Wandelroute de Aarlese Beemden

Start Snoeperij Jantje Hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan

We volgen de Wilhelminalaan. Bij de Julianalaan( rechts) gaan we het halfverhard pad in dat langs de monumentale boerderij loopt. We gaan nu “de Beemd” in. Dit gebied bestaat nog steeds uit kleine perceeltjes, zoals die er al vó;or 1832 (kadaster) aanwezig waren. De meeste waren laaggelegen en bestonden uit hooilandjes omgeven door houtwallen. Na het hooien rond 1 juli liet men er jong vee grazen. Vanwege de lage ligging was het gebied meestal de helft van jaar erg nat  en werd het vaak overstroomd door de wat oostelijk gelegen Aa. Na het ploegen zie je de bruine kleur van de ijzerhoudende aarde . Tot voor de jaren 80 stonden langs het pad hoog opgaande populieren met allerlei soorten lage heesters als begeleidend houtgewas. Het was hier een eldorado voor struweelvogels. Hoog in de toppen van de bomen huisde elk jaar de boomvalk. Nu broedt hier nog elk jaar de roodborsttapuit. We blijven het pad volgen en treffen hier en daar nog een oude eik, als restant van de voormalige houtwallen. Aan de rand van de sloten bloeien in het voorjaar en de zomer nog talloze planten. Even later komen we bij een meer besloten gebiedje. Dit is in beheer van het IVN, dat hier houtwallen en poelen heeft aangelegd. Hierdoor is de biodiversiteit in een rap tempo toegenomen! Voorbij de poelen ( met een knuppelbruggetje) ligt rechts een zgn tinywood, een kleinschalig bosje. We zijn nu in de natuurtuin van het IVN aanbeland, een juweeltje. Recentelijk is rechts het zgn gedenkbos aangelegd waar mensen een gedenkboom kunnen planten. Na wat kronkelige paadjes , omzoomd met allerlei struweel, komen we bij  het parkeerterreintje van het volkstuincomplex. We gaan hier rechts en komen op de Beekseweg. We gaan hier links naar Snoeperij Jantje. Het eerder startpunt.