Stichting Middengebied MRE

Deze pagina is tijdelijk.de site www.stichtingmiddengebied.nl is in bewerking

Stichting Middengebied  MRE ( Stichting tot Behoud en Ontwikkeling van de Ecologische en Cultuurhistorische Waarden van het Middengebied Eindhoven-Helmond)

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer KVK 41092633.

De stichting Middengebied stelt zich ten doen het behoud , herstellen en verbeteren van  ons natuurlijk en materieel erfgoed . 

Onze werkzaamheden bestaan vooral uit het deelnemen aan klankbordgroepen en  overleggen met overheidsinstanties en andere stakeholders/beleidsmakers op het terrein van natuur, landschap, milieu en erfgoed

Wij hebben de ANBI-status

.