contacten gelegd met zijn CDA-companen .De kinderen vonden het allemaal heel indrukwekkend. Zeker toen ze ook nog op de foto mochten met een aantal bekende kamerleden….

foto van Els van Beek.

foto van Els van Beek.

foto van Els van Beek.

foto van Els van Beek.

Laarbeek op de kaart

Wanneer je via Google naar onze Laarbeekse dorpen gaat tref je onderstaande afbeeldingen aan………..ook van Beek en Donk City

Fleurig

De ondernemersvereniging heeft de lente inmiddels verwelkomd. De vlaggen van de winter zijn vervangen door die van de lente. Als nieuwtje zijn er op verschillende plaatsen met bloemen opgesierde oude fietsen geplaatst.Het is een mooi gezicht.  dat mag trouwens op meer plaatsen. Hiervoor kan men kontakt opnemen met Marscha Verstappen van Snoeperij Jantje.    De meeste winkeliers hebben hun  etalages weer vrolijk ingericht.

= Opinie =

Centramangement

Afgelopen week was er de aftrap van het zgn Centramanagent. Er wordt gestart met het project “: de Nieuwe winkelstraat”. Er is echter slechts budget voorhanden voor één winkelgebied ,  wordt het winkelgebied met de meeste energie als eerste aangepakt en moet dat de trigger vormen voor de andere kernen.

Met heeft het kennelijk nog steeds niet goed begrepen. Laarbeek is slechts een bestuurlijke eenheid. Sociaal, sociaal-cultureel en que infrastructuur – ook m.b.t. de detailhandel- spreken we over totaal verschillende grootheden. Een winkelplein zoals het Heuvelplein  en het Piet van Thielplein  in Beek en Donk zijn absoluut niet te vergelijken met de Dorpstraat in  Lieshout en de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Bovendien zijn er grote cultuurverschillen. In Aarle-Rixtel is men gewend zijn eigen boontjes te doppen en bottom up te werken met gebruikmaking van de eigen inventiviteit en middelen. In Beek en Donk zijn ze gewend om het top-down te benaderen vanuit formele instituties. Niet voor niet is het “fenomeen” centramanagement” vooral een Beek en Donkse aangelegenheid. Dat zal nu ook weer blijken met die Nieuwe Winkelstraat”. Echter, wanneer het om de meeste energie en inventiviteit gaat scoort Aarle-Rixtel verreweg het hoogst! Ik ben benieuwd…..

Henk van Beek

 

Rovershol

Het leegstaande pand van v/h dierenthuis blijkt een waar “rovershol” te zijn. Het pand wordt kennelijk regelmatig bezocht door duistere types. De politie houdt de zaak in de smiezen.

Fusie Brukelum-Heindert

Van de directie van De Eenbes kregen we het verhelderende bericht dat er eerst wordt onderzocht of een fusie van basisschool Brukelem en De Heindert haalbaar/noodzakelijk is. Is dat zo, dan komt dan pas de optie voor de schoolwoningen en woningbouw in beeld , zoals in een eerder item op deze site is aangegeven.

Pasen

Een aardig filmpje over de betekenis van Pasen.Ook voor de (klein)kinderen!

Sloop Roode Leeuw

De Roode Leeuw wordt gesloopt. De 19e eeuwse boerderij, een beschermd cultuurhistorisch waardevol monument in  het Komplan Aarle, krijgt een vervanger.      De huidige facade komt  in de nieuwbouw weer terug. De Roode Leeuw was oorspronkelijk een herberg en was het “Neerhuis”van het Slotje, waarvan de fundamenten zich  nog achter de Roode leeuw bevinden. Dat is een archeologisch Rijksmonument.

Kermis 2017 (2)

In tegenstelling tot berichten in sommige media vermelden: er komt geen feesttent met de kermis op het kermisterrein. Wel komt er een muziekpodium op ‘t Heuveltje ( dus niet  Heuvelplein! Die hebben we in Aarle niet!) met bar, verzorgd door Bij van Dijk en Dejavu.

Reactienota NRD N279

De provincie heeft een reactienota opgesteld op basis van de ingediende zienswijze op de Notitie Reikwijdte en detailniveau N279.

Voor de liefhebbers: zie     Reactienota N279 (NRD) (klikken)

Waarschuwing voor fietsendiefstal

Het Kruidvat waarschuwt klanten voor diefstal van hun fiets. De laatste tijd zijn ook hier fietsendieven actief.

Sloop oude blokhut gestart.

De sloop van de oude scouting-blokhut is gestart. Het IVN is inmiddels bruikbaar materiaal aan het verzamelen voor de aanpassing van haar gebouw aan de Beekseweg. Tzt zal ook de gymzaal verdwijnen en zal er voor ATTC een nieuwe accommodatie worden gebouwd.

De Brukelum maakt plaats voor woningbouw

Basisschool De Brukelum gaat fuseren met De Heindert en verhuist dan naar de Heindertweg, vanwege het teruglopen van het aantal leerlingen. Hiermee maakt De Brukelum plaats voor woningbouw aan de Broekelingsstraat. Het is te verwachten dat De Brukelum nog tijdelijk gebruik gaat maken van de schoolwoningen aan de Zes Gehuchten.

Laarbrug hersteld

De Laarbrug wordt hersteld.Onder andere een deel van railing is al enige tijd kapot.In het ED staat een artikel hierover, waarin wordt aangegeven dat de huidige Laarbrug een eerdere Baileybrug heeft vervangen. Dat is echter niet juist.Hier heeft nooit een baileybrug gelegen. Dat was wel het geval in Lieshout.De huidige Laarbrug is de vervanger van de eerste (betonnen) brug die aan het begin van de tweede wereldoorlog werd opgeblazen (Zie foto). De huidige Laarbrug is een zgn Callender-Hamilton-brug

Heemhuis

Al ooit in het (nieuwe) heemhuis geweest? Je ziet er allerlei prachtige historische voorwerpen die betrekking hebben op ons dorp , op beroepen, het dagelijks leven. archeologie enz. Ook is er een uitgebreide -digitale- fotocollectie te vinden. Je kunt er ook vrijblijvend binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje.

Je kunt er elke zondagmiddag terecht en wel tussen 14.00 en 17.00 uur

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kermis wordt verzet

Een werkgroep, bestaande uit tien verenigingen, heeft de plannen bekendgemaakt inzake de kermis in Aarle-Rixtel. De voorjaarskermis komt te vervallen en de kermis nieuwe stijl wordt verplaatst naar de vierde zondag in september. De Rooi en Blauw schut hebben vooralsnog besloten hun traditionele schietwedstrijden in augustus door te laten gaan en overwegen om  de kermis in september mee te openen op zaterdag en schietwedstrijden te houden in de schiettent op het kermisterrein. OJA zorgt voor een skate-ramp en de jeu-de-boulesclub organiseert wedstrijden voor niet-leden. Samen met de scouting gaat het Oranjecomité kinderactiviteiten coördineren. De te winnen prijzen kunnen weer op de kermis worden gebruikt. In de loop van de zomer wordt meer en detail duidelijk welke attracties en activiteiten er allemaal komen. De Laarbeekse wethouder Greet Buter heeft namens de gemeente volledige medewerking toegezegd

Lente

Aan de temperatuur is het momenteel goed te merken. Het wordt lente! Op Croy zijn de sneeuwklokjes al bijna uitgebloeid.

Laarbeek loopt achter

De gemeente loopt achter met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.Op dit moment hebben 13 vergunninghouders een woning.            Voor 27 is dat nog niet het geval.

NL Doet

Ook in ons dorp zijn dit weekend weer verschillende verenigingen actief in het kader van NL Doet. Bij het Heemhuis wordt de buitenmuur onderhanden genomen. De Stichting Carnaval knapt het groen rond het ganzentrio op. Ook andere verenigingen steken hun handen uit de mouw.

Geslaagde funbingoavond

De Funbingo met Striepke Veur, afgelooen woensdag in Atelier Vonk, was een groot succes.De oopbrengst is voor het team Dirk van Gerwen. op 31 Mei en 1 Juni doet het team mee aan de Alpe d’HuZes. Het doel: kanker de wereld uit helpen door de ‘Nederlandse’ berg op te wandelen en fietsen. Zie: www.facebook.com/teamdirkvangerwen

foto van Team Dirk van Gerwen.

foto: Marcel van de Kerkhof (AR)

 ASV: geen voetbal op kunstgras

ASV blijft (vooralsnog) bij haar besluit om niet op kunstgras te spelen.

“Er zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd de laatste tijd en deze onderzoeken zijn helaas niet allemaal eenduidig. Dit maakt het moeilijk voor ons om de verantwoording te nemen voor de gezondheid van onze leden. Na individuele gesprekken met de KNVB en de gemeente Laarbeek wordt er nu op initiatief van de KNVB een gesprek gepland met gemeente Laarbeek, GGD, ASV’33 en de KNVB. Tot aan dit gesprek blijven we bij ons besluit. Na dit gesprek zullen we uiteraard een update geven aan onze leden.”, aldus het bestuur.

Weer onderzoek

Er wordt weer een onderzoek in gesteld naar de Laarbeekse winkelcentra. De Stichting Centramanagement, de gemeente en de Rabobank hebben de handen ineen geslagen voor het project”De Nieuwe Winkelstraat”. Er wordt gekeken wat er aan de winkelcentra schort.  In de loop van de jaren zijn er al talloze vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd en rapporten uitgebracht.Er is zelfs een plan van aanpak  opgesteld, met een groot aantal maatregelen, die nog niet zijn uitgevoerd en dat is inmiddels al weer 7 jaar geleden. Voor de geïnteresseerden zie (pagina 31 van)  CentramanagementPvALaarbeek  (aanklikken)

Het is weer gedaan

De Carnaval zit er weer op. In ons dorp was het weer een zeer geslaagd festijn.De feesttent staat er inmiddels verlaten bij en zal spoedig verdwenen zijn.

Afscheid

Donderdag werd er in besloten kring afscheid genomen van oud-pastor Tilman. Na de afscheidsdienst elders werd hij op ons kerkhof begraven, In hetzelfde graf als Sien zijn huishoudster.

Gans tot as

Volgens traditie werd dinsdag-middernacht op de Kouwenberg weer de gans verbrand, ter afscheid van de vastenoavund. Een select gezelschap: folkloregroep Dikkemik en de Eieren waren hier getuige van.

Foto’s: Frans van Kooten

Pater Wester steelt de show….

Tijdens de carnavalsmis op zondagmorgen stal pater Wester “de show”. De eucharistieviering wist hij te doorspekken met humoristische voordrachten en spitsvondigheden. Zijn preek was een grote aaneenschakeling van allerlei grappen. Ook Prins Hans Den Derde schoot in de roos met zijn uitleg over de carnavalskleuren. Jammer genoeg bleef het gelegenheidskoor ook dit jaar nog steeds hangen in serieuze Engelstalige liedje’s, die overigens prachtig gezongen werden. Kennelijk is er bij (de leiding van) het koor nog niet doorgedrongen dat je van Bisschop De Korte ook de carnavalsteugels mag laten vieren….

Foto: Theo Schepers.                                                                                                                               

Optocht was kei skon skitterend!

Foto’s Henk van Beek

Foto’s Carnaval Zaterdagavond:

Zie :www.ganzegat.nl/album/158/zaterdag.html

Oud filmpje (1991) PSV-fan pastor Tilman

Opening carnaval Ganzegat

Zaterdagmiddag werd de Ganzegatse Carnaval officieel geopend met het ontkurken van het ganzentrio door Opperganzentrekker Walter van Boekel.Hieraan voorafgaand werd er 1 minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van oud-pastor Tilman.

Zie filmpje:

Pastoor Tilman overleden

Pastoor Tilman is overleden. Hij was van 1972 tot 1996 verbonden aan onze parochie.   Mundus Tilman was een kleurrijk man, die zowel buiten als binnen de kerk mensen kon verbinden. Met de carnaval presenteerde hij zich altijd als Piet den Bouwvakker. De pastorie doopte hij om tot huize Don Camillo en zijn hond noemde hij peppo(ne). Hij was ook de grote animator van de Holtus-zeilkampen en  ook fanatiek PSV-supporter, waarvoor hij menig preek liet vallen. Onder zijn “herderschap” bloeide onze parochie op als nooit tevoren. Hij was onder meer ereburger van Aarle-RixtelPastoor Tilman leed al langere tijd aan een slopende ziekte. . Hij is 85 jaar geworden.

Dus op Carnavalsdinsdag en NIET op Carnavalszondag !!!

Hoogstaand karweitje

De binnenkant van het torentje van het Kouwenbergs kerkje is door bouwbedrijf Joris van der Zanden van gaas voorzien. Dit om te voorkomen dat kauwtjes hier gaan bestelen.Het torentje is gerestaureerd waardoor ook het luidklokje weer kan luiden.

20.30 bij van Bracht

Evenementenkalender MooiLaarbeekKrant

In de evenementenkalender van de MooiLaarbeekkrant van deze week  ontbreekt enige (juiste) informatie. Bijv. Het Bourgondival is niet op zondag 26  maar op dinsdag 28 februari. De Sleuteloverdracht en de openingen van de carnaval op zaterdag 25 februari staan er niet op.De evenementen van dinsdag 28 februari worden nog niet genoemd. Gelieve hier rekening mee te houden.

Linksafverbod Beekse Brug weer verleden tijd

Bij de Beekse brug mogen automobilisten vanaf 9 maart weer gewoon linksaf. Gemeente en provincie draaien het verbod, dat een paar dagen geleden nog werd verlengd, terug.

Dat Laarbeek en de provincie besluiten om de proef te stoppen, is opvallend. Deze week werd bekend dat het verbod nog de hele maand maart zou gelden. Bewoners van de Brandstraat en de Koppelstraat klaagden daarop over overlast door sluipverkeer en hekelden de gebrekkige communicatie. Die kritiek lijkt effect te hebben, want een paar dagen later is besloten eerder te stoppen met de proef.

Blokhut wordt gesloopt

De voormalige blokhut aan de Jan van Rixtelstraat wordt half maart gesloopt. Hij staat al een aantal jaren leeg en wordt niet meer gebruikt. De sloop vindt met name plaats vanwege de asbestdakbedekking die verwijderd moet worden.

Afbeeldingsresultaat voor blokhut aarle-rixtel

Voedselbosje voor IVN

Het IVN gaat haar tuinarsenaal uitbreiden met een zgn voedselbosje. Dit “bosje: bestaat uit fruitbomen, heesters en kruiden die eetbare vruchten dragen.het komt in de plaats van een voormalige particuliere kippenren (aan de Beekseweg)

Rode Schut wil uitbreiden

De Rode Schut wil haar terrein aan de Havenweg uitbreiden. Men wil hierop een bergruimte en twee schietmasten plaatsen. Aan de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging werkt de gemeente Laarbeek vooralsnog mee, zij het dat er geen extra bebouwing wordt toegestaan. Verder dient het gilde een landschapsinpassingsplan over te leggen. Aldus de notulen van de B&W vergadering van 7 februari j.l.

Verkeerslicht zebrapad

In de Dorpsstraat wordt nog steeds ( veel) te hard gereden, ondanks de maximum snelheid van 30 kilometer. De straat is echter niet als zodanig ingericht, dus laat de weggebruiker zich leiden door hetgeen hij ervaart: een lange rechte pijp. In de zeventiger jaren stonden er in de Dorpsstraat verkeerslichten bij het zebrapad en ervóór ook waarschuwingslichten ( zie filmpje). Een goede oplossing zou zijn: een verkeerslicht dat op rood springt wanneer je met meer dan 30 kilometer per uur komt aanrijden.

Lieshoutseweg Beek krijgt oversteekplaatsen.

De Lieshoutseweg in Beek krijgt  oversteekplaatsen voor fietsers. De provincie heeft e.e.a. nader uitgewerkt. Voor de schooljeugd uit ons dorp wordt het daardoor wat veiliger.Voor meer informatie klik op: oversteekplaatsen Lieshoutseweg N615

Klokkenwandeling

De Klokkenwandeling t.b.v Team Dirk van Gerwen trok aardig wat wandelaars.Zo’n 150 deelnemers meldden zich aan de start en konden hierna genieten van een mooie wandeling en het leverde een mooi opbrangst op voor dit goede doel.

Team Dirk klokkenwandeling 104

Team Dirk klokkenwandeling 026

foto’s: Marcel van de kerkhof

Koffiebranderij en edelsmid verhuizen

Straat Magellaan Koffiebranderij en edelsmid Johan van bakel verhuizen binnenkort naar de Dorpsstraat.Zij gaan zich vestigen in het pand van v/h/ van den heuvel Stoffeerderij.De koffiebranderij houdt haar locatie in de Klokkengieterij nog wel aan voor workshops e.d.

Afbeeldingsresultaat voor straatmagellaan, aarle

Afbeeldingsresultaat voor johan van bakel

Kerkhofmuur gedeeltelijk omgevallen

Een deel van de kerkhofmuur bij onze kerk is omgevallen. Kennelijk helde de muur al te veel over.Een ander deel, dat ook overhelt, is blijven staan omdat dat gedeelte tegen een boom leunt. De kerkhofmuur is zo’n 160 jaar oud en is een gemeentelijk monument.

Herinnering

Zondag 12/2 Klokkenwandeling t.b.v Team Dirk van Gerwen.5-10-15km. Inschrijven v.a.9.30 bij Atelier Vonk.  

(Zie eerder item onder)

Film/Docu in het Kouwenbergs kerkje

Op donderdag 16 februari wordt in Het Kouwenbergs kerkje vanaf  20.00 uur  een film getoond worden met als titel ”Testament van een Missie” Het is de nieuwe film van Nelleke Dinnissen en Paul van Laere over het leven en de Missie van de Spiritijnen, een vervolg op de eerder uitgebrachte film “Het slot van de Spiritijnen”. De Congregatie van de H. Geest is een missionaire organisatie (ook Spiritijnen genoemd) verspreid over 56 landen. Voor het maken van “Het Testament van een Missie” reisden de filmmakers, samen met enkele paters, terug naar de plekken waar de paters ooit actief waren.

 Huurwoningen alsnog op  het Klavier

Bergopwaarts gaat op Het Klavier waarschijnlijk 22 huurappartementen bouwen. Eerder was men van plan om hier koopappartementen te realiseren maar dat bleek, gezien de weinige belangstelling, niet haalbaar. De gemeente heeft nu toestemming gegeven om  hier huurappartementen te gaan ontwikkelen. Eerder, tijdens de raadsvergadering van Laarbeek van donderdagavond 2 februari,  maakte wethouder Buter al  bekend dat Woningcorporatie Bergopwaarts hier huurwoningen gaat bouwen. Of deze huurwoningen ook Aarlese huurders gaan huisvesten moet nog worden afgewacht, gezien de huisvestingsregels.

klavierhuur

Afbeeldingsresultaat voor laadpaal
Ochtendgloren

Onderstaande foto’s werden ingezonden door onze natuurfotograaf Marcel van de Kerkhof  (AR).

marcel 2 stuw2 011p
marcel 1 zondagmorgen John 217

Kunstwerk aan de Janssensstraat

Gretchenvogel is een kunstwerk van drieënhalve meter hoog en is door Cees Meijer in 2010 gemaakt.  Cees schenkt het beeld aan de gemeente Laarbeek. Het komt op een groenstrook aan de Janssensstraat te staan . Het kunstwerk wordt pas over een paar weken geplaatst  om de buurtbewoners gelegenheid geven bezwaar te maken. Die zijn volgens het college al wel geïnformeerd.   Gretchenvogel is in 2011 tentoongesteld op de Keukenhof in Lisse.. ,,Gretchen is een karakter uit Goethes Faust”volgens Cees. 

Een paar  geleden exposeerde Cees onderstaande “Tsunami”t.o.v. de toenmalige Heemkamer aan de Bosscheweg.

cees_meijer3 (2)

_Cees Meijer folder A5

Afvalstort

Sommige mensen leren het nooit. Zoals bij de Trompetter. Aan de rand van dit mooi pleintje ligt het bos van Pietonia. Het is een erkend natuurgebiedje. Inmiddels wordt er vanaf de kant van de Trompetter steeds meer (tuin)afval gestort. Kennelijk hebben de daders (?)  lak aan andermans eigendom en weten ze de weg naar de milieustraat niet te vinden of hebben wellicht te weinig inkomen om de kosten daarvan te betalen!

IMG_0084

IMG_0085

Aarlese winterbeelden ( opnieuw geïnstalleerd, waren verwijderd)

Heb je even tijd? bekijk dan deze Aarlese winterbeelden ( met een klein uitstapje naar Grotel). ( Ga dan naar “volledig scherm”, na openen rechtsonder aanklikken)

Leuke cadeautjes!

Nog op zoek naar een leuk Valentijns cadeautje? Bij John en Det Steegman- van de Kerkhof vind je leuke aanbiedingen. 

IMG_0095

Dit clowntje kijkt verlangend naar het collier!

Filmmiddag OJA: CINIMINI

Bij OJA werd zondagmiddag film gedraaid voor de jeugd, CINIMINI. Dat leverde o.a. dit hilarische plaatje op.

foto van Paul Sprengers. Foto : Paul Sprengers

Ganzekwek

Zaterdag ging de “Ganzekwêk”van start : de seniorenmiddag .’s Avonds was er de eerste Ganzekwêkavond. Beide Kwêkfestijnen vielen bij het publiek goed in de smaak. Walter van Boekel werd benoemd tot Opperganzetrekker 2017 vanwege zijn vele verdiensten o.a. rondom de Dorpsfeesten. Zie voor een uitgebreide fotoreportage: 

www.ganzegat.nl/album/150/seniorenmiddag.html

www.ganzegat.nl/album/152/kwek1.html

Voelen, proeven en ruiken.

In het kader van de gezondheidsrace organiseerde  ATTC  zondagmiddag een ludieke wandeltocht.Onderweg moesten verschillende opdrachten worden vervuld, zoals het raden van 3 voorwerpen- verstopt in een jute zak-  in het heemhuis en proeven van verschillende smooties in het Kouwenbergs kerkje. Na afloop kon men genieten van heerlijke erwtensoep en pannenkoeken in het clublokaal van ATTC.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In de zak zaten een hoedenmal, een houtschaafje en een pijp.

GipsyMood in Kouwenbergs kerkje

Zondagmiddag gaf GipsyMood  een concert in het Kouwenbergse kerkje. Het werd een wervelend en virtuoos optreden. Een nagenoeg uitverkocht kerkje genoot met volle teugen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In de steigers

Op Croy heeft ondertussen van alles in de steigers gestaan.Het kasteel zelf heeft een schilderbeurt gehad.De restauratie van de Spaanse Schop is bijna af.Het wachten kis nog op een piroen voor op het dakje van  het torentje. Tot slot is er een nieuwe stevige nestpaal voor de ooievaar geplaatst. De vorige was door een storm omgewaaid.

croynest (2)

Gezond bezig

In het kader van de gezondheidsrace werd er op de doelen van De Eendracht vrijdagavond  met de handboog geschoten.Deelnemers waren vertegenwoordigers van ATTC, Omroep Kontakt, aan de Wielen en Beekse Akkers. Voorop staat dat dankzij deze “race”het onderling contact tussen de verschillende verenigingen een stimulans krijgt.

handboog1IMG_0040

Kermis maand later

De Aarlese kermis verhuist zeer waarschijnlijk naar het laatste weekend van september.De huidige locatie op Het Heuveltje blijft vooralsnog. Dat is de uitkomst van het beraad binnen de ” Aarlese kermiscommissie”. De beide gilden gaan e.e.a binnen hun achterban bespreken. Zoals bekend houden de gildes tijdens Aarle kermis schietwedstrijden, waaronder  het koningschieten. De huidige data (voorlaatste weekend van augustus) zijn echter niet te handhaven,aangezien de kermis dan op zou houden te bestaan. Ondertussen gaat men bezien op welke manier men de kermis aantrekkelijker kan maken.

Noteren!

foto van Team Dirk van Gerwen.

Zondag: Gipsy Mood in Kouwenbergs kerkje

Aanstaande zondag is er in het Kouwenbergs kerkje een optreden van het welbekende GipsyMood. Aanvang 14.30 uur entree 5,- euro incl. koffie/thee. kaartjes aan de kassa of reserveren via 0492 381851. Opbrengst onderhoudsfonds kerkje

Gipsy Mood

Evenementenbeleid Laarbeek

De gemeente heeft een nieuw evenementenbeleid vastgesteld.Het nieuwe beleid is minder strikt dan de conceptversie van twee jaar geleden.  Klik op : evenementenbeleid 

Wim Beeren Jazz: Johan Clement Trio bij Van Bracht WOENSDAG 25 JANUARI (20:30 UUR

Afbeeldingsresultaat voor john clement jazz

zie ook:www.johanclement.nl   

Kermis (3)

Wanneer men alles tegen elkaar afweegt, dan is het eerste weekend van juli de beste keuze voor de nieuwe kermisdata. Het voorlaatste weekend van augustus, is niet meer aantrekkelijk, gezien de regelmatig terugkerende schoolvakanties. Het eerste weekend van  juli ligt net vóór de grote vakantieperiode en dat is dus een mooi ijkpunt. Bovendien is er dan nergens in de buurt een kermis (behalve dan in Neerkant) en zit men nog mooi vóór de andere kermissen in de regio.  De gildes kunnen vet hun schietwedstrijden in  het voorlaatste weekend van augustus handhaven of anders meeliften n aar begin juli.er bestaat in de praktijk al lang geen causaal verband meer tussen de schietwedstrijden van de gildes en de kermis. 

Schaatsplezier bij Frans

Frans van den Heuvel heeft het mooi voor mekaar.Voor de deur ligt weer een mooie ijsvloer waar de jeugd naar hartenlust kan schaatsen!

schaats2 (2)

schaats1 (2)

Bouwen

In Laarbeek is nog ruimte voor 242 nieuwe woningen. De raad heeft bepaald dat die voor een groot deel voor Aarle-Rixtel zijn. Waar deze woningen zouden moeten komen is niet bekend. Eerder werd gesteld dat er in ons dorp relatief weinig ruimte is.Wel werden de Brabantlaan en de Kannelustweg al als potentiële locatie genoemd, maar daar is niet zo veel ruimte.Er werden ook andere locaties in beeld gebracht, maar de meesten daarvan zijn niet realistisch zoals het bedrijfsterrein van de Artex, waar nu het gelijknamige bedrijf nog steeds floreert. De v raag voor wie er gebouwd kan wordne is ook nog niet beantwoord. Zoals bekend komen voor bouwkavels en huurwoningen vaak eerder niet-Aarle-Rixtelnaren in aanmerking.

Wandeling ATTC 77

In het kader van de Gezondheidsrace 2.0 organiseert ATTC 77 op zondag 29 januari 2017:

“Ruik, proef, voel en wandel”

 We starten tussen 11.00 en 11.30 uur vanaf de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Tijdens deze wandeling van maximaal 5 km voor het hele gezin kom je op de mooiste plekjes van Aarle-Rixtel en dat kun je voelen, ruiken, proeven en ervaren! Kennis, creativiteit èn sportiviteit worden getest. Ook voor de kinderen zullen er leuke opdrachtjes zijn. Bij terugkomst in de gymzaal staan soep en pannenkoeken klaar waarna de prijsuitreiking rond 14.00 uur zal plaatsvinden.Deelname is gratis en iedereen, zowel groepen als individuen, kinderen en volwassenen, is welkom!

Naamloos

Sinds een paar dagen ontbreekt aan de Laarweg het naambod van ons dorp. Welke snoodaard  het bord heeft gestolen staat er niet bij aangegeven!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zuster brengt eeuwige belofte

Zr. Bettina Maria Berens van het “Aarles Broek” heeft haar eeuwige professie afgelegd, in het bijzijn van medezusters, familie uit Duitsland en vrienden en collega’s, waaronder ook vrijwilligers van Vrouwengevangenis Ter Peel, waar ook Zr. Bettina Maria zelf zich inzet als vrijwilligster.Oorspronkelijk komt Zr. Bettina Maria uit Duitsland, maar er klonken vele talen in de kapel: Naast Duits en Nederlands ook Kiswahili, Hebreeuws en Engels. De eeuwige professie is een bijzondere gebeurtenis. Na een proeftijd verbindt de zuster zich voor eeuwig aan God in deze gemeenschap. Een eenvoudige ring, symbool van trouw, drukt dit uit. Zuster Bettina is ook bekend als voormalig voetbaltrainster bij ASV

Afbeeldingsresultaat voor missieklooster, aarle

Carnavalsdinsdag: het grootste terras van Aarle!

foto van Bourgondival.

De kaartverkoop is op 15 januari gestart. De kaarten zijn voor € 7,50 pp te koop.Tevens zijn de kaarten voor de Ganzegatse kwèkavonden ( € 13,50 ) en seniorenmiddag ( € 6,50 ) ook (nog) te koop 

Winterfoto’s

Hierbij een paar mooie foto’s van Marcel van de Kerkhof(AR)

(Klik op foto)

sneeuw-020sneeuw-026

sneeuw-032sneeuw-043

Cabaret Senioren

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de seniorenvereniging trad – volgens traditie- de eigen cabaretgroep op. Het werd weer een hilarische  happening.

c1c2

c3c4

c5c6

c8img_0013

img_0024c7

c8c9

c10c11

c12c13

img_0050

Een beetje winter

Een beetje winter, dus vlug even wat foto’s gemaakt!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tent: Icoon dorpsfeesten

De dorpsfeesten staan bekend als tentfeest. De aanzet hiertoe werd gemaakt in 1979, bij de viering van Aarle 800.Toen verscheen er een grote tent op de toenmalige Dorpswei aan de huidige Janssensstraat.  Vanaf die tijd staat Aarle ook bekend als “tentendorp”: “Je hoeft in Aarle maar een tent neer te zetten en je hebt een groot feest”. Voor de dorpsfeesten is die traditie nu verleden tijd!

Afbeeldingsresultaat voor dorpsfeesten aarle rixtel

Luikse markt ATTC

De tafeltannisvereniging houdt zondag 8 januari een Luikse markt in de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat  Leden van de tafeltennisvereniging verkopen daar hun tweedehands spullen. De entree bedraagt 1 euro. De jeugd tot en met 16 jaar mag gratis naar binnen. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 14.30 uur.

Monumentale boom geveld

De monumentale Linde op de Hoek Lijsterstraat Bosscheweg is geveld. Het was een van de oudste bomen van ons dorp. Hij stond o de plek waar vroeger de Bosscheweg en het kerkenpad samenkwamen. De boom zou gevaarlijk zijn omdat ie van binnen hol was. Nu worden alle linden op den duur hol, maar daarom nog niet gevaarlijk. Zelfs de oudste Linde van Nederland, in Sambeek en zo’n 1000 jaar oud, is hol geweest, maar heeft men hem toch weten te behouden. De linde heeft als eigenschap dat die nieuwe stammen aanzet. Het beste is nu om de n og aanwezige stronk te behouden en de boom  weer gewoon uit laten schieten.Je krijgt dan een prachtige meerstammige boom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

sbo077

Nieuwe opzet Dorpsfeesten

Dit jaar worden de Dorpsfeesten ( 40 jaar!) wat anders van opzet. Er komt geen tent: alle binnenactiviteiten vinden plaats in de Dreef. Verder vindt de zeskamp voor volwassenen op zaterdagmiddag plaats en komt er zondag een familiefestival voor jong en oud.

Biologische Tuinderij de Antoniushoeve

Aan de kasteelweg 7 is per 1 januari tuinderij de Antoniushoeve van start gegaan. Eerder was hier tuinderij Croy gevestigd. De nieuwe tuinders van de Antoniushoeve zijn Max en Elsa, die met de nodige voortvarendheid de biologische groenten aan de man gaan brengen. Men heeft de keuze uit verschillende pakketten, van groot naar klein. Behalve groentepakketten worden ook fruitpakketten geleverd.Ook kan met er terecht voor biologische aardappelen. Men zich aanmelden via hun website, waar meer informatie te vinden is :www.tuinderijdeantoniushoeve.nl   

antoniushoeve-2

Team Dirk van Gerwen

Team Dirk van Gerwen mee doet aan de Alpe d’Huzes. Op 21 januari 2017 houden zij hun eerste evenement in de kantine van Sportpark de Hut in Aarle-Rixtel. De opbrengsten gaan naar het team en leveren een bijdrage aan een wereld zonder kanker.

De bedoeling van het evenement is dat koppels het opnemen tegen elkaar tijdens een indoor sprintwedstrijd op de fiets. Daarnaast zijn er enkele andere kleine activiteiten en wordt de avond afgesloten met een knallend feest. Het geld dat op deze avond opgehaald wordt, gaat naar het Team Dirk van Gerwen om hen te steunen tijdens de Alpe d’Huzes. Dat is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker.

Wil je meedoen aan het evenement op 21 januari? Stuur dan een mailtje naar asv33fietst@hotmail.com met alle namen en de teamnaam. Deelname bedraagt €10,00 per persoon.

  | Fotonummer: f1836e

Nieuwjaarsconcert harmonie

foto van Maistro.

De harmonie houdt haar Nieuwjaarsconcert op Zondag 8 januari  14:30 uur Locatie: De Dreef met bekendmaking van de ……..Maistros!!!

Hans Verbakel stopt met winkel

Per 14 maart a.s. stopt Hans Verbakel met zijn fietsenwinkel..De repartiewerkplaats blijft wel open, zij het  oor drie dagen per week. Inmiddels heeft Hans zijn fietsenvoorraad met  korting in de verkoop.

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Laarbeek woCom Bewonersraad Laarbeek   

In onderstaand document, de Prestatieafspraken 2017, zijn de afspraken vastgelegd die gemeente Laarbeek, woningcorporatie WoCom en Bewonersraad Laarbeek met elkaar hebben gemaakt. De afspraken gelden per 1 januari 2017 voor de duur van één jaar.

20161207-prestatieafspraken-laarbeek_def-1

       Haffmanstraat valt in de prijzen

Op 14 adressen in de Haffmanstraat  is een prijs gewonnen in de postcodeloterij, de PostcodeStraatprijs. De prijzen variëren van 12.500 euro tot 75.000 euro.

          Wij wensen u het allerbeste voor 2017 !

sncroij1

Filmavond Heemkundekring

Op dinsdag 3 januari is de ( indrukwekkende) film Testament van een Missie te zien, over het leven en de Missie van de Spiritijnen.

Aanvang 20.00 uur in conferentiecentrum De Couwenbergh.Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Voor het maken van de film gingen de filmmakers samen met enkele paters terug naar de plekken waar de paters ooit actief waren. De reis leidt de kijker onder meer naar de Pygmeeën in de bossen van Kameroen en de houtskoolkinderen in de Braziliaanse Amazone. De ontmoetingen en verhalen van de mensen met wie de Spiritijnen samenwerkten staan centraal.De film is een vervolg op de eerdere documentaire over het leven van de paters in Gemert.

Herdertjestocht.

De traditionele herdertjestocht van folkloregroep Dikkemik trok weer veel deelnemertjes met hun ouders en grootouders.Vanaf het Onze Lieve Vrouweplein trokken ze via Strijp op naar de grote schaapstal op Croy

herder1-2

herder2

herder3

herder4

MEDEDELING: CONCERT STEELY DAN TRIBUTE 28 DECEMBER IS UITVERKOCHT!!

Kersttaferelen

In de kerk kan men prachtige kersttaferelen bewonderen. Naast verschillende kerstgroepen kan men er diarama’s en een groot panorama bewonderen. Ze zijn van broeder Jozef uit Lieshout en  zijn opgesteld door jan van Doren, vrijwilliger bij onze kerk.KLik op de foto voor een vergroting.

ks1-2ks4

ks5-2ks3

Kerstactiviteiten

Naast de kerkelijke diensten zijn er tijdnes de kerstdagen weer verschillende activiteiten.

Tweede Kerstdag zijn dat:

Kerstspeurtocht Aan de Wielen v.a. 13.00 uur bij De Couwenbergh

Muziek rond de kerststallen in de kerk. aanvang 14.30 uur

Museum Heemhuis in kerstsfeer: Van 14.00 tot 17.00 uur

Herdertjestocht op dinsdag 27 december.

Dinsdag 27 december wordt er door folkloregroep Dikkemik weer een herdertjestocht gehouden.DUS NIET OP 26 DECEMBER zoals per abuis in het gemeenschapsblad staat vermeld. De herdertjestocht naar de schaapstal op Croy. Deze wandeltocht loopt over het natuurpad van Strijp,  waarbij de kinderen met hun ouders sfeervol licht meedragen zoals lantaarns en kerststerren. Ondertussen wordt er op  midwinterhoorns geblazen. Aan het einde van de tocht wacht  de warme stal met schapen en misschien wel lammeren, waarbij door de kinderen zélf kerstliedjes mogen worden gezongen en er wordt een kerstverhaal verteld. Onderwijl genieten de kinderen van warme chocomel en de ouders van Glüwein.

Het vertrek is om 18.30 vanaf het Onze Lieve Vrouweplein. De tocht gaat altijd door!

herdertjestocht2

Kerstviering met Dikkemik in Kouwenbergs kerkje

Aanstaande woensdag  21 december, de kortste dag van het jaar,  organiseert folkloregroep Dikkemik weer haar jaarlijkse Brabantse kerstviering met gezellige samenzang van oude vertrouwde kerstliederen, de voordracht van (Brabantse) kerstverhalen én een gastoptreden van het duo Linda en Thomas op dwarsfluit en klarinet. Direct hieraan voorafgaand wordt er om 20.00 uur op de kiosk op de midwinterhoorns geblazen. Na afloop van de kerstviering wordt er getrakteerd op glüwein en kerstebrood.

Einde gemeenschapsblad

Het laatste gemeenschapsblad is inmiddels op de deurmat gevallen en daarmee verdwijnt jammergenoeg weer een typisch Aarlese icoon. Ofschoon hij op de achtergrond is gebleven was Theo Schepers – wat velen niet weten – toch wel de belangrijkste drijfveer achter dit blad. Hulde aan Theo, dat mag worden gezegd! Het ontwerp van de omslag, van de hand van wijlen Noud Jeurgens, blijft een prachtig kunstwerk.

Afbeeldingsresultaat voor gemeenschapsblad aarle-rixtel

Klokkengieters: Op weg naar Kerstmis

Zondag (18 dec.) geeft gemengd koor de Klokkengieters weer haar jaarlijks kerstconcert in onze eigen parochiekerk. Het concert met het bekende thema “Op weg naar Kerstmis” kent zoals gebruikelijk een afwisselend programma .Medewerking wordt verleend door de sopraan Margot Pagels en Arjan Mooij, organist. Het geheel staat onder muzikale leiding van hun dirigent, Rob Rassaerts.

Kerstavond bij Snoeperij Jantje

Vrijdagavond was het beregezellig bij Snoeperij Jantje.Talloze bezoekers genoten er van de gastvrije sfeer in een prachtige entourage, waarvan je ook op andere dagen kunt genieten. Het leek  (en lijkt ! ) wel de Winterefteling maar dan nóg mooier! Het is beslist geen fata morgana , maar werkelijkheid!

snoep1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kerstviering Seniorenvereniging

De seniorenvereniging hield woensdagmiddag haar jaarlijkse kerstviering.Het was volle bak, daar in De Dreef. De senioren werden o.a. vermaakt met een optreden van het trio Lof.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oud-burgemeester overleden

Oud-burgemeester Buijs is afgelopen zaterdag overleden.Hij is  85 jaar geworden. Hij was tot 1997 burgemeester. Na zijn pensioen woonde de heer Buijs in Mierlo.Hij wordt a.s vrijdag om 11.00  uur begraven in onze parochiekerk.

Heemkalender

De heemkundekring geeft een prachtige kalender uit. Elke maand heeft een bijzondere foto/afbeelding met bijbehorend verhaaltje.De kalenders zijn op woensdag en zondag- tijdens de openingsuren- te koop in het museum/heemhuis en a.s. vrijdagavond tijdens de winterfair bij Snoeperij Jantje , tussen 18.30 en 20.30 uur. De kalender kost 3,50 euro.

sdo173

Samenbundeling Collecten

Binnenkort komt er een verandering in de wijze van collecteren voor goede doelen.Nu gebeurt dat nog steeds per goede-doelenfonds. Straks komt er jaarlijks één grote collecte, Nadere bijzonderheden zullen binnenkort bekend worden gemaakt.Inmidels worden de collectanten bijgepraat door afgevaardigden van een gloednieuwe overkoepelende stichting

Tonny Willemse stopt als trouwambtenaar

Vanwege het bereiken van haar 70ste verjaardag stopt Tonny Willemse-de Vries ( uit de Janssensstraat ) als trouwambtenaar van de gemeente Laarbeek. Tonny, oud-raadslid en oud-wethouder in Aarle-Rixtel en later in Laarbeek, had nog even door willen gaan. Maar trouwambtenaren moeten in Laarbeek op hun zeventigste met pensioen.

Peter Raijmakers heeft mooie aanbiedingen

Peter Raijmakers heeft de deuren van zijn winkel aan de Dorpsstraat weer tijdelijk openend  Je kunt er voor een aantrekkelijk prijsje niet alleen  aantrekkelijke (restanten) drogisterijspullen kopen maar ook speciale cadeauartikelen. De winkel is vrijdags van 10.00 tot 18.00 uuren zaterdags van  10.00 tot 17.00 uur geopend.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Museum/heemhuis open

Zondag is het museum/heemhuis aan de Kouwenberg weer geopend en wel van 14.00 tot 17.00 uur

Wandelen op Croy

Wie wil kan zondagmorgen samen met het IVN gaan wandelen op Croy en omgeving.Men start vanaf e parkeerplaats van de Croyse hoeve en wel om 10.00 uur

Ondernemersfonds

De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het zogenaamde gemeentefonds. Dat fonds is bedoeld om gezamenlijke projecten van ondernemingen te financieren. Tegen de manier van financiering van dit fonds bestaat overigens nogal wat weerstand. Alle eigenaren/huurders van niet-woningen moeten er via de Onroerendzaakbelasting aan mee betalen. dat geldt ook voor verenigingen en stichtingen. Er is echter besloten dat het ondernemersfonds de door hen gestorte bijdragen mogen terug betalen.

Zondag 11 december

Afbeeldingsresultaat voor winterbosfair

Café in de Carnavalstent

In de carnavalstent zoals die tzt op Het Heuveltje verschijn, is ook een gezellig café opgenomen!Hij wordt geleverd door “Feestje voor de deur”. 

Kerstboom

Op de Kouwenberg staat weer joekel van en kerstboom te pronken!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Afscheid Sinterklaas

Dinsdagavond was het weer zover. In grote getale kwamen kinderen, ouders en grootouders afscheid nemen van Sinterklaas. In een lange stoet trok men door de Dorpsstraat naar de Havenweg, waar de stoomboot klaar lag om weer naar Spanje te vertrekken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lezing over het Brabants Landschap

Op dinsdag 6 december om 20.00 uur zal in  Conferentiecentrum De Couwenberg  door de heemkundekring weer een lezing worden gegeven, dit keer door Jan Broertjes met als titel: “Het Brabantse  landschap, de vorming daarvan en zijn vroege bewoners”.Entree voor niet-leden Heemkundekring: 2,50 euro ( dus ook voor leden van St.het Brabants landschap, staat fout in het ED)

V/h Drogisterij Raijmakers tijdelijk open

De voormalige drogisterij van Peter Raijmakers aan de Dorpsstraat is deze maand (december) elke vrijdag en zaterdag open. Men kan er voor een schappelijke prijs terecht voor drogisterijartikelen en leuke cadeauartikelen.

Carnavalstent op ‘t Heuveltje

Café Bij van Dijk en Bar/disco Déjavu zetten met carnaval samen een tent op, op ‘t Heuveltje. De bedoeling is dat de tent als residentie voor de carnavalsvereniging gaat fungeren. Inmiddels is het ook zeker dat v/h Café van Bracht met de Carnavalsdagen ook open is. Zelfs de “oude vertrouwde” carnavalsmuziek wordt dan weer gedraaid.

Opschrift terug op Croy

Boven de voordeur van kasteel Croy is het opschrift “Geloof Hoop en Liefde “weer aangebracht.Dit opschrift heeft betrekking op de gelijknamige stichting, de eigenaar van het kasteel en landgoed, die bij testament van de freule in 1873 wordt ingesteld.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ecologische voorzieningen

Op Croy is Waterschap Aa een maas hard aan het werk om hier ecologische voorzieningen te treffen aan de goorloop. Een deel van de Goorloop kende al ecologische oevers. Nu wordt er wat steviger aangezet. er komen grotere”inhammen”en plas/drasgebiedjes. Goed voor de vissen, amfibieën  en andere waterdiertjes.De vrijgekomen grond wordt op andere plekken op lager gelegen gedeelten aangebracht. Dat is eigenlijk wel jammer.maar ja, het is geven en nemen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slechts een paar reële woningbouwlocaties.

In de locatiestudie van de gemeente is een 11 -tal locaties opgevoerd. Een belangrijk deel van de locaties zijn niet reëel, zoals die van de Artex ( bestaand bedrijvencomplex), de Torenakkers( bestaand bedrijvencomplex),locatie Trompetter/Broekeling ( waardevol -beschermd-landschap) en Hoog-Strijp ( waardevol beschermd landschap). De locatie bij Mariëngaarde is voor en klein deel uitvoerbaar t.w. het speelveld aan de Broekelingsstraat ( Starterswoningen?). De Jan van Rixtelstraat is nog geen optie vanwege de opstalrechten van ATTC. De locatie tussen de Torenakkers en de bebouwing aan de Lieshoutseweg is twijfelachtig ( achtertuinen). De Locatie aan de Buizerdstraat stuit op provinciaal niveau zo wie zo op weerstand, vanwege de hoge waarden.Een deel ervan is misschien mogelijk. Op de locatie aan de Kannelustweg zijn reële mogelijkheden. Die bij de Klokkengieterij is twijfelachtig vanwege de ontsluiting aan de kanaaldijk. De locatie aan de Brabantlaan/Opstal is ook twijfelachtig vanwege de geïsoleerde ligging.

Zie (klik) :  beleidsnota-locatiestudie-aarle-rixtel

broekelingstraat

Locatie Broekelingstraat: speelveld ( met kruis) biedt mogelijkheden voor starterswoningen

Grondprijzen.

De gemeente heeft de grondprijzen opnieuw vastgesteld.Dze zien er al volgt uit:

De grondprijs wordt per 1 januari 2017 voor Woningbouwplannen:                                              vrije sector 270,00 woningbouw,  sociale huursector 203,00 , goedkope koop 230,00 huurwoningen :  liberaliseringsgrens 230,00 .Bedrijventerrein Bemmer IV zeer goede ligging 164,00,  goede ligging 145,00, normale ligging 129,00. 

Huisvesting vluchtelingen.

De gemeente heeft een plan van aanpak gemaakt m.b.t. de toekomstige huisvesting van vluchtelingen/statushouders. Naast containerwoningen wordt ook gedacht aan het in gebruik nemen van bestaande gebouwen. De leegstaande schoolwoningen aan De zes gehuchten zijn hierbij een optie. Daarnaast is er wellicht  ook de mogelijkheid dat de voormalige bibliotheek aan de Bosscheweg hierbij in beeld komt.

Locatie Kannelustweg

Er is nog geen definitieve keuze gemaakt voor de Kannelustweg als nieuwe inbreidingslocatie. Er liggen wel plannen vanuit het particulier initiatief om hier seniorenwoningen te bouwen. De keuze hiervoor is echter nog niet gemaakt. De gemeente wil ook hier zelf de regie in handen houden. Zoals bekend is er de gemeente veel aangelegen om in Aarle de huisvestingsmogelijkheden voor met name jongeren te vergroten.

Laarbeek  gaat voor kanaaltunnel

Laarbeek neemt de aanleg van een tunnel onder het kanaal in Beek serieus in overweging. De kosten hiervan worden geschat op zo’n 17 miljoen, dit in tegenstelling tot de Gemertse  wethouder Hoppezak, die een veelvoud van dit bedrag aanhoudt. In Helmond opteren ze nog serieus voor een omleiding om Dierdonk, incl. een natuurbrug. Als het aan de Laarbeekse Werkgroep ligt komt die er niet, net zo min als een zgn fly[-over tussen de kanaaldijk en de N279

APV wordt aangepast.

De Laarbeekse APV wordt aangepast. Zo wordt het mogelijk om ’s nachts legaal een visserstentje op te zetten. Ook worden er nadere regels gesteld voor carbidschieten en wordt het voor hondenuitlaters verplicht een poepzakje bij zich te hebben. De honden zelf mogen niet meer in de goot poepen.

Kannelustweg  optie voor bouwlocatie

Het voormalige tuinbouwgebiedje achter de Kannelustweg is serieus in beeld als bouwlocatie. Het is in ieder geval de bedoeling dat hier seniorenwoningen worden gebouwd.Verdere details volgen nog.Op het terrein staat de monumentale schoorsteen van de voormalige kas waarin burgemeester Albers Pistorius zeldzame tropische planten kweekte. Aan de Kannelustweg zelf staat de voormalige tuinmanswoning van Albers Pistorius. In het Komplan Aarle is hieraan een cultuurhistorische waarde toegekend.

kas-alb-pistoriusstraat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Locatiestudie Aarle-Rixtel

De gemeenteraad van Laarbeek heeft  unaniem ingestemd met een motie waarin het college wordt opgedragen om voor de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout nieuwe woningbouwplannen te ontwikkelen. Voor Lieshout zijn concrete bouwplannen.In de kern Aarle-Rixtel zijn na de afronding van plan Strijp eind 2003, geen zelfbouwkavels meer aangeboden. Op dit moment zijn er geen woningbouwlocaties die op korte termijn – technisch en juridisch – bouwrijp beschikbaar zijn. Het is dus zaak om voor de kern Aarle-Rixtel de blik vooruit te richten en de voor woningbouw geschikte plekken in kaart te brengen. 

In de onderhavige studie worden locaties beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om een behoefte-onderzoek noch om een kwalitatieve beoordeling of prioritering van vigerende woningbouwplannen. Vraag en aanbod worden in het kader van de aanstaande herziening van de Woonvisie Laarbeek onderzocht.

Onderstaande documenten  geven meer informatie ( downloaden)

beleidsnota-locatiestudie-aarle-rixtel  en  presentatie-locatiestudie-aarle-rixtel

Woonvisie Laarbeek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 september 2016 besloten de concept woonvisie van 14 september tot 17 oktober 2016 voor iedereen ter inzage te leggen in het gemeentehuis en op de gemeentelijke website. In die periode kunt u een zienswijze hierop indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. U kunt uw zienswijze ook per e-mail sturen naar john.vd.berg@laarbeek.nl .Voor vragen kunt u ook  voornoemd  e-mailadres gebruiken.

De Concept-woonvisie kunt u hier downloaden:concept-woonvisie-2017-2021 

Geen uitvaarten in klokkengieterij.

Frank Fritsen wil niet dat er uitvaartdiensten in zijn klokkengieterij worden gehouden. Dat zegt hij naar aanleiding van een publicatie hierover in het ED. Volgens Paula van de Laar van Atelier Vonk wil persé geen dode mensen in de klokkengieterij. Daarom hebben we besloten om alleen herdenkingsdiensten te houden, zonder dat de overledene erbij is. Op zondag 9 oktoberwordt er in atelier Vonk een themadag over de dood en een uitvaartbeurs gehouden.

De groene long van Aarle

Beek en Donk mag dan trots zijn op haar groene long, In Aarle zijn we zeker zo trots op onze eigen Groene Long: Strijp. In heel Laarbeek is nergens sprake van een zo grote diversiteit aan planten en dieren dan hier. Dat heeft vooral te maken met de bijzondere bodemgesteldheid: veel (mineraalrijk) leem. Ook de verschraling heeft hieraan bijgedragen. Het gebied wordt jaarlijks geïnventariseerd op flora en fauna. Hieruit is gebleken dat er zich elk jaar steeds meer zeldzaamheden spontaan aandienen. Sinds een paar jaar verschijnen hier zelfs zeldzame orchideeën zoals de rietorchis en de gevlekte orchis, maar ook de zeer zeldzame grote bevernel en de bergcentaurie.  Zelfs het – zeldzame – blaasjeskruid komt hier algemeen voor!  Ook de vogels hebben dit prachtige natuurgebied ontdek , zoals bijvoorbeeld de ijsvogel, de groene specht, de putter en de karekiet. Verder ook de kleine en de grote (Alpen) watersalamander, de poel- en de middelste groene kikker, de pad en de bruine kikker.Zo kunnen we nog wel even doorgaan!  We hebben veel van dit al te danken aan toenmalig wethouder Tonny Willemse.

rietorchis1de Rietorchis (foto:Peter Grubben)

N279 in Aarle-Rixtel

M.b.t. de herinrichting van de N279 is er een nota Reikwijdte en detailniveau uitgebracht.In deze nota is o.a. een nader onderzoek aangekondigd naar twee alternatieven: het handhaven van het bestaande tracé met maatregelen en een vet omleiding over de Wolfputten door de Bakelse beemden.Op onderstaand kaartje is e.e.a. aangegeven. Ook de nota zelf is hier te downloaden.            

Klik op:   concept- nrd-n279-zuid-september-2016-1

n279-laarbeek

Gemeente onder toezicht

De gemeente is door Gedeputeerde Staten van NoordBrabant onder actief toezicht gesteld. Dit als gevolg  van een  achterstand met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders. Voor 5 oktober aanstaande dient een plan van aanpak te worden ingestuurd op grond waarvan de achterstand kan worden ingelopen

Wegkruis opnieuw beklad

Het wegkruis op de hoek Bosscheweg/Helmondseweg is opnieuw beklad.Dit keer met zwarte verf.Het wegkruis is een Rijksmonument en werd destijds- in de jaren 20 van de vorige eeuw – op initiatief van “pasteurke van Thiel” hier geplaatst. Dat gebeurde ook op talloze andere plaatsen in Oost-Brabant.Op die manier wilde hij de arbeidende bevolkingbij het geloof betrekken.Dit om te voorkomen dat zij zich meer zouden gaan richten op socialistische vakbonden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Cor van den Berk overleden

Cor van den Berk is op 84-jarige leeftijd overleden. Cor was een bekende Aarlenaar. Hij was op vele fronten actief. Eind jaren zestig tot eind jaren 70 was Cor wethouder van Aarle-Rixtel. Daarna ook nog enige tijd raadslid. Hij richtte onder andere het Dorpsplatform op. Cor was meer dan vijftig jaar als vrijwilliger en bestuurder actief voor verschillende organisaties. Zo was hij het gezicht van Stichting Scootmobielpark Laarbeek en zat hij in het NCB-mannenkoor, de Wmo-raad, het Platform Gehandicaptenbeleid, de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, jeu de boules-vereniging Du Tie Ut en het Boerenbondsmuseum. Zaterdag wordt van Cor afscheid genomen in onze parochiekerk.

 | Fotonummer: e29f8f

Klokkenwandeling

De eerste Klokkenwandeling vanuit Atelier Vonk in Aarle-Rixtel is op zondag 12 februari. Er zijn 3 prachtige tochten uitgezet in het buitengebied van Aarle-Rixtel.Vertrek v.a. Atelier Vonk.

De opbrengst van dit evenement gaat naar het team van dorpsgenoot Dirk van Gerwen. Het team bestaat uit wandelaars en fietsers en onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ doen zij in mei/juni 2017 mee met de Alpe d’HuZes. De totale opbrengst wordt besteed aan onderzoek naar kanker. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur. De tocht van 15 km start om 10.00 uur, de 10 km om 10.30 uur en de 5 km om 11.00 uur. Volwassenen €7,50, incl. thee/koffie, kinderen onder de 12 jaar €3,50, inclusief ranja.

DSC00986

Tom van Vlerken overleden

Tom van Vlerken, de medeoprichter van de Aarlese heemkundekring en de stichting Heemkamer, is maandag overleden.Tom is 102 jaar geworden en was de oudste Aarlenaar ooit.  Woensdag om half elf is er in onze parochiekerk de afscheidsdienst.

Vanwege zijn vele verdiensten werd Tom benoemd tot erelid van de heemkundekring

Presentatie/Lezing over kasteel Helmond.

Dinsdagavond wordt er in de Couwenbergh vanaf 20.00 uur een presentatie/lezing gehouden over de bouwgeschiedenis van kasteel Helmond. E.e.a. op initiatief van de heemkundekring. De lezing wordt verzorgd door Rob Gruben. Niet-leden betalen een kleine bijdrage van 2,50 euro.

kasteel helmond

Croy tegen de avond

Hieronder een mooie foto van Jan de Mulder.

cromul1

Aanrijding tegen gevel

Vrijdagmorgen reed een Peugeot tegen de voorgevel van Wim van de Vossenberg.Hierdoor werd er behoorlijk w t schade aangericht.De bestuurder is aangehouden.Hij was dronken ( later weer vrijgelaten).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Appartementen De Aar

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA (Hans Strijbosch)werd donderdag tijdens de raadsvergadering bekend gemaakt dat er serieus medewerking wordt verleend aan het creëren van 12 appartementen in v/h De Aar ( oude bieb). Wethouder Buter wist ook nog mee te delen, dat er inmiddels bekend is dat er actief wordt gewerkt aan het ontwikkelen van huurappartementen in Het Klavier, zoals Bergopwaarts recent heeft laten weten.

Laadpalen,

De gemeente wil het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto’s uitbreiden naar een totaal van 20. Aanvragen van een laadpaal kan schriftelijk of per e-mail naar de gemeente, met motivatie, eigendomsbewijs van de elektrische auto en een voorstel voor een locatie van de laadpaal. Bij elke paal komen 2 parkeerplaatsen waar eigenaren de accu van hun elektrische auto kunnen opladen. De inwoners kunnen aangeven welke locaties zij geschikt vinden voor een openbare laadpaal. Voorwaarde is dat het om een bestaande parkeerplaats gaat met bij voorkeur 2 aansluitende parkeervakken. Bij de keuze van de locatie wordt rekening gehouden met de belangen van aanwonenden.        Er staat nu een laadpaal aan de Kouwenberg.

Zie:Brief Van Santvoort vragen PvdA (1)

vargen PvdA

Foto-expositie

In Atelier Vonk was zaterdag een  foto-expositie. Deelnemers waren de cursisten van de foto- vakschool Boxtel. De expositie had de naam: ” Karakter”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uitreiking Gouden Ganzegatter

Vrijdagavond werd in de Klokkengieterij ( Atelier Vonk) de eerste Gouden Ganzegatter uitgereikt aan Prins Hans den Derde en de rest van zijn gevolg (w.o. de jeugdprins en -prinses). Het was een gezellige en ontspannen happening.

IMG_0010

IMG_0011

Kermis (2)

Het woord kermis is afgeleid van “kerkmis”. En dat woord verwijst naar de dag waarop de desbetreffende kerk werd ingewijd. Wanneer de Aarlese kerk en de Rixtelse kerk zijn ingewijd is niet bekend. Het oudste (bekende) document waarin de Aarlese kerk wordt genoemd , dateert van 1249. het oudste (bekende) document waarin de Rixtelse kerk wordt genoemd, dateert van 1178. Toen bestonden beide kerken al.Dus zijn ze ouder dan deze vermeldingen. De data van de Aarlese kermis zijn regelmatig veranderd. Er is geen historisch verklaarbare datum te vinden .Dus mag je elke gewenste datum prikken…..Er is maar één vraag belangrijk: Hoe kunnen we Aarle kermis op een aantrekkelijke manier behouden. 

Hieronder twee filmpjes over de geschiedenis van de twee kerken.:

Controverse over kermis ( opinie redactie, H.v.Beek)

Er is een speciale commissie in het leven geroepen om de Aarlese kermis een positieve doorstart te geven. Deze commissie wil de kermis verzetten naar de derde zondag van september.  De huidige datum -rond  de voorlaatste zondag van augustus – blijkt een probleem te zijn: er zijn hiervoor nauwelijks exploitanten te vinden,Vooral omdat deze datum binnen de zomervakanties valt. De beide gilden verzetten zich tegen het verplaatsen naar september. Zij houden vast aan de huidige data en beroepen zich daarbij op de “traditie”. Echter, beide ( gerespecteerde!) gildes zijn kennelijk niet erg goed op de hoogte van de feiten. De huidige datum ( voorlaatste zondag van augustus) heeft namelijk nog geen lange traditie. Eerder waren dat verschillende zondagen in september .( zie afbeelding!) en nog meer data.Van oorsprong werd de kermis op de Kouwenberg gehouden.Na de oorlog is ie verzet naar de voorlaatste zondag van augustus en verhuisd naar het Heuveltje. Daarna heeft ie nog een aantal jaren aan de Dr Timmerstraat gestaan maar is  begin jaren tachtig weer naar het Heuveltje verplaatst.

Vanuit de gemeente wordt kennelijk nogal getwijfeld, maar eigenlijk zou de kermis weer op de Kouwenberg moeten worden gehouden.Dat is de oorspronkelijk plaats. De eerste zondag van september lukt niet meer want dan is het Lieshout kermis en de week daarop Beek en Donk. Misschien is de laatste zondag van augustus haalbaar en anders de derde zondag van september of de laatste zondag van juni.

De gildes beroepen zich dus ten onrechte op de traditie van de derde zondag in augustus.Die traditie is er dus niet. Bovendien, wanneer de huidige data worden gehandhaafd is er volgend jaar of het jaar daarop helemaal geen kermis meer…..

Wat dan alleen overblijft zijn de schietfeesten op de terreinen van de beide gildes…..

In het vervolg kan men zich beter wenden tot die mensen die van de hoed en de rand weten…………….!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maistro

Wie wordt DE Maistro van 2017? Jacqueline Swinkels, Werner van Mierlo,Els van Beek, John van der Linden,Jolanda van de Leest, Harm Boon, Peter Verschuuren, Thomas Beniers.

Klik op : www.facebook.com/maistroaarlerixtel/videos/362883844089019

maistro

Voorverkoop Ganzekwekavonden en Seniorenmiddag

De voorverkoop voor de Ganzekwekavonden 2017 vindt plaats op zondag 15 januari in MFC de Dreef. De voorverkoop start om 11.00 uur, de zaal is open om 10.00. De entreeprijs bedraagt €13,50.

Vanaf dinsdag 10 januari zijn de kaarten voor de Seniorenmiddag te koop bij Snoeperij Jantje op de Wilhelminalaan 2 in Aarle-Rixtel. Deze middag is bedoeld voor alle 60+ers van Aarle-Rixtel. De kaarten kosten € 6,50 per stuk en is inclusief een kopje koffie of thee.

Tegel eruit, plant erin

Op zaterdag  kon je een tegel uit je tuin omruilen voor een mooie plant.Laarbeekse hoveniers stonden o.a. op de Kouwenberg.

tegel

Zienswijze stichting Rixstella

Stichting Rixstella heeft al eerder haar zienswijze ingestuurd naar de provincie m.b.t. de notitie reikwijdte en detailniveau N279. Inmiddels heeft de Stichting een ontvangstbevestiging gekregen van de provincie.Zie elders op deze site.

Goorloop-project

Donderdagmiddag was er de officiële afsluiting van het Goorloop-project op Croy. Onder het toeziend oog van genodigden/betrokkenen werd de eerste hap grond vergraven van de laatste aan te leggen poel. Een prachtig project van de gemeente Helmond, laarbeek en het Waterschap met medewerking van de grondeigenaren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bij Snoeperij jantje is het gezellig

Snoeperij Jantje doet er alles aan om het er gezellig te maken. Naast een kleurrijke Sint- en Piet -uitstalling verkeer je er binnenshuis vooral in de kerstsfeer.Misschien een beetje vroeg met die Kerst, maar  “Jantje” zou met gemak de mooiste en gezelligste winkel van Nederland kunnen zijn!

img_0089     img_0090

img_0092     img_0091

Stoplichten bij Aarlese brug

De verkeerslichten bij de Aarlese brug zijn inmiddels stoplichten geworden.Vanwege een stroming aan het detectiesysteem springt het groene licht te snel op rood, zodat de doorstroming stagneert. Door het openen van de brug voor de Helmondse Sinterklaas – afgelopen zondag- raakten de verkeerslichten van slag af……De gemeente heeft de aannemer gevraag om dit euvel zo snel mogelijk op te lossen.

Scouting Aarle-Rixtel organiseert Gezondheidsrace Snerttocht

Op zaterdagavond 10 december organiseert Scouting Aarle-Rixtel een snerttocht voor alle inwoners van Laarbeek. Deze snerttocht wordt gehouden in het kader van de Gezondheidsrace Laarbeek.

Deelname aan de snerttocht is €1 per persoon. Aanmelden ( en voor meer info) kan via de website van Scouting Aarle-Rixtel: http://www.scoutingaarlerixtel.nl/sn erttocht/

Aarlese vijver e.o.wordt natuurbelevingspark

De Aarlese vijver was, samen met het omliggende bos van zo’n 120 ha, tot 1995 eigendom van de gemeente Aarle-Rixtel, binnen het grondgebied van de toenmalige gemeente Bakel en Milheeze. Het bosgebied maakte vanaf de middeleeuwen deel uit van een groter complex aan bos en heidegebied, waarvan een deel dus eigendom was van Aarle-Rixtel., waaronder ook de Stippelberg. In 1995 werd het bos met de vijver – i.v.m. de op handen zijnde herindeling – door  Aarle-Rixtel in de uitverkoop gedaan. Staatsbosbeheer had toen serieuze belangstelling en wilde dit bosgebied verder ontwikkelen tot een waardevoller natuurgebied, inclusief de aangrenzende Esperloop. De huidige eigenaar Braks bood echter een paar cent per m2 meer en werd aldus de nieuwe eigenaar. Inmiddels is het plan opgevat om hier een soort natuurbelevingspark van te maken, inclusief  een horecagelegenheid.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De verwijzing op het onderste bord is al lang verleden tijd.

 Zoek dit beestje

Deze driekleureekhoorn is ontsnapt en loopt nu rond op de Opstal/Brabantlaan e.o. .   Wie dit beestje ziet kan bellen met Astrid Migchels 0630036473. 

Bron: openbare groep facebook : je bent een Aarle-rixtelnaar

Zie ginds kwam geen stoomboot

In de intocht van Sinterklaas en zijn Pietermannen is geheel anders verlopen dan verwacht.De stoomboot kwam niet verder dan Keldonk, waar de sluis al enkele weken is gestremd.Zodoende kwam de Sint per koets de kanaaldijk op. Het paard van de koets was hierdoor ook helemaal de kluts kwijt en begon te steigeren.Om ongelukken te voorkomen besloot de Sint om maar te voet naar de Dreef te gaan. Een ferm besluit gezien diens hoge leeftijd! Overigens ,we zagen de Sint wel vanuit Aarle met de boot richting Helmond vertrekken….

Dit is ie dan:

Hans Schepers, alias Prins Hans den Derde, is de nieuwe prins van Ganzegat 2016/2017 !

img_0079

Uitgelicht:

Waterleidinglek in de Dorpsstraat wordt zondag (13/11) tussen 9 en 12 uur verholpen 

Wintermarkt krijgt alternatief

De beoogde wintermarkt die op zondag 11 december op de Kouwenberg zou worden gehouden gaat dit jaar niet door. Dit vanwege doublures met andere markten. Déze krijgt nu een alternatief en wel op vrijdagavond 16 december op ‘t Heuveltje bij Snoeperij Jantje. en wel van 18.30 tot 21.00 uur.

Vastenoavund gestart

Vrijdagavond werd met de gans-onthulling op de kiosk het startsein gegeven voor het nieuwe vastenoavundseizoen in combinatie met  Sint Maarten. Deze traditie wordt al jarenlang georganiseerd door folkloregroep Dikkemik met als eregasten de prins, raad van Elf en zijn gevolg..Uiteraard mochten de verlichte “mangelwortelen” niet ontbreken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

gansonthullingdikkemik20162017

klik hier…www.facebook.com/richard.kerste/videos/888449191286538/

Nog geen medewerking aan Van Santvoort

Van Santvoort heeft het plan opgevat om v/h De Aar om te bouwen tot 12 betaalbare huurappartementen.De ze zouden geschikt zijn voor alleenstaanden.De gemeente wil hier echter niet aan mee werken, omdat er onvoldoende parkeerplaatsen zouden komen,De vraag naar dit soort woonruimte is echter hoog, zo bleek onlangs tijdens een voorlichtingsavond in De Dreef

Intocht Sinterklaas

A.s zondag  13 november vind de intocht plaats van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. en wel vanaf 12.30. De pakjesboot zal aanmeren aan de jachthaven in Aarle-Rixtel aan de havenweg.

Wandelen Stiphoutse bossen 

Aanstaande zondag ( 25/9) kunt u weer gaan wandelen met het IVN. Dit keer is er een prachtige wandeling door de Stiphoutse bossen met zijn prachtige vennen. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf de Wiebiegenweg (Vanaf de Jonker Karellaan rechtdoor, ri Wiebiegenhof

Overleg Kermis positief

kermisreuzenschommel

De kermis van wat langer geleden…

Het overleg over de ontstane situatie rond de kermis is goed verlopen. Donderdagavond waren zo’n 20-tal dorpsgenoten in het gemeentehuis om in gesprek te komen met het gemeentebestuur.Een van de afspraken is het instellen van een commissie die zich gaat buigen over mogelijke verbeteringen


Megafeest grandioos geslaagd

De activiteitenmiddag die de Seniorenvereniging woensdag aan haar leden heeft aangeboden, is een grandioos succes geworden.Liefst meer dan 300  leden gaven acte de presence . er waren talloze activiteiten op verschillende Aarlese locaties.daarnaast waren er verschillende excursies al dan niet per tram of ëxpress! Complimenten aan de organisatie en aan de catering!

Stichting Rixstella op de bres voor natuur ,landschap en erfgoed

Sinds kort is de stichting Rixstella actief. De stichting is gevestigd in Aarle-Rixtel en is vooral in Laarbeek actief, maar haar werkgebied is onbegrensd. De stichting zet zich in voor het behoud en verbetering van natuur, landschap ( cultureel) erfgoed en de leefbaarheid. Naast verstrekken van adviezen en deelname aan inspraakprocedures houdt de stichting zich ook bezig met educatieve activiteiten. Ook is de stichting aangesloten bij de Brabantse Milieufederatie en fungeert ze als aanspreekpunt voor o.a. de Bond heemschut , Bomenstichting en andere vergelijkbare organisaties. Op dit moment volgt de stichting actief de ontwikkelingen rond de N279 en levert zij haar bijdrage aan de discussie rond de verschillende geopteerde verkeersmaatregelen. Ook ontfermt de stichting zich over (historische) kunst. De stichting heeft een eigen gastrubriek op deze site .Zie het menu.

Overweldigende belangstelling

Voor de activiteitenmiddag van de Seniorenvereniging van a.s. woensdagmiddag is overweldigende belangstelling.Er hebben zich liefst ruim 300 deelnemers aangemeld voor prachtige uiteenlopende activiteiten!

Dakruiter opgeknapt

De dakruiter op het dak van de kasteelpoort van Croy heeft een grote beurt gehad.Hier en daar is wat houtwerk vervangen en is ie weer opnieuw in de verf gezet. Ook het leien dakje en de klokkenstoel kwamen aan de beurt.

Met veel precisiewerk  werd de dakruiter weer op zijn plaats gezet. Het klokje is in 1808 gegoten door Hendrik Fritsen 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zangworkshop

In het kader van de Gezondheidsrace 2.0 2016 organiseert Jeu de Boulesclub Dû Tie Ut een zangworkshop voor alle inwoners van onze gemeente: Héél Laarbeek zingt. Dit evenement vindt plaats op zondag 18 september. 

Er vindt op die dag een leuke zangworkshop plaats. Dit is te doen Bij van Dijk (tegenover de kerk) in Aarle-Rixtel. De middag start om 14.30 uur. De workshop wordt verzorgd door Carolien van der Hulst. Zij is dirigent en muziekdocent. Onder het motto: ‘Samen zingen verbindt’ verzorgt zij een grandioze zangmiddag, geïnspireerd op het schilderij ‘De 7 hoofdzonden’ van Jeroen Bosch. Zingen is gezond voor lichaam en geest. Iedereen uit Laarbeek is van harte welkom en de entree is gratis.

N279

De intentieovereenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd over de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten, is op 11 juli jl. ondertekend door de provincie, het Waterschap Aa en Maas en de betrokken gemeenten. De volgende stap in het proces betreft de tervisielegging van het concept van de NRD N279 V-A m.i.v. 12 september a.s. gedurende een periode van 6 weken. Tijdens deze periode van 6 weken kan door iedereen een reactie worden gegeven op de inhoud van het concept dat vanaf die datum op het gemeentehuis ter inzage ligt.

Kennismaking 

De bewoners van de Dorpsstraat hadden zondag een kennismakingsbijeenkomst op Zorghuis De Pastorie. In groepjes kreeg men een rondleiding door directeur Marjolein Wisseman. Gelijktijdig werd samen met de bewoners het glas geheven en werd er volop genoten van een  goedverzorgde barbecue.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nationale orgeldag

In onze parochiekerk kon men zaterdag van Rob Rassaerts weer de nodige uitleg krijgen over het prachtige Smitsorgel. Het orgel werd in 1854 gemaakt door de fa Smits uit Reek. J.F.Beuyssen uit Boxmeer maakte de prachtige orgelkast, met bovenaan Sint Cecilia.

Open dag scouting

Zaterdag hield de scouting Open Dag.Er was va alles te doen, zodat aspirant – leden en hun ouders een goede indruk konden krijgen van wat de scouting te bieden heeft.

In de grote zaal hangen bijna alle totems die door de jaren heen tijdens de kampen zijn gemaakt.

Chalet Couvert gaat uitbreiden.

Het gaat goed met Chalet Couvert. Dat is ook wel te zien aan de  parkeerplaatsen die elke avond vol bezet zijn. Het Chalet groeit echter uit haar jas en gaat uitbreiden. Gelijktijdig wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid, o.a. door de bestaande parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat haaks te gaan leggen. B&W is bereid om mee te werken

Afbeeldingsresultaat voor chalet couvert

Motordag

Zondag was er op de Kouwenberg de Motordag van de Harley Davidsonclub. Het zag er allemaal heel stoer uit met al die motoren en hun berijd(st)ers!  Ook de muziek was prima net als het weer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Standpunt werkgroep m.b.t. N279

De Werkgroep  is m.b.t. de N279 voorstander van het  ‘bestaand tracé’;  dit betekent dus: geen fly-over en geen (korte of lange) omleiding om Dierdonk. Wel is de werkgroep evt niet tegen een verbreding van de N279 :

“Het uitgangspunt is dat de N279 opgewaardeerd moet worden, in die zin dat de bestaande gelijkvloerse kruisingen ongelijkvloers moeten worden gemaakt en de weg–alleen nadat de noodzaak daartoe is aangetoond- een verdubbeling van rijbanen kan  krijgen. Aangezien bij de oorspronkelijke aanleg al rekening gehouden is met een mogelijke verdubbeling van het aantal rijbanen, moet deze aanpassing op het bestaande tracé worden uitgevoerd”, aldus de werkgroep.

Overleg over kermis

Na met verschillende mensen gesproken te hebben over de kermis in Aarle-Rixtel wil de burgemeester in gesprek gaan met vertegenwoordigers van diverse verenigingen, organisaties en ondernemers om samen van gedachten te wisselen over de vraag hoe het kermisgebeuren in Aarle-Rixtel nieuw leven in te blazen.

In eerste instantie is gedacht aan vertegenwoordigers van Dorpsplatform, KBO, Aarle Onderneemt, Onze Lieve Vrouwegilde, St.Margarethagilde, Stichting Dorpsfeesten, Heemkundekring Barthold van Heessel, OJA, Cendra, Scouting Aarle-Rixtel en organisatie evenement Kouwenberg.

Maar, mochten er anderen zijn die ook graag meedenken, dan zijn ook zij van harte welkom.Burgemeester Van der Meijden nodigt u uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 22 september a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis.Naast de burgemeester zullen ook wethouder Buter en de heer Sprengers op die avond aanwezig zijn.

Afslag Beekse brug

In november is het tijdelijk onmogelijk om vanuit Beek en Donk  bij de Beekse brug in Beek af te slaan naar de Bosscheweg Hiermee wil men bekijken of dit een goede maatregel is tegen de filevorming richting Gemert.

Winkelwagen voor minima.

Op Initiatief van voedselbank Samen Sterk komt  er per 1 november een rijdende winkelwagen  speciaal voor mensen met een minimum inkomen. Mensen die denken in hiervoor in aanmerking te komen, kunnen ze melden bij de dorpsondersteuners van de stichting De Vierbinden. Die krijgen dan een speciaal pasje.

Geldautomaat gaat verhuizen.

De geldautomaat van de Rabobank gaat verhuizen.Het huidige bankgebouw is verkocht. Een mogelijke optie voor een nieuwe locatie is een plek vóór de MCD.

Motordag

Harley-Davidsonclub de Liberator houdt a.s. zondag 4 september een motordag op en nabij de Kouwenberg.Men kan er met allerlei motoren terecht.er staan allerlei kraampjes en er zijn muziekoptredens.Deze dag begint om 12.00 uur en is gratis te bezoeken.

Afbeeldingsresultaat voor aarle-rixtel, liberator

Expositie in Atelier Vonk

Van  Vrijdag 26 augustus t/m  zondag 4 september wordt er in Atelier Vonk (vmlg klokkengieterij) een expositie gehouden van Atelier Nuenen. Deze expositie is een initiatief van Peter Hoeben, die zelf ook actief is binnen Atelier Nuenen  Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Croyse brug  wordt gerestaureerd

De stenen brug voor  kasteel Croy wordt gerestaureerd.De brug  is in de 18e eeuw aangelegd als vervanger van een houten brug. De muren van de brug zijn in de loop van de tijd gaan krommen en ook het plaveisel is niet meer zo goed.

Afbeeldingsresultaat voor kasteel croy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nogmaals de kermis

De burgemeester doet een oproep aan de Aarlese inwoners om aan te geven wat er mis is gegaan met de Aarlese kermis.Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.Maar beter is het om suggesties aan te dragen die de kermis weer levensvatbaar maken.

Hierbij moet rekening worden gehouden dat door de recente ontwikkelingen de kermis op sterven na dood is…De kermis behoort tot het cultureel erfgoed en moet behouden blijven

Hieronder een aantal suggesties voor de korte termijn:

  • schaf de voorjaarskermis af (twee is teveel) en compenseer de scouting voor gederfde inkomsten
  • schaf het staangeld af en geef de exploitanten van attracties een geldelijke bijdrage evt met een bijdrage uit een op te richten “Vrienden van de kermis-fonds”
  • stel een lagere maximale limiet aan de entreeprijzen waardoor deelname aantrekkelijker wordt voor de ( jonge) bezoekers
  • contracteer om te beginnen de Luchtschommels .Deze attractie is bij jong en  zeker ook bij oud, zeer geliefd.Het is een echte publiekstrekkers zoals elders blijkt.
  • maak gebruik van de ervaringen in andere dorpen die het zelfde probleem hadden (zoals in Ommel maar vooral ook in Liempde)
  • laat verenigingen- voor zover mogelijk- een actieve en creatieve bijdrage leveren

Alom tevredenheid rondom kermis.

Ondanks de blamage  als gevolg van van de kermis zelf, heerst er alom tevredenheid rondóm de kermis! Het initiatief van John, Jolanda en Dave (met op de achtergrond Gerry en Martien) op en rond de kiosk wordt zeer gewaardeerd. Samen staan we sterk! Dat gold zeker ook voor de verenigingen die hun bijdrage hebben geleverd aan het langste broodje gezond.En niet te vergeten onze beide gildes die het Aarlese broederschap , traditie en het vertier nog eens extra glans hebben gegeven.

Geldautomaat weg

De Rabobank is op zoek naar een andere locatie voor haar geldautomaat.Op de huidige plaats- in het voormalige bankgebouw- moet ie weg. De vraag is of de rechter aanbouw hiervoor geschikt is. Een andere locatie in  het centrum zal niet gemakkelijk te vinden zijn. Deze automaat is een van de drukst bezochte in on ze regio.

Toon Thijssen Koning Sint Margarethagilde

De Rooi Schut heeft een nieuwe koning: Toon Thijssen.

toon thijssen

Vendelgroet

Na afloop van de gildemis (kermismaandag) werd door het Sint Margarethagilde een vendelgroet gebracht aan het Kerkelijk Gezag.

Het record is gebroken: 

Aarle heeft het langste broodje gezond!

Het moet anders.

Twee kermissen per jaar is  te veel. Dus  is het verstandig om de voorjaarskermis zo wie zo al te laten vervallen en laat de scouting de zomerkermis organiseren evt samen met andere verenigingen. Bovendien laat men al jaren dezelfde attracties komen. De kermis van dit jaar is werkelijk een dieptepunt. Dat is momenteel de alom gehoorde mening in het dorp. Het kan echter ook anders. Kijk naar het plaatsje Liempde waar de (kleine) kermis al jaren floreert. Daar staan kleurrijke attractieve attracties, zoals luchtschommels en de Safari Trip. Daar is jong én oud te vinden! 

Mini-kermis

Er is in ons dorp inmiddels veel commotie ontstaan over de kermis. Er zijn slechts twee attracties gekomen: de rups en een kleine draaimolen.Verder staan er een aantal kramen. Hoe dit kan gebeuren is nog een raadsel. De gemeente zal hierover uitsluitsel moeten geven. Wordt vervolgd.

posterkeris

Koningschieten

Kermismaandag wordt bij de Rooi Schut weer het koningschieten gehouden. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom en om 15.00 uur begint het Koningschieten.                  De volgende kandidaten schieten mee:  De Huidige koning Harrie van Ganzenwinkel . Hij is al58 jaar lid , was de jongste koning van het gilde van 1968 tot 1971, en van 2013 tot 2016, is stokdrager en zit in de kerk- en  paviljoencommissie. Ed Vincent is ook al 45 jaar lid,  Hij is 1e dekenschrijver- tamboer- bazuinblazer, en tamboerinstructeur. Toon Thijssen is 10 jaar lid, en 2e dekenschrijver- vendelier, en voorzitter terreincommissie.

Kermis

Vanaf zaterdag is het weer 4 dagen kermis.

Zondag kunt je genieten van het langste broodje gezond, gevolgd door gezellige muziek en een glaasje op de Kouwenberg. Ook maandag en dinsdag is er op de Kouwenberg weer volop muziek en wel vanaf 15.00 uur

Paal hersteld

Een van de palen die deel uitmaakt van de rij stoeppalen aan de Dorpsstraat was tot voor kort een tijdje onthoofd. Inmiddels is de paal gerestaureerd .Deze rij palen met ketting zijn als Rijksmonument aangewezen. In de dertiger jaren werd al eens eentje omgereden. Een andere werd in de oorlog door een tank stuk gereden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

a17

Aarles  concert-carillon naar Asten

Het concert-carillon  van het orkest van André Rieux staat in Asten in het Klok- en Peelmuseum. Het  bestaat uit 43 klokken, weegt in totaal 2000 kilo en ging met André Rieu op wereldtournee. Het mobiele carillon van beiaardier Frank Steijns staat dus nu in Asten. Het carillon werd door Frank ook bespeeld tijdens het Halloween-concert van de harmonie in giethal van Petit en Fritsen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blaasjeskruid

Op Strijp bloeit weer het zeldzame blaasjeskruid. Het plantje zelf groeit onder water, maar bloeit bovenwater. Een deel van het voedsel “vangt” het plantje onder water: kleine beestjes, maar ook algen en stuifmeelkorrels

In Nederland groeien nog een paar soorten blaasjeskruid, maar ze zijn tegenwoordig zeer zeldzaam, vooral door hun natuurlijke leefomgeving dat verdwijnt, namelijk de moerassen. Op Strijp voelt het plantje zich kennelijk goed thuis.

Muziek rond de kiosk

Cafe/zaal van Dijk, Cafe/Disco Deja Vu en De Couwenbergh hebben de handen ineen geslagen. Op Kermiszaterdag ,zondag, -maandag en -dinsdag organiseren zij een groot en gezellig muziekfeest op en rond de kiosk. Meer info volgt.

De pastoor heeft zijn stekje weer gevonden.

In Zorghuis De pastorie hangt in “den Herd” een prachtig schilderij van Pastoor de beer. Hij was het die in 1884 opdracht gaf tot de bouw van de pastorie.Het schilderij is door de Heemkundekring in bruikleen gegeven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fly-over

De gemeente laat de gemeente Helmond onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een evt Fly-over , een verbindingsweg tussen de N279 bij de Wolfsputten en de Kanaaldijk ( ten noorden of ten zuiden van de Waterzuiveringsinstallatie.) Met de fly-over beoogt men het verkeer bij de Beekse brug te verminderen. Echter een dergelijke fly-over heeft hooguit effect voor het noord-zuid vv verkeer,maar niet of nauwelijks voor het west-oost-verkeer vv. Al meteen wordt namelijk duidelijk dat een dergelijke verbinding zal leiden tot nog meer sluipverkeer door ons dorp ( oost-west vv). Op bijgaande kaartjes is dat aangegeven. Niet voor niets werd destijds bij de aanleg van de N279 besloten om geen aansluiting te maken van de Bakelseweg met de N279. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAkkerwinde

Langs de Laarweg groeit al vele jaren de Akkerwinde. Dit plantje is rechtstreeks familie van de Hagewinde, bij ons “pispotje” genoemd. In tegenstelling tot de Hagewinde is de Akkerwinde een kruipende plant. De bloemen zijn ook kleiner en de kleur varieert van wit naar rose. De Akkerwinde zie je niet zo vaak. Aan de Laarweg stond ie al toen hier nog een karrenspoor liep!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bij Van Dijk open!

Café-zaal Bij van Dijk gaat vandaag , donderdag 28 jul,i  weer open. Vanwege de brandschade moest  er meer werk worden verricht dan aanvankelijk voor ogen werd gehouden. Alleen de zaal blijft nog even gesloten omdat daar nog enige klussen moeten worden geklaard.

Mis gegokt

Een automobilist heeft verkeerd gegokt toen hij met zijn auto deze sluis wilde passeren.Hij reed zich kennelijk vast. De sluis ligt op het fietspad langs het Wilhelminakanaal. het resultaat is een grote olievlek en oliespoor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Speelterrein bouwplaats?

Een speelterrein achter de Peelstraat is een van de potentiële bouwlocaties die nu worden onderzocht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Speelvoorzieningen

De gemeente richt op sommige plekken speelgelegenheden in, zoals trapveldjes en speelterreinen. Op deze terreinen plaatst de gemeente soms ook speelvoorzieningen voor kinderen. Zijn er weinig speelmogelijkheden in uw omgeving aanwezig of hebt u klachten, dan kunt u dit aan de gemeente melden.

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

Veel amfibieënlaven

Er zijn dit opvallende veel Amfibieënlarven te vinden. Zo ook in de poelen op Strijp.Het zijn met name de larven van de zowel de Kleine als de Grote Watersalamander ( Alpenwatersalamander).  De poelen worden vier keer jaar gemonitoord voor de Ravon om zo de ontwikkelen van deze poelen en de stand van deze beestjes goed in kaart te brengen.

Zie ook:

www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibie%C3%ABn/Alpenwatersalamander/tabid/1364/Default.aspx

www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibie%C3%ABn/Kleinewatersalamander/tabid/1362/Default.aspx

Binnen het budget

De bouw van het voorzieningencluster aan de Heindertweg is binnen het begrote budget gebleven van 5,2 miljoen. Eerder werd vanuit partij PNL gemeld dat er een overschrijding zou zijn.Bij deze berekening was de  beoogde opbrengst van de schoolwoningen van de driehoek echter niet meegenomen en dat had kennelijk wel gemoeten.

Bouwlocaties

De gemeente gaat onderzoeken of er achter de Kannelustweg ( particuliere tuin) en in plan Opstal ( speelterrein achter de Kerkstraat) gebouwd kan worden. Onderstaand een kaartje met alle potentiële bouwlocaties.(Op verschillende plekken overlappen de “gele” vlekken bestaande bebouwing.

bouwlocaties

IVN -gebouw wordt gerenoveerd

Het IVN-gebouw in de beemd wordt aangepast. het krijgt o.a. een nieuw dak;Hiervoor heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 39.000,- 

Nadere info: nieuwe kledingzaak

Hierbij een verwijzing naar de website van de nieuwe kledingwinkel die zich in de Dorpsstraat gaat vestigen:     www.country-rose.com

Zomeravondconcert

Ter afsluiting van het seizoen hield de harmonie dinsdagavond een zomerconcert /Het was een gezellige en zwoele avond.

zomerc

Kledingzaak

Binnenkort wordt inde Dorpsstraat een kledingzaak geopend. Dat staat te gebeuren in het pand waarin destijds La Romanza was gevestigd Het assortiment bestaat vooral uit exclusievere Dameskleding.

Havenconcert Ouwe Hap

Woensdagavond houdt de Ouwe hap aan de passantenhaven weer haar traditionele havenconcert..Aanvang: 19.00 uur

Brandje: Bij van Dijk even gesloten

Als gevolg van een kleine brand is Café-Zaal Bij van Dijk tot dinsdagmorgen gesloten. Het brandje vond plaats in het plafond achter de keuken. Het was snel geblust, maar kleine roetdeeltjes hebben de gehele beneden-etage bevuild.,

A.s dinsdag is alles geklaard en is er ‘s avond het afsluitingsconcert van de harmonie

Afsluitingsconcert

De Harmonie sluit dinsdag 19 juli het seizoen muzikaal af en luidt de vakantie periode in met een populair zomerconcert. Het concert wordt gehouden naast het terras van café Bij van Dijk en begint om 19.30 uur. Tijdens het concert zal de Dorpsstraat vanaf de Heindertweg tot de Kerkstraat afgesloten zijn, zodat u rustig en ontspannen kunt genieten van een gevarieerd programma, gespeeld door de verschillende orkesten van de harmonie. Natuurlijk hopen we dat de weergoden gunstig gestemd zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan zal het concert toch doorgaan en gehouden worden in zaal Bij van Dijk.

Hortensia’s

Het is een goed jaar voor de hortensia’s.Op talloze plaatsen staan ze prachtig in bloei, zoals hier bij Mariëngaarde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Intern kaartje ????

Op onderstaand kaartje is de zgn Fly-over getekend waarover o.a. wordt gesproken. Deze Fly-over zou ten zuiden vand e Albers Pistoriusstraat moeten komen te liggen en een verbinding moeten leggen tussen de kanaaldijk en de N279 ( Wolfsputterbaan/Broekdalerbaan). Ook is er een “tracee” getekend vanaf de zuidelijke randweg in Gemert over Grotel naar Dierdonk.

een verbinding tussen de N279 en de kanaaldijk zou het sluipverkeer door Aarle-Rixtel sterk doen toenemen.Om die reden is er destijds bij de aanleg van N279 al voor gekozen om deze verbinding achterweg te laten. 

Onderstaand kaartje (fragment) is volgens de gemeente voor intern gebruik en kun je nergens anders terugvinden.Wij ontvingen het via een particulier………

Een saillant detail . Het Wilhelminakanaal is op het kaartje plotseling de N615 geworden….. !!!!!

bereikb2

Hieronder een verwijzing naar de site van zorgcentrum De Pastorie in de Dorpsstraat

www.pastorie-aarlerixtel.nl

Duurzaamheidsmarkt

Zondag was er op Croy de zgn duurzaamheidsmarkt van de gemeente .Op allerlei manieren werd “duurzaamheid’aangeprrezen. het was er gezellig druk/Meer dan 1500 mensen brachten er een bezoek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voorzieningencluster.

Het voorzieningencluster aan de Heindertweg/Schoolstraat zou 800.000 euro meer hebben gekost. Zo werd gesteld tijdens de behandeling van de kadernota. Volgens de huidig verantwoordelijk wethouder Buter is dit een momentopname m.b.t. 2015. het totale plaatje zou er juist positief uit komen te zien.Overigens werden de plannen al onder het vorige college goedgekeurd.De kadernota werd unaniem aangenomen en vastgesteld

 De Zorgboog ook op lijst van de staatssecretaris

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft dinsdagavond een lijst met slecht functionerende verpleeghuizen gepubliceerd. Bij elf instellingen vindt de inspectie de risico’s zo groot dat ze onder intensief toezicht zijn gesteld. De zorgboog hoort daar niet bij, maar valt wel onder categorie 3.

3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig

De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is

WMO-beleid wordt aangepast

De gemeente gaat haar WMO-beleid  voor huishoudelijke hulp aanpassen. Zo blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant. 28 Brabantse gemeenten weigeren tot nu toe gevolg te geven aan een rechterlijk uitspraak waarbij werd bepaald dat gemeenten niet zo maar op huishoudelijke hulp mogen korten zonder dat deugdelijk te motiveren o.a. middels contacten met de hulpvrager.

Tunnel : Aquaduct

Door wethouder Hoppezak van Gemert-Bakel word gestelt, dat een tunnel     onder de Beekse brug 74 miljoen euro zou gaan kosten. De spoortunnel bij de Kasteelherenlaan in Helmond heeft “maar” 32 miljoen euro gekost en is betaald door het Rijk en de provincie. Een aquaduct zou niet (veel) meer hoeven te kosten.

Zie onder een kort filmpje ( via Youtube-gemeente Helmond)

Herfst?

Op de Kouwenberg kun je deze grofplaatrussula vinden. Nu zie je paddestoelen wel vaker in de zomer verschijnen, maar deze wel erg vroeg…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Woningmarkt

Op 12 juli 2016 wordt er ‘s avonds in het gemeentehuis een woningmarkt gehouden. Het is de bedoeling dat de Laarbeekse consument op de markt kennis kan nemen van het aanbod (woningen, bouwkavels, hypotheken et cetera) en dat input opgehaald wordt voor de woonvisie.

Zeg het met bloemen: kleur voor de deur!

De actie “Kleur voor de deur”heeft hier an daar al wat respons opgeleverd. behalve bloembakken zie je hier en daar ook een boomspiegel met bloemen gevuld. De Boerenbondswinkel heeft al het goede voorbeeld gegeven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Film Dommel in Kouwenbergs kerkje

Aanstaande donderdag wordt in het Kouwenbergs kerkje de prachtige documentaire “Duthmala”vwertoond.”Duthmala” is de Latijnse naam voor de Dommel.                               De documentaire toont het hele stroomgebied van de Dommel met zijn natuur en landschap alsook zijn rijke natuurhistorie zoals de watermolens.

De film  start om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

zie bijv ook:www.aardkundigewaarden.nl/aardkundigemonumenten/detailpagina.php?tuin_ID=243

 50 jaar geleden….

SDO018

SDO076

Lowman

OJA staat zondag 26 juni in het teken van het Lowmanfestival. Vanaf 13.00 uur treden verschillende muziekbands op met het accent op reggae en ska: Vreemde Vogels (combi van reggae en Nederlandstalige rap), The Upsessions (Jamaicaanse muziek) en Super Natural Selection (eigen reggaenummers). Presentator is MC (en cabaretier) Marlon Kicken. Er zijn verder onder meer kinderactiviteiten en Surinaamse hapjes.

De entreeprijs bedraagt 6 euro in de voorverkoop, anders 8 euro.

Hieronder een opname van vorig jaar.

Voor de liefhebbers:

henkvanbeek.blogspot.nl

Activiteitenmiddag Seniorenvereniging bij Landgoed Den Heikant

De seniorenvereniging hield woensdag een zeer geslaagde activiteitenmiddag bij Landgoed Den Heikant.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Luchtfoto

Rinie van Berlo stuurde onderstaande mooie luchtfoto

luchtfoto Aarle-Rixtel

Hergebruik toiletpapier

Waterschap Aa en Maas gaat de rioolwaterzuivering (RWZI) in Aarle-Rixtel uitbreiden met een fijnzeef-installatie. Doel is vergroting van de zuiveringscapaciteit en hergebruik van hoogwaardige cellulosevezels uit toiletpapier. Toiletpapier is voor waterzuiveringen lastig afbreekbaar. Daarom gaat het inkomende water op de rioolwaterzuivering van Aarle-Rixtel straks eerst door een fijnzeef. Door de cellulosevezels meteen uit het water te filteren, wordt de rest van de zuivering minder belast en neemt de zuiveringscapaciteit toe. In september wordt de nieuwe installatie in bedrijf genomen.

Waaraan moet een 30 km-zone voldoen?

In de Uitvoeringsvoorschriften BABW staan eisen waaraan een 30 km-zone  moet voldoen. In grote lijnen komen die eisen neer op onderstaande beschrijving.

Een 30 km-bord (bord A0130zb) mag worden geplaatst als:

De snelheidslimiet van 30 km/uur in overeenstemming is met het wegbeeld ter plaatse. Waar nodig moeten snelheidsremmers worden aangebracht.

De 30 km-straat voornamelijk een verblijfsfunctie heeft.

De 30 km-straat zodanig is ingericht dat de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer de verblijfsfunctie niet aantast.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moet vooral aandacht worden geschonken aan de veiligheid op oversteekplaatsen voor voetgangers, op kruispunten met fietsroutes en op voorrangskruispunten.

Als de overgang naar een hogere maximumsnelheid (50 km/uur) samenvalt met een kruispunt, moet deze overgang duidelijk herkenbaar zijn. De voorrang moet daar geregeld zijn door voorrangsborden of een uitritconstructie.

Handhaving

Het Openbaar Ministerie (OM) is altijd van mening geweest dat 30 km-zones zelfhandhavend moeten zijn. Dat wil zeggen dat de weg zo is ingericht dat te hard rijden zo goed als onmogelijk is. Als automobilisten te hard kunnen rijden in zo’n gebied, is de 30 km-zone niet goed ingericht. Het OM is dan meestal niet bereid daarvoor politiecapaciteit ter beschikking te stellen, ook omdat het aantal verkeersslachtoffers in 30 km-zones naar verhouding veel lager is dan op 50- en 80 km-wegen.

Kadernota

Voor de liefhebbers: hieronder kunt u de gemeentelijke kadernota 2016 downloaden.

kadernota

Zomerklank

In en rond de voormalige klokkengieterij was het zondagmiddag een en al zomerklank. Aanvankelijk was het nog rustig…

Badkuipenrace.

Zondagmiddag werd er nabij de passantenhaven een grote badkuipenrace gehouden.De organisatie was in handen van de Stichting Dorpsfeesten i h.k.v. haar 40- jarig jubileum .

Zie ook hart van Nederland, de  link hieronder

www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2016/vaders-wagen-zich-aan-badkuiprace/

Concert at Croy castle

Zaterdagavond gaven harmonie De Goede Hoop en Fanfare De Vooruitgang uit Stiphout een gezamenlijk concert bij kasteel Croy. Ondanks het weinig zomerse weer was er toch aardig wat belangstelling. Het samenspelen werd ook tot uiting gebracht, doordat beide muziekgezelschappen gebruik maakten van elkaars muzikanten

Zomerklank

In navolging van “Winterklank”vind zondag  het evenement Zomerklank plaats.  Bij de voormalige klokkengieterij  komen bezoekers in de zomerse sferen. Er is een modeshow, Disco-muziek muziek en er zijn zomerse cocktails en hapjes verkrijgbaar. Ook voor de kinderen is er van alles te beleven. Zij kunnen  in de zandbak, spelen bellenblazen en meedoen aan een  workshop graffiti. Het evenement duurt van 13.00 tot 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Neem voor meer info een kijkje op de Facebook pagina van het atelier.

Kermis
in de kadernota wordt gewag gemaakt van een onderzoek naar het behoud van de Aarlese kermis. Zoals bekend hebben we momenteel twee kermissen, de voorjaarskermis en de reguliere kermis in augustus. Het lijkt om te beginnen verstandig om de voorjaarskermis te laten vervallen. Twee is zo wie zo teveel. Het is twee keer niks. Vervolgens kunnen we de reguliere kermis gaan opkrikken. Hierbij kan worden gedacht aan een transformatie naar een nostalgische kermis met flankerende hierbij passende activiteiten. Daarnaast kan eraan worden gedacht om de kermis te verplaatsen naar het centrum van ons Dorp: de Kouwenberg en het eerste deel van de Dorpsstraat nabij het kerkplein.Dit is een veel geschiktere plek .Bovendien heeft de kermis van oudsher hier altijd gestaan. Het Heuveltje is als locatie van latere datum
Kadernota
Binnenkort wordt bij de gemeente de zgn kadernota behandeld. Zodra wij deze in handen hebben, zullen wij hierop terugkomen.
Yoepplanter
Onze dorpsgenoot en uitvinder Frank van Bokhoven heeft prachtige tuinaccessoires op de markt gezet. Ga gauw naar: www.yoepplanter.com

joep Px187NDAwNTU5Ny0yLTMzNDQ3OTI1Ng==

Badkuiprace

Aan de passantenhaven start zondag 19 juni om 13.00 uur een  badkuiprace. Tot de klok van 17.00 uur strijden verschillende teams tegen elkaar om de beste tijd neer te zetten.De organisatie van de middag ligt in handen van dorpsfeesten Aarle-Rixtel

Een dj zorgt voor de muzikale ondersteuning.  . Het is de eerste activiteit die georganiseerd wordt in aanloop naar het 40-jarige jubileum van de stichting. Er zullen het gehele jaar, tot aan mei 2017,  maandelijks extra activiteiten worden georganiseerd om dit jubileum extra onder de aandacht te brengen. De activiteiten die georganiseerd worden zijn bedoeld voor iedereen, dus niet alleen de dorpsfeesten ploegen, iedereen is uitgenodigd om deel te nemen.

Foto

Mooi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laarbeekse tuinen kunnen mooi zijn. Datzelfde echter ook voor onze kerkhofmuur.Zo maar wat korstmossen.

Laarbeekse tuinen

Afgelopen weekend was er in onze regio weer van alles te doen.Teveel om op te noemen.Zo was er weer de jaarlijkse tuinenroute waarbij talloze particuliere tuinen konden worden bezocht. Jammer genoeg  was de tegen ook hier spelbreker!

Benifietconcert

Het Kouwenbergs Kerkje  ontving vrijdagavond Simits voor het geven van een benefietconcert voor “De nacht van de Vluchtelingen”
Simits speelde er klezmer: Jiddische muziek vol emoties. Van blijdschap tot verdriet en altijd vol van onverwachte muzikale verrassingen.
De uit Syrië gevluchte Eyad Shawi speelde er zijn prachtige volksmuziek op luit.

simits3

simits2

Foto’s: Frans van Kooten

Laarhoeve wordt tandartsenpraktijk

Binnenkort wordt de voormalige apotheek (Laarhoeve) getransformeerd naar een tandartsenpraktijk .De huidige praktijk van tandarts Paul Colen maakt daarmee  een doorstart met  tandarts Rianne Biemans. Weer een mooie aanwinst voor de Dorpsstraat!

Music is cool

Woensdagavond verzorgde harmonie De Goede Hoop met de kinderen van het project” Music is cool” een afsluitend optreden bij “Zonnety”.het werd een enerverende avond!

Zie ook :www.facebook.com/harmoniedegoedehoop.aarlerixtel.5/

Rommelmarkt op Aarles Broek

Missieklooster Heilig Bloed hoedt op zaterdag 11 en zondag 12 juni van 11.00 tot 17. 00 uur een rommelmarkt, onder genot van koffie/thee/frisdrank en warme wafels met kersen en slagroom. Te koop zijn spullen afkomstig van de kloosterzolder en nuttige voorwerpen uit de kloosterkelder toegang gratis

Zondag 12 juni 2016: uitwisselingsconcert van Korale  met het Groeningskoor.

A.s. zondag 12 juni  is er een uitwisselingsconcert van Korale met het Groenings koor in de parochiekerk. Aanvang van dit concert: 15.00 uur.

Fly-over

De gemeente Helmond is een onderzoek gestart naar een mogelijke fly-over.Dit zou een weg moeten zijn vanaf de kanaaldijk richting Wolfputten met aansluiting op de N279. Deze weg zou voor een deel door het natuurgebied/Gulden Aa lopen. Bovendien is hiermee de kans groot dat een dergelijke weg nog meer sluipverkeer door ons dorp sluist richting Lieshout.

fly over

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jong geleerd is oud gedaan!

Het wegkruis aan de Helmondseweg heeft een dubbele status!Het is al jarenlang een officieel Rijksmonument. Inmiddels heeft het al enkele jaren ook de status van Gemeentelijke monument! Zoveel zorg en aandacht heeft nog nooit een monument gekregen! Als Rijksmonument heeft het echter een hogere beschermingsgraad dan als gemeentelijk monument.Dit laatste zou dus moeten vervallen.We hebben de gemeente hierop attent gemaakt.

Laarbeekse wandelvierdaagse in Aarle-Rixtel

Heemhuis open.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De “Goei kamer”

Het heemhuis aan de Kouwenberg is elke zondag en woensdag open. Iedereen kan vrijblijvend de Goei kamer bezoeken, wat gezellig buurten en evt een kopje koffie of thee drinken voor 1,50 euro. De opbrengst is voor de exploitatie van het heemhuis. Het museum zelf ziet er fantastisch uit: prachtige collecties ondersteund met mooie filmpjes.De grote digizuil geeft veel extra informatie.

Openingstijden heemhuis

Het Heemhuis is zondag en maandag open van 14.00 tot 17.00 uur De entree van het museumgedeelte bedraagt 2,50 euro p/p. kinderen t/m/12 jaar: 1 euro.

De Goei Kamer is gratis te bezoeken. Koffie/Thee: 1,50 euro

Een kijkje in het heemhuis

heemhuis5 (2)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voor meer oud nieuws zie menubalkUitloggen