Wandelroute Strijp,Croij en Hoge Akkers

 

Wandelroute Strijp, Croy Hoge Akkers

We vertrekken vanaf het heemhuis Kouwenberg 37 met het gezicht naar de Kiosk en gaan rechts. We gaan links de Janssensstraat in, kruispunt oversteken. Bij de volgende T-splitsing links de Valkendijk op. Einde Valkendijk naar rechts de Buizerdstraat in (links ligt een crossbaan).We gaan rechtdoor over het voetpad en steken Laag Strijp over. We blijven rechtdoor gaan en steken de brug over. Recht voor ons zien we een groep witte huizen op een “terp” met de naam Strijpsoord, die naar het voormalig gelijknamig kasteeltje verwijst dat even verderop heeft gelegen. Hierna links en meteen weer links door het valpoortje. We zijn hier op Strijp. Links ziet u een huiszwaluwenflat; een kunstmatige nestgelegenheid. Het natuurgebiedje is nog volop in ontwikkeling. We blijven recht doorgaan en verlaten via een ander klappoortje het natuurgebiedje. Recht voor ons ligt kasteel Croy (u kunt even gaan kijken). Vóór de oprijlaan gaan we rechtsaf (Croylaan) en we blijven deze weg volgen. Rechts zien we tussen de bomen twee witte huizen liggen. Hier lag vroeger het eerdergenoemde kasteeltje Strijpsoord. Links heette het hier Strijps Heike. Nu staan er fruitbomen en verderop grazen er koeien in de luwte van de eikenlanen. Bij een melkstal (Krekwakwo) blijven we recht doorgaan (halfverharde weg volgen) en passeren even later de Goorloop. Links zien we in de verte Kruisschot.We zijn bij het Barierke aangeland. Hier lag vroeger de grens van Stiphout, Aarle en Lieshout en stond hier de Duijnhovense paal. De naam Barierke verwijst naar de slagboom waar in vroeger tijden wegtol werd geheven. Hierna meteen rechts. Einde weg weer rechts (fietspad), daarna linksaf de weg oversteken, het zandpad in richting de kaasboerderij. De kaasboerderij levert heerlijke biologische schapen- en geitenkaas. Het heet hier De Hemel. Rechts liggen de Hooge Akkers, een zeer oud akkercomplex. Bij het kanaal gaan we rechts en volgen hier het fietspad langs het Wilhelminakanaal. Het kanaal loopt van de Amer bij Geertruidenberg naar de Zuid Willemsvaart bij Aarle-Rixtel en is 68 kilometer lang.Aan de andere kant van het kanaal ligt in de verte hoeve Het Vagevuur.Voorbij de brug slaan we in de scherpe bocht links het zandpad in en volgen dit pad tot de bebouwing. Hierna weer rechts. In vroeger tijden lag hier rechts de Mariakerk, de parochiekerk van Aarle.We steken de asfaltweg over en passeren een kerkhofje. Dit behoorde destijds tot de parochiekerk. Sinds een paar eeuwen worden hier protestanten en niet-katholieken begraven.We vervolgen het pad en komen bij een kruising. Hier staat het enige stenen hagelkruis van Nederland. Het dateert uit de Middeleeuwen. Het hagelkruis diende o.a. ter afweer van hagel en onweer. Vele jaren trok men hier langs tijdens het dauwtrappen, een ritueel dat vooral rond Hemelvaartsdag werd gehouden. Links zien we de schutsboom van het O.L.Vrouwegilde. We vervolgen onze weg rechtdoor en zien links een manege. Bij de harde weg aangekomen gaan we links en even later slaan we rechts het onverharde wandelpad in.Links en rechts werd vroeger leem gewonnen, o.a. voor de bouw van de nieuwe parochiekerk en voor de klokkengieterij van Petit, die zich in 1782 in Aarle-Rixtel vestigde. We blijven dit populierenpad volgen en passeren verderop een hek. Hier gaan we rechtsaf en slaan vervolgens linksaf het verharde ( asfalt) voetpad in. Hier komen we weer bij de brug die we eerder passeerden. We steken deze brug niet over maar lopen naar de volgende brug die we wel oversteken. Beide bruggen liggen over een zogenaamde retentievijver, waar het overtollig hemelwater wordt opgevangen.We vervolgen onze weg. Einde weg links (tussen twee oude boerderijen door) en daarna rechts. De twee boerderijen behoren beiden tot het langgeveltype. We volgen deze weg (Janssensstraat) helemaal tot het einde en gaan terug naar het heemhuis.